Yellow Stone Kurtlarında Tür İçi Rekabet ve Hayat Döngüleri 46’

   Kurtlar büyük sürüler şeklinde gezerler. Tabii böyle bir sürünün deva edebilmesi içi başlarında bir liderin olması gerekiyor. Her kış Yellow Stone’a yaklaşık 2000 geyikten oluşan sürüler gelir. Bunlar kurtlarla karşılaşırlar. Kurtlar ilk başta geyikleri kovalıyorlar. İlk önce sınıyorlar geyikleri. Sonrada üstlerine atlıyorlar. Genç kurtlar genelde ayak işleri yaparlar. Ama av tamamen paylaşılır. Kurtlar avlarını yerler. Arta kalanları da saksağanlar yer. Tilkiler ise kurtlar avlarını yerken pek yaklaşmazlar. Kurtlar yaklaşık 9kg et yerler. Bu kadar eti gelecek günler için midelerinde saklarlar ve besin ihtiyaçlarını bu şekilde sağlıyorlar.

  Bazen kurtlar sürülerini değiştirmek isterler ama baskın çift buna müsaade etmez. Bazen başka kurtlar duri itlerinin bölgesini işgal ediyorlar. Bölgelerini kaptırmak istemeyen duri itleri bu davetsiz misafirlere saldırırlar. Duri itlerinin sayıları yeterli olamadığı zamanlarda kavgadan kaçarlar. Artık hayatlarını kurtarmanın derdine düşerler. Yeni gelen kurtlar zaferlerini bağırarak kutlamaya başlarlar.

   Kış kurtları bölgelerini terk etmezler. Bunlar bizonlarla beslenirler. Bazı kurt sürülerinin sayıları azalır. Zamanla eni bir sürü oluştururlar. Yaz geldiğinde kurtlar kalın kürklerini atarlar.

  Yaza doğru geyikler yüksek yerlere çıkarlar. Bunlarla beslenen kurtlarda bunları takip eder.

  Kış geldiğinde gene kalın kürklerini oluştururlar. Bazen ölümcül virüsler kurtları hasta edebiliyor. Hatta onları öldürebiliyorlar.

  Bazen bilinmeyen kurtlar bölgelerini istila eder ve yerli kurtların yavrularını öldürebiliyorlar. İlginç olan bunların yavrularını kurtarmak için bir şey yapmamaları.

  Sürülerini tekrar oluşturamayan kurtlar genelde dağılırlar.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır

     S-1.Yellow Stone de kurtlar nasıl gezer?

    S-2.Bazı kurtlar sürülerini değiştirmek istediklerinde ne ile karılaşır?

    S-3.Yazın geyikleri nereleri tercih ederler?

    S-4.Sürülerini oluşturamayan kurtlar ne yapar?

    S-5.Avlanma sırasında genç kurtlar ne yapar?

    S-5.Tilkiler, kurtlar avlarını yerken ne yapar?

    S-6.Kurtlar yaklaşık kaç kg et yerler?

    S-7.Duri itleri diğer itlerle ne zaman kavga eder?

    S-8.Kurtlarda zafer gösterileri nasıl olur?