Zekanın Kökeni Hayvanidir. Dahi Farelerin Bilimsel Açıklanması.

Farelerin çabuk öğrenebilme yetenekleri onları bilim tarihi boyunca deneylerin en favori kobayları yaptı. Fareler zeki e esrarengizdir. Çöpler onlar için çok iyi besinleri oluşturur. Kazarak, kemirerek ve otlayarak ortamları istila ederler. Çok güçlü sıçrayıcılardır. Arka bacakları yoğun lifli kaslardan oluşur. Böylece kendi uzunluklarının 5 katı uzağa sıçrayabilirler. Dengeyi ise kuyrukları ile sağlarlar. Vücutları kapalı yerlere ve küçük deliklerden geçmek için iyi tasarlanmıştır. Ayrıca zihinlerinde iyi planla yapabilirler. Araştırmacılar farelerin zekasını geleceği tahmin edebilme yetenekleri ile ölçülebileceğini düşünüyor. Fareler yedek planlar yapabiliyor. Fareler çevrede koşuştururken etrafı da tanıyorlar. Bir fare bir ortamda dolaşırken hipo kampüs devreye girer ve farenin algısal deneyimlerinin çoğunu kaydeder. Hatta bunu yaparken nesneler arasındaki mesafeleri bile hesaplar. Bütün bunlar yapılan deneylerle gözlendi. Çünkü farelerin beyinlerinde nöron yerleri mevcuttur. Bu şekilde özel bir cihazla farenin nöron atışları monitörden görülüp dinlenebiliyorlardı. Fare özel bir noktadan geçtiğinde özel nöron ateşleniyordu. Fareler testten düşünür. Ve girdiği ortamın yol boyunca haritasını çıkararak hafızasına kaydeder. Fareler kesin pençeleriyle dikey olarak tırmanabilirler. Bir fare eğer başını geçirebilecek bir delik bulursa esnek vücudunu muhakkak geçirebilir. Ayrıca fareler iyi birer yüzücüdürler. Su altında 3 gün boyunca yol alabilir ve 3 dk Nefeslerini tutabilirler. Farelerin koku duygusu çok gelişmiştir. Bundan olmalı ki Almanya’daki fareler patlayıcı kokusunu bulmak için eğitiliyor. Yapılan denelerde eğitilen fareler mayın tarlasına götürülerek mayını bulması sağlanmıştır. Fareler bundan başka tüberküloz gibi hastalıkların kokusunu alabiliyorlar. Bir insan bir günde sadece 20 tüberkülozlu tükürük örneğini tespit edebilirken bir fare saatte 300 örneği tespit edebiliyor. Dişileri 12 fare doğurabilirler. Fareler Tifus ve Vebanın bilinen en iyi taşıyıcılarıdır. Fareler için kullanılan zehirler pek etkili olmaz. Çünkü onlar değişen şartlara çok iyi uyum sağlar ve bağışıklık sistemleri çok güçlüdür. Fareler duygusallıklarını anlatmak için birbirleri ile ultra seslerle iletişim kurarlar. Farelerin bir diğer önemli ve daha tam olarak açıklanamayan akıl okuma yeteneğidir. Bilim adamlarına göre fareler insanların ruh hallerini hemen öğrenebiliyorlar.

1- Farelerde yiyecek seçimindeki sosyal iletişim ne demektir?

2- Fareler kendi aralarında iletişimi nasıl sağlarlar?

3- Farelerin dış özellikleri neleredir ve bu onlara nasıl avantajlar sağlanmıştır?

4- Kimyasal zehirlerin farelere genelde etki etmemesinin temelinde ne vardır?