VAMPİR KIZLAR KAN İÇER ( 45 Dk )

FİLMİN ÖZETİ

 

 

 

 

 

 

  Tarihte kan içme ritüeli (atinle)  güç kazanma ve tanrıları doyurma açısından hayati bir rol oynuyordu. Hayatın önemi olan kan kimileri tarafından sihirli güçleri olduğu için ilgi çekmiştir. Bazı insanlar için kan içmek sıradan bir olaydır. Göçebe Massa çobanları büyükbaş hayvanlarından temin ettikleri kanı içerler. Vampirler hayali karakterler gibi yarasa dönüşmez ve sonsuz bir yaşama sahip değildir. İnsanlar kanına susamış bir yapıya sahiptirler. Vampirizm Amerika’da hızla yayılmıştır. Kendisini vampir olarak ilan eden yüz ( 100 )kadar kişi mevcuttur. Bunlar kan içme arzusuna sahiptirler. Onlar kanın vazgeçilmez bir duygu olduğunu, ayrıca başkasının kanını içmenin seksten daha güzel bir duygu olduğunu savunuyorlar. Tıbbi bir bisturi ile derin yara açmadan kanı içebildikleri gibi enjektör ile de kan alabildiklerini söylemişlerdir. Enjektör ile kan alma yönteminin çok temiz ve güvenilir bir metot olduğunu savunmuşlardır. Hayali kahramanları taklit ederek başka dünyaya ait olduklarını ifade etmişlerdir.  Tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Şeytanın oğlu olarak bilinen Drakula kurbanlarının kanını asla içmemiştir. Kurbanlarını kazığa oturtmuştur. Bunun bir sanat tarzı olduğu ileri sürülen bu yaşam tarzı hala bazı insanlar tarafından benimsenmektedir. Garip ve fantastik bu görüntüler, insanoğlunun vampirizmi bir alt kültür olarak Amerika’ya yerleştirmesi görüntülenmektedir.

 

 

 

                                                                Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:

 

 

 

 

  1. Vampirizmin kahramanı kimdir?
  2. Vampirizm gerçekten bir sanat tarzı mıdır?
  3. Günümüzde vampir olduğunu iddia eden insanlar var mı?
  4. Vampirizm nerede yayılmıştır?