IGM


IGM

İnsan serum immunoglobulinlerinin %5'ini oluşturan, 19 S çökelme kat sayısına sahip, pentamerler halinde bulunan, 950000 molekül ağırlığına sahip, %12 oranında karbohidrat içeren, antijene karşı cevap olarak ilk üretilen ve ? ağır zincirine sahip bir immünoglobulindir.