Besin zinciri

Besin zinciri Besin zinciri Besin zinciri

Besin zinciri dizinindeki her fert kendisinden bir öncekini yer ve kendinden bir sonraki tarafından yenir.
Besin zincirinin en alt basamakta yer alan; fotosentez yapan ototrof canlıların (kendi belek/bitkiler) birim alandaki toplam biyomass ağırlığı bir üst basamaktakilere göre (ot oburlara/ot yiyen/herbivor)daha fazladır. En üst basamakta yer alan (et oburlar/karnivorlar/piramidin tepesinde ) toplam biyomas oranı en az olanlardır.