Yemek, Vahşi Töre, Cinsiyet, Cüzam Tabuları

 

 

    Sıradan toplumun sınırları içinde yaşamak, tabuya atılan bir adımdır. Örneğin bazı Afrika kültürlerinde cadı olduklarında şüphe edilen kadınlar aile ve arkadaşlarıyla olan bağları koparılarak uzak barakalara sürülüyordu. Şimdi bahsedeceğimiz konular dışlanmış insanların hayatlarıyla ilgili ilginçlikler ve ayrıntılar olacak.

    Yakalananların dışlandığı, korkutucu ve çirkinleştirici bir hastalık düşleyin. Cüzam insanları parmaklarından, ayaklarından, gözlerinden ve hatta diğer uzuvlarından eden bir hastalıktır. Fakat verdiği zarar sadece fiziksel değil. Cüzam hastaları çirkinleştiriyor hatta aileleri, en yakın arkadaşları tarafından korkulan ve uzak durulan bir insan haline getiriyor. Toplum sizi dışlayıp aileniz de reddettiğinde nerede yaşabilirsiniz ki?

    Cüzamlı olmak nasıl bir şeydir? Nepal’ in Khokana köyünde toplumdan dışlanmış cüzamlı bir koloni yaşıyor. Bu koloni toplumdan dışlanan cüzamlılardan oluşuyor. Burada yaşamak onlar açısından hem iyi hem kötü.. Burası diğer insanların onları dışlamadığı, korkmadığı bir yerleşim birimi, bu açıdan iyi. Fakat bura aynı zamanda onlar için bir hapishane demek. İncil’ in yazıldığı dönemden beri cüzam en korkulan hastalık olmuştur. Nepalde cüzamlılara kötü sıfatların yapıştırılması sadece bulaşıcı olmasını düşündüklerinden değil. Burada halk onların günahkâr olduklarını düşünüyor. Cüzam hastaları onlara göre; geçmiş yaşamlarında günah işleyip şimdiki yaşamlarında bu şekilde cezalandırılmış insanlardır. Cüzama neden olan bakteri önce deride döküntülere deneden oluyor. Bu bakteri düşük sıcaklıkta daha hızlı ürediği için öncelikle uzuvları etkiliyor. Tedavi edilmezse sinirlere zarar veriyor ve uzuv kaybına yol açıyor. Uzuvların kaybı hastanın hissetmediği bir yarayla başlıyor. Cüzam hastaları sıcak bir şeye dokunurlarsa veya bir yerleri kesilirse hissetmiyorlar. Çünkü duyu kaybına neden oluyor bu hastalık. Hasta ilaç tedavisine başladıktan birkaç ay sonra cüzam bulaşıcılığını kaybediyor.

    Batıda çok görülmeyen bir hastalık olduğu için cüzamın bittiği sanılıyor. Ama yanılıyorlar. Cüzama en çok Güney Doğu Asya bölgelerinde rastlanıyor. Afrika, Hindistan be brezilya’ nın bazı kesimlerinde de sıkça görülüyor. Nepalde 7.000 cüzam hastası var. Amerika’da da hala mevcut.

    Çoğu Batılı ülkede olduğu gibi Avustralya’ nın Sydney kentinde yaşam statü, mal, mülk ve para üzerinden işliyor. Burada kapitalizm ve tüketici akımı baskındır. Ama bu metropolde farklı bir alt kültür baskın. Bu insanlar haftalık yiyecek arayışını karanlık çöktükten sonra yapıyorlar. Kendilerine “Fregınlar” diyorlar ve insan atıklarıyla yaşıyorlar. Bu işi zorunlu oldukları için değil prensip edindikleri için yapıyorlar. Fregınlar toplumun değerlerine tüketiciliği durdurmaya çalışıyorlar. Müsrif kapitalist topluma katkıda bulunmamak adına birçoğu çalışmıyor ve para harcamıyor. Atıklarla beslenen Fregınlar çoğu kişinin dışlanmışları olarak görülüyor ve bu onların tabusudur.

    Fregınlar çöp toplama işini gece yapıyorlar çünkü etrafta onları yargılayan daha az insan oluyor. Evleri çöpe atılanlar döşenmiş. Giysileri de çöpten alınmış. Bir fregının yaptığı yorum şöyle : “ madem insanlar onları çöpe atmaktan dolayı rahatlar. Biz de toplayıp onları değerlendirmekten çok memnunuz.” Fregınizmin amacı israf etme, yetin!

    Hindistan’ ın Sirugumi köyünün 800 m ötesinde çok fakir bir yerleşim alanı var. Burada et olarak fare tüketiliyor çünkü başka et ürünlerini alacak paraları yok. Bu halk fare avcılığı yapıyor ve daha sonra yakalanan fareler afiyetle yeniyor. Eğitim sıfır derecede. Burada halk fareleri tütsüyle öldürüyor. Bu Hindistanda bir tabudur. Fareler kuduz ve tifo da yayıyorlar. Ama halk buna aldırmıyor.

    Hindistan’da Kast sistemi hâkimdir. Kast sitemi özellikle Güney Afrika’da görülen toplumu organize etme aracıdır. Kast sisteminin ana fikri toplumu mesleki kimlikler üzerinden hiyerarşik kimliklere bölmektir. Böylece belirli meslek grupları üst sınıf sayılırken bazıları da düşük statüdedir. Bu sebepten Hintliler doğdukları anda yapacakları meslek bellidir. Batıdaki çoğu insan için bu sistem bir tabudur.

   Dünyanın her yerinde çok farklı gelenekler ve inançlar var. Fakat çoğu toplumun ortak bir noktası bulunur: toplumsal cinsiyet kavramı. Pek çok kişi sadece iki tane olduğuna inanır; erkek ve kadın. Fakat Hindistan’da bazı erkekler cinsel organlarını kesip kadın gibi yaşıyor ve üçüncü bir toplumsal kavram oluşturuyorlar. Arnavutluğun bazı kesimlerinde kadınlar erkelere eşitliğin daha çok olduğunu düşündükleri için erkek oluyorlar. Fakat çoğu toplum için farklı cinsiyet topluluklarını kabullenmek hala bir tabudur. Cinsiyet biyolojik olarak hangi cinsiyetle doğduğunuzdur ama toplumsal cinsiyeti toplum yaşama ölçütleri belirler. Çoğu kültürde bir erkek için kadın gibi giyinmek bir tabudur. Hindistan’ ın belli kesimlerinde kadın olmuş erkekler Tanrıyla evlendiriliyor. Bazen en muhafazakâr toplumlar bile farklı cinsiyetleri kabul etmek zorundadırlar.

    Sonuç olarak insanlar dışlanmış bir kesimde doğabilir, hastalık kendi prensipleri yüzünden de dışlanabilir. İnsanlar toplumlarda yaşamaya devam ettikleri sürece birileri hep dışlanacaktır.

   

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1- Cüzam nasıl bir hastalıktır?

2- Cüzamlı koloni nerede yaşamaktadır?

3- İnsanlar neden cüzamlıları dışlıyor?

4- Nepal halkına göre cüzamlılar neden kötü sıfatlar taşımaktadır?

5- Cüzam hangi ülkelerde hala görülmektedir?

6- Cüzam bulaşıcı bir hastalık mıdır?

7- Cüzam hastalığının tedavisi var mıdır?

8- Cüzam hastalığının duyu kaybına neden olmasının sonuçları nelerdir?

9- Frengınlar hangi ülkede yaşamaktadırlar?

10- Fregınların amacı nedir?

11- Fregınlar neden çöpleri geceleri topluyorlar?

12- Fregınların hepsi evsiz midir?

13- Fregınlar neden toplumun tabusu haline gelmişlerdir?

14- Fregınların topladığı yiyecekler sağlık açısından zararlı değil mi?

15- Fregınizmin amacı nedir?

16- İnsanlar para harcamadan yaşayabilir mi?

17- Kast sistemi nedir?

18- Kast sistemi günümüzde Hindistan’da ne kadar etkilidir?

19- Fare avcıları nasıl avlanmaktadırlar?

20- Fare yemek sağlık açısından zararlı mıdır?

21- Fare avcıları neden akciğer kanseri olmaktadırlar?

22- Fare Hindistan’ ın hangi köyünde yiyecek olarak tüketiliyor.

23- Fare avcıları neden gelecek nesilin fare avlamasını istemiyor?

24- Kast sistemini batılar neden kabul etmemektedirler?

25- Batıdaki insanlar için kast sistemi neden bir tabudur?

26- Hindistan’da kaç çeşit cinsiyet vardır?

27- Hindistan’da bazı kesimlerinde kadın olmuş erkekler neden Tanrıyla evlendiriliyor?

28- Bazı bölgelerde kadınlar biyolojik olarak erkek olmadıkları halde neden erkek giysileri giyiyorlar?

29- Biyolojik olarak kaç çeşit cinsiyet vardır?

30- Toplumsal cinsiyet kavramı nedir?

 

 

                                                                                           Tuba GÜLTE ve Tekin AKBAŞ     EĞİTİM BİYOLOJİ 4. SINIF