X Işını Gözlü Rus Kızı Düzenle

 

   Sizce insanlar tıbba olan inançlarını, güvenlerini kaybettiklerinde nereye başvururlar? Saransk’ta öyle bir yer işte. Hastaların çoğu şehir hastanelerinde tedavi oldukları halde iyileşemiyor son umut kaynağı olarak Natasha’nın yanına geliyorlardı. Eric adındaki hasta, hastane tarafından tüberküloz teşhisi konmuş, bir yıla aşkın hastanede kalmasına rağmen hiçbir ilerleyiş göstermemiştir; o da son çare olarak Natasha’nın yanına gitmiştir. Natasha hastalığın tüberküloz olmadığını ve hastalığa sebep olan virüsün resmini çizerek Moskova gidip tekrardan muayene olmasını söylemiştir. Eric onu dinledi ve gerçekten hastalığının tüberküloz olmadığını karaciğer hücrelerinde sorun olduğunu ve hastalığının sarkoidoz hastalığı olduğunu öğrendi ve bu şekilde Moskova’daki doktorlar da Natasha’ya inandılar ve onu Csıcop’a yönlendirdiler. Hastaların bu kadar bağlı olduğu ve Natasha’nın ailesinin talihini değiştirecek olan yeteneği sıkı bir bilimsel araştırmada başarılı mı olacak yoksa Csıcop’taki şüpheciler bu başarının yalnızca umutsuzluk, cehalet ve umudun bir bileşimi olduğunu mu ortaya çıkaracaklardır?

    Natasha’nın röntgen görüşü iddiası kendi şehrinde büyük ölçüde kabul edilse de o ve ailesi bunu öğrenmek için Amerika’ya ilk yolculuklarını yaparlar. Orda Natasha’nın iddiası incelemeye alınacaktır. Natasha, Csıcop’ta olağanüstü olayları ve olağanüstü iddiaları araştıran şüpheciler tarafından uygulanan bu testi geçebilecek mi? Bu üyelerin başında bulunan Ray Hyman ve Richard Wıseman tarafından tam onay alacak mı?

   Ray Hyman’ın görüşüne göre; Natasha herkes gibi inanılmak istiyor, saygı istiyor. Eğer teste tabi tutulursa test edilir ve başarılı olursa bu ona arzu edilen saygıyı sağlayacaktır. Eğer başarılı olmazsa onun için iyi olmayacaktır. Eğer bu iddiası gerçekse dünyadaki bilimsel anlayışın tamamını değiştirmemiz gerekir. Yapabiliyormuş gibi görünen şeyi aslında yapmıyorsa ortada dönen bir şeyler varsa ya kendini kandırıyor ya da etrafındaki insanları aptal yerine koyuyor yani psikolojik olarak çevresindekileri ve kendini aldatma söz konusudur.

Birkaç gün sonra Csıcop üyelerinin karşına çıkacak. Csıcop 30 yıldır Natasha gibi özel güçleri olduğunu ileri süren bireyleri test eden, yanlış iddiaların tehlikeli olduğuna inanıyor ve işlerini bir kamu hizmeti olarak görüyorlar. Csıcop üyeleri; objektif olmayan ve özel güçleri olan insanlara karşı katı, önyargı taşımalarına rağmen Natasha bu testte girmeyi kabul etti. Ray Hyman ve Richard Wıseman, Natasha'nın kalacağı süre içinde iki oturum hazırlar.

  Birinci oturum: Natasha'nın kendi yöntemiyle kendi şartlarıyla çalışmasına izin verdiler. Böylelikle bilim adamları onu gözlemleyeceklerdi. Gerçekten bir şey görüyor mu yoksa bir şey gördüğüne mi inanıyor? Natasha bilim adamlarının seçtiği altı hastayla sohbet ediyor ve geri bildirim alarak hastaların hastalıklarını teşhis ediyor ve orda bulunan hastaları kendisine inandırıyordu fakat bilim adamları ikna olamıyordu. Çünkü hastalarla sohbet ederek tüm hastalıkları alıp bir tanesine yoğunlaşıp teşhis ediyordu. Öbür gün tüm belirsizlikleri ortadan kaldıracak bir teste tabi olacaktı.

  İkinci oturum: Natasha'yı iş başında gördükten sonra şüpheci bilim adamlarının ortaya koydukları düşünce; Natasha’nın röntgen tipi bir görüşe sahip olmadığı ve hastaların ona anlattıklarından, ona verdikleri tepkilerden yola çıkarak hastalıklarını tespit ettiğidir. Bilim adamları Natasha’nın deneklerle hiçbir şekilde iletişimde bulunmasına müsaade etmeyeceklerdir ve hastaların hareketinden yola çıkmaması için hastaların sabit oturması sağlanır ve gözleriyle iletişim kurmasını önlemek için hastaların gözlüklerine bant takılır. En önemlisi ise her hasta için tek teşhis koyması istenir ve yedi hastadan beşinin hastalığını doğru teşhis ederse bu testten geçeceği söylenir. Natasha testin şartlarını kabul eder. İlk teşhis akciğerinin üçte biri alınmış hastayı bulmasıdır, Natasha bir saat sonra beşinci deneği işaretliyor. Bilim adamları Natasha’dan sırasıyla apandisiti alınmış, yemek borusu kesilmiş, kafasında metal tabaka bulunan, göğsünün altında dikiş izleri olan, kalçasında protez bulunan hastaları tespit etmesi ister ve Natasha testi bitirdikten sonra sonuçlara bakılır. Birinci deneğin hiçbir rahatsızlığı olmadığını düşünmüştür ve bu doğrudur. İki numaralı hastanın apandisitinin alındığını düşünmüştür fakat onun yemek borusu kısaltılmıştır. Üç numaralı hastanın göğsünde dikiş izlerinin olduğunu düşünmüştür ve doğrudur. Dört numaralı hastanın yemek borusunun kısaltılmış olduğunu düşünmüştür ama aslında kafatasının içinde metal tabaka vardır. Beş numaralı hastanın akciğerinden bir parça alındığını düşünmüştür ve bu doğrudur. Altı numaralı hastada metal tabaka bulunduğunu düşünmüştür ama aslında onun apandisiti alınmıştır. Yedi numaralı hastada kalça protezi olduğunu düşünmüştür ve doğrudur. Sonuç olarak Natasha yedide dört bilerek testi geçemedi. Bilim adamlarına göre Natasha inançlarına bağlı ve samimi biridir yapabiliyormuş gibi görünen şeyleri gerçekten yapabildiğini düşünen biridir. İnsanlarda var olan bir takım şeyleri yakalayabilmesine rağmen çok açık olan metal tabakayı kaçırması bu iddiasını çürüttü. Natasha, nokta atışını daha yoğun yapabilseydi metal tabakayı görebileceğini söylüyordu bu da onun hala bu iddiasından vazgeçmediğini gösterir.

  Natasha memleketine döndü ve bilim adamların güvenini alamadı ama şehirdeki insanlar ona inandı ve inanmaya devam etti. Natasha, okulunu bitirdi ve Moskova da tıp fakültesini kazandı.

                                       

                  Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır

 

 1. Hastaların Natasha'yı son umut kaynağı olarak görmesinin sebebi nedir?
 2. Natasha'nın keşfedilmesine sebep olan olay ve kişi kimdir?
 3. Natasha'nın öne sürdüğü iddia nedir ve bilim adamlarının buna yaklaşımı nasıl olmuştur?
 4. Csıcop nedir ve neye hizmet etmektedir?
 5. Natasha'nın öne sürdüğü iddiayı incelemek üzere Csıcop üyelerinden kim görev almıştır?
 6. Bilim adamları Natasha'nın iddiasını görmesi için nereye davet ettiler?
 7. Eğer gerçekten ortada böyle bir iddia varsa bilim adamların yaklaşımı nasıl olmuştur?
 8. Csıcop üyeleri bunun gibi iddiaları öne süren kişilere nasıl bir test uygulamaktadırlar?
 9. Natasha birinci oturumda başarılı olmuş mudur? Eğer başarılı olmuşsa öne sürdüğü iddia gerçek midir?
 10. Bilim adamlarının, Natasha'nın birinci oturumu hakkındaki düşünceleri nedir?
 11. Csıcop üyelerinin hazırlamış olduğu oturumun kriterlerini maddeler halinde yazınız?
 12. Natasha ikinci testte başarılı mı olmuştur olmuşsa sebebi nedir eğer başarısız olmuşsa bunun altında yatan sebep nedir? Belirtiniz?
 13. Natasha denek olarak kullanılan hastaların hastalıkları nedir? Kaçında başarılı olmuştur ya da kaçında başarısız olmuştur? Tabloyla belirtiniz?
 14. Natasha'nın böyle bir yeteneğinin olup olmadığını gösteren hasta hangisidir?
 15. Bilim adamları Natasha’nın özel bir yeteneğe sahip olmadığını kanıtlamışlardır. Sizce Natasha’nın bu konu hakkındaki fikri nedir?

                                                                                                           

 

                                                                        Remziye TUZCU Biyoloji Öğretmenliği 4, Sınıf