Yaşamın Ortaya Çıkışı, Biyomühendislikte Yaşamın Elementlerden Sentezinin Taklidi ve Yeni Şeyler Sentezlemeye Başlatmak

   Yaşam nasıl başladı, bu çağlar boyu aklımızı kurcalamış en temel ve zor sorulardan biridir. Bilim adamları cansız bir varlığın nasıl bir araya gelerek canlı bir madde oluşturduğunu araştırıyorlar. Gezegenimiz en yüksek dağdan en derin okyanusa kadar hayat bulunuyor her yerde. Bazı bilim adamları hayatın sıcak bir volkanizma dan doğduğunun bazıları ise okyanusun derinliklerinde suyun zemininde oluştuğunu iddia ediyor bazıları ise hayatın uzayın karanlığından oluştuğunu inanıyorlar. 1903 de İsveçli kimyacı swaptan sıra dışı bir fikir öne sürdü. Panspermiyen teorisi hayatın uzayda veya başka bir gezegende yaratıldığı ve yaşamın tohumlarını uzaydan yenidünyalara saçıldığı fikrindeydi. NASA da çalışan bilim adamları hayatın uzaydan başladığı ihtimalini araştırıyorlar. Panspermiyen teorisi tamamen imkânsız değildir. Eğer marsta hayat varsa belki hayat bu yolla gezegenimize gelmiş olabilir. Panspermiyen teorisi dünyada ki hayatın nasıl başladığını açıklasa da hayatın esas kaynağını açıklayamıyor. NASA da ki bilim adamları hayatın başlangıç maddeleri yani yaşamın temel taşlarını uzaydan geldiğine ve buraya geliş yolarlında kuyruklu yıldızla gelmiştir. Kuyruklu yıldızlar temel taşarlı taşıyorlar. Buraya yaşayan organizmalar değil, yaşayan organizmaları oluşturan bileşenleri getiriyorlar. Kuyruklu yıldızlar başta su ve toz moleküllerinden bir araya gelirler.  İçlerinde karbon, etanol ve amonyak zerreciklerini taşırlar 19. Yy da Darwın hayatın belki milyonlarca yıl önce sadece yoktan var olduğunu öne sürdü. Bu büyük tohumun bir evrim süreciyle birlikte günümüzde bu yaşamı doğurmuştur. Bütün bilim adamları hayatın başlangıcı bir mikroskobik canlılardan ibaret olduğunu ileri sürüyorlar. Bu organizmalar son ortak ata olarak biliniyor. 1953 de yapılan cesur bir deney yaşamın kaynağı konusunda ki modern bir bilimsel araştırmayı başlattı. Stora millerin deneyi dünyada ki ilk oluşumun şartlarını laboratuarda yeniden oluşturuyor. Cam şişelerde millerin dünyanın ilk atmosferi bileşenlerinin olduğuna inandığı maddeler var. Bu mader metal, amonyak ve hidrojendir. Sıcak su ise ilk okyanusları temsil ediyor ama bu deneyin anahtar niteliğindeki unsuru frankestian benzeri bir yıldırım genç gezegende yaşamış olduğu elektrik fırtınaları bir simülasyonu miller deneyi başlattı. Ertesi gün laboratuarda onu bekleyen bir sürpriz vardı. Kavanozlarda ki sulardan birinin rengi değişmişti bu maddeyi analiz ettiğinde dikkate değer bir şey buldu. Aminoasit adında ki kimyasal maddelerde, biyologların ve kimyagerlerin hayatın yapı blokları dediği maddelerde bulundu. NASA da M.J Russalla göre ilk ortaya çıkan şey metabolizmaydı. russulaya göre geldiğimiz yer büyük ölçüde demir sulfatan meydana gelen derin deniz bacalarıdır. Bu ve diğer bileşenlerin metabolizmayı tetiklediğine ve bacada çıkan hidrojen gazıyla suda çözülmüş bulunan karbondioksit arasında ki tepkimeyi hızlandıran bir katalizör görevini gördüklerine inanıyorlar ve en sonunda bu basit reaksiyon evrimleşerek metabolizma adında bir karmaşık kimyasal bir motor getirdiğini söylüyor. Metabolizma sonunda DNA ya ihtiyaç duyuldu ama başlangıç noktasında metabolizma motoru bir kaputta ihtiyaç duydu buda hücre zarıydı. Russulanın teorisi bize basit bir kimyasal tepkimenin ittiğinde daha karmaşıklaşan organik molekülleri en sonunda ilk canlı hücreyi ve gezegendeki tüm yaşamın nasıl meydana getirmiş olabileceği hakkında fikir veriyor. Biyo mühendislik yeni yaşam bilimleri üretmeyi ummanın yanında bilim dünyasına büyük doğumun gizemini açıklama ihtiyacı duyar.

  Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da vardır

1-                  Panspermiyen teorisine göre hayatın nasıl başladığına dair görüşü nedir?

2-                  NASA da çalışan bilim adamlarına göre yaşamın temel taşları nelerdir. Dünyaya nasıl gelmiştir?

3-                  Kuyruklu yıldızlar neden meydana gelmiştir?

4-                  Charles Darwın yaşamın ilk olarak nasıl evrimleştiğini öne sürmüştür?

5-                  Bilim adamları canlıları ilk ortak atası kim olduğunu söylüyorlar?

6-                  1953 Millerin yapmış olduğu deneyde neyi ilk defa keşfe etmiştir?

7- NASA da çalışan prof. M.R ussala göre geldiğimiz yer neresidir?

8- Biyo mühendislik alanının en önemli özelliği ve görevi nedir?