Zekâsıyla Bize Benzeyen Hayvanların Zeki Özellikleri

 

   Vahşi hayvanların çoğu birbiri ile iletişim kurarlar. Onların konuşma dilini çözmek kolay değildir. Yeryüzünde hayvanların iletişim becerilerinin çeşitliliği açısından Afrika ile boy ölçüşecek az yer vardır. Takma adı bal kılavuzu olan yer belirlici kuşu tanıyalım. Çoğunlukla böceklerle ve özellikle arı yumurtaları larvaları ile beslenirler. Ama bunları elde edebilmesi için bir yardımcıya ihtiyacı vardır. Kuş Boran Kabilesinden birilerine bakınır, onların dikkatini çekmek için şakımaya başlar. Kabile adamları bal kılavuzunun onları arı kovanına götüreceğini bilirler. Kuş, adamların kendisine yetişebilmesi için arada sırada durur, bekler. Bu sırada adamlarda kuşun arkasında olduklarını belirtmelidirler. Kovanın yeri belirlendikten sonra, adamlar öfkeli arılarla uğraşırken kuş güvenli bir yerde bekler. Kendilerine düşeni yapmak adına adamlar kılavuzlarına cömert bir bahşiş bırakırlar.

 

   Hayvanların bir sürü, garip ve harika iletişim şekilleri vardır. Birçok hayvan ani tehditlere karşı uyarı olarak çok amaçlı bir tehlike çağrısı kullanılır.

 

   Vervet maymunları, yılan, leoparlar ve kartaldan korunmak için kullandıkları alarm sistemleri vardır. O halde bu alarm sistemleri, maymunların yılanlar, leoparlar ve kartallara karşı kullandıkları kelimeler midir?

 

   1970’in sonlarında bir grup bilim adamı, bunların kelime oldukları kararına vardı. Ama bunun bir abartı olduğunu düşünen bilim adamları da vardı. Doğadaki bütün hayvanlar birbiri ile iletişim kurmak için bazı sesler çıkarırlar. Fakat bilim adamlarının bu sesi anlayacak bir yöntemleri yok. Bu yüzden bu dilin gücüne sahip başka ifade çeşitleri olduğunu kabul etmez bilim adamaları. Hayvanların dünyası bize büyük ölçüde kapalı kalmaya devam edecek. Hayvanlar her ne kadar dile dair becerilere sahip olsalar da, kimse insanlarınki kadar gelişmiş, zengin bir hayvan dili bulunamadı.


Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntısında Vardır.

1. Balinalar bir cümleyi anlayabilirler mi?

2. Acaba papağanların beyni tekrarlamalar dışında başka bir şey yapabilir mi?

3. Bir insan bir köpek ile iletişim kurabilir mi?

4. Dilin özellikleri nelerdir?

5. Arıların bir dili var mıdır?

6. Maymunların konuşabilmeleri sağlanabilir mi?

7. Maymunlara bir işaret dili öğretilebilir mi?

8. Bir maymun bir kelime ile bir nesneyi eşleştirebilir mi?

9. Fillerinin ayakları yürümekten başka bir işlevi var mı?