Vahşi Rusya Kafkasya’daki Hayvanlar ve Diğer Canlıların Hayat Döngüsü-Özellikleri

 

   Doğu ile batı arasında köprü oluşturan Rusya on bir zaman dilimi ve iki kıtada uzanır. Rusya’nın nüfusu 140.000.000 dur. Ama Rusya’nın çoğu yeri yaşamaya veya ulaşıma uygun değildir. Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yaklaşık Kaliforniya büyüklüğündeki Kafkaslar ekim bakımından eşsiz bir doku oluşturur. Kafkasların yüzey şekilleri dünyanın diğer bölümlerine meydan okuyabilir güzellikte bir doğaya sahiptir. Kafkasya’nın kuzeyinde bulunan yeşil tepelerinde sadece buraya özgü Kafkas dağ keçisi yaşar. Bu hayvanlar engebeli arazide saatte 50 km/hız yapabilir ve 2 metreye kadar sıçrayabilir yetenektedirler. Geniş yüzeyli akciğerleri sayesinde baş döndürücü yükseklerde düşük oksijene dayanabilirler. Bu keçilerin yapıları aşırı soğuğa ve yüksekliğe uyum sağlamıştır. Büyük Kafkas dağlarında görkemli doğal mucizelerin yanı sıra herkese yetecek kadar otlak ve ormanlık alanlar bulunur. Kafkas dağlarının Karadeniz’e bakan yamaçlarında yamaç yağışlarına bağlı olarak 4500 mm yağış oluşmaktadır. Bunun sonucunda bu dağlarda çok sayıda bitki ve hayvan türü yaşamaktadır. Sadece 440.000 km² olan Kafkas dağları zıtlıklarla doludur. 400 km doğuda yüzey düzleşerek hazar çukurunu oluşturur. Hazar çukuru, Rusya’nın en alçak noktasıdır. Deniz seviyesinin yaklaşık 30 metre altında olan bir yerdir. Kafkas dağlarının güneyine gidildiğinde ise topraklar kurak ve çorak bir hal almakta. Kafkasların güneyinde daha çok tuz kaplı göller bulunmakta. Kafkaslarda yüzey şekilleri kısa mesafelerde tamamen değişebilmektedir. Hazar çukurları kısa mesafelerde yerlerini yeni bir yeryüzü şekli olan kuzey Kafkasya steplerine bırakıyor. Kafkaslar çok değişik yeryüzü şekillerine sahiptir. İnanılmaz çeşitlilik içeren bu bölgenin doğu sınırında dünyanın en büyük kapalı denizi olan Hazar Denizi bulunur.

 

   Ancak Kafkas Dağlarının her tarafı yaşamaya uygun değil. Kafkas dağlarının orta kısmındaki sarp kayalıklar ay yüzeyi kadar zorlu ve acımasızdır. Burada bitkiler bile yaşama zor tutunduğundan herhangi bir hayvanın yaşadığına inanmak zor. Ama bu gibi sarp kayalıklarda bile yaşayan hayvan türleri bulunabilmekte. Buraya mükemmel uyum sağlamış yaban keçileri bu sarp kayalıklarda yaşayan bir türü. Kafkas Dağlarının en yüksek zirvelerinde ise hayat belirtisine rastlamak imkânsız bir durum gibi görünüyor. Yüksek kesimlerde çoğu zaman kalınlığı yedi metreyi bulan kar gözün alabildiğince uzanabilmekte. Bu yüksek zirvelerde sessizliği sadece rüzgârın sesi ve çığın uğultusu bozuyor. Dik yamaçlı Kafkas Dağları Rusya’nın en çok çığ düşen bölgesidir. Geniş ve gerçek bir vahşi doğa olan Kafkaslar Rusya’nın özünü oluşturuyor.


  Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntısında Vardır.

1. Kafkas Dağları kaç km boyunca uzanır?

2. Kafkas Dağlarında kaç çeşit bitki yetişmektedir?

3. Kafkaslardaki yaban domuzları kaç kiloya kadar çıkabilir?

4. Avrasya vaşakları yavrularını nasıl büyütürler?

5. Akbabalar kaç yıl yaşarlar?

6. Dağıstan’daki sosyal kuşlar hangileridir?

7. Hangi hayvan cam gibi parçalanan bir kuyruğa sahiptir.

8. Yaban domuzları yavrularını nasıl birbirinden ayırır?