UFO lar Ve USO Lar Gerçek Mi?

          Preston Dennet California üzerindeki UFO’ların yazarıdır ,şimdide  20 yıldır bu bölgedeki USO’ları incelemektedir.Araştırmaları boyunca birçok ilginç olaya tanık olmuştur   

          Santa Catalina yakınlarındaki bir olay bunlardan biri.Görülen nesneler  normal bir UFO gibi yukardan değil,aşagıdan yükseliyordu. 14 Haziran 1992 yılında izleyenlere göre parlak disk şeklinde cisimler su üzerinden yükselerek uçtular.14 Haziran 1992 saat 10:22 sularında Pasifik Okyanusunda parlayan cisimler su üzerinde bir süre kaldıktan sonra boşlukta kaybolmuşlardır.Bu olayı gören insanlar polis merkezinine ihbarda bulunmuşlar.

         7 Şubat 1989’da Sucuba dalışcıları sonar sistemli tekneleriyle garip bir şeye tanık oldular.Koyu renkli bir gemi Pasifikte su üzerine cıktı ve 90 sn su üzerinde hareketsiz kaldıktan üzerinden  küçük parçalara ayrılarak uçmaya başladı.Daha sonra gemi su altına tekrar daldı.

        1947 yılındaki Rosewell’deki olay dünyada yankı yaparak UFO’lara merak uyandırmıştı.Yapılan incelemelere göre bunlar sözde USO’lardı.

        USO raporlarında bu gemilerin çoğalma ve bölünme yeteneklerinden bahsetmektedir.Bunlardan en şaşırtıcı olanı Golfon Nuvo olayıdır.8 Şubat 1960’da Arjantin Deniz Kuvvetleri iki tanımsız şeyin izini sürdü,bunlar denizaltı gemisine benziyordu,Amerikalıların diye düşündüler.Sonra sonar sistemi kayıtlarına göre bu geminin üzerinden kopan parça su üzerine çıkıp uçtu.Bu iki büyük gemiye Arjantin Deniz Kuvvetleri çağrı yaptı,gemiler 6 parçaya ayrıldı.Takıp sonucunda bir şey elde edilemedi çünkü gemiler yok olmuştu.Bu olay Rusyada kıdemli bir memurun dikkatini çekti,Nikita Kroşev Arjantin ile diplomatik girişimlerde bulunarak neler olduğunu sordu.Yapılan araştirmalarda bu sadece ordunun deniz altıyla yaptıgı torpido denemesiydi.Karşıt görüş ise o dönemde bir deniz altının 6 parçaya bölünememesiydi.

         USO araştırıcılarından Ivan T.Sanderson’ın1970 yılında yazdığı ’’ Görünmez Misafirler’’ adlı kitapta USO’lar ilk kez çözümlenmiştir.

         Bir başka vaka da 1963 Martında Deniz Kuvvetlerinin denizaltısıyla yapılan Portoriko açıklarındaki 169 km dalış denemesinde olmuştur.Birden bire,bir denizaltı aniden görevi durdurarak tanımlanamayan bir nesneye takıldı.Denizaltı mürettebatı bu nesne karşısında şaşkın haldeydi.1.8 km aşağıdaydı ezilme basıncı olan 2 km ye yakındı.Bu da üstün bir teknolojide olduklarını gösterir.4 gün boyunca iz sürüldü ama hızına yetişmek imkansızdı.Resmi açıklamalara göre sonarda görülen şey hatalıydı fakat bu açıklamadan 40 gün sonra son donanma gemisi gece yarısı kayboldu.USO’ların suya girip-çıktıklarına dair kayıtlar var fakat hiç teknik bilgiye sahip değiliz.

        11 Kasım 1972 yılında hızlı giden bir deniz altı,Norveç’in batı sahillerinde Deniz Kuvvetleri tarafından sonara yakalandı.iki hafta boyunca helikopter destekli takip edildi.20 Kasım 1972’de ilk görüntü elde edildi,çok büyük olduğu belirtildi.Deniz Kuvvetleri gemisi torpidolarla gemiye ateş ederken yandı ve battı ama gemiye gerçekte ne olduğu bilinmiyor.

        11 Ekim 1492 yılında Chiristoph Coulomb Atlantikde inen ve uçan cisimleri görmüştür.Bunlardan seyir defterinde bahsetmiştir.Bu olay biraz efsanevi kalmıştır.Daha eski USO kayıtları M.Ö 329 yılına aittir,ışık saçan kalkandan bahseder.Hindistan da Jakarta Nehrinden çıktığı söylenir.Alexhandır bunların başka dünyadan olduğunu ispatlamak için 6 yıl uğraşmıştır.Bu su altı macerası büyük bir hedefe ulaştı Atlantis krallığını hatırlattı.Bu efsanevi yer altı şehri USO aktivitelerinin kaynağı görülüyor.Bu kayıp şehrin Akdeniz’de olduğu tahmin ediliyor.Atina’daki bulgularda USO’lar hakkında herhangi bir şey yok fakat Mısır hiyeroğriflerinde su altı gemisi ve helikoptere benzeyen çizimlere rastlanır.

         Avrupada ilk yaşanan olaylardan biri 11. yy ‘da İngiliz gözlemci tarafından 1067 yılında gözlenmiştir.Deniz kenarında gökyüzünde parlak cisimler görülmüş.20 .yy’da ilk kayıtlı olay Philedelphia’daki 1 Ağustos 1904’de yapılmıştır.İngiliz kargo gemisi Mohican Philedelphia’ya ya giderken duman arkasına gizlenmiş metalik fosfor gibi parlayan cisim görülüyor.Duman bulutu kalkmadan gemi hareket edemiyor.Bu olay kaptan ve mürettebat tarafından doğrulanıyor.

        Shag Harbour olayı da cok önemli USO olayıdır.4 Ekim 1967’da California’da gerçekleşmiştir.Bu olayın diğerlerinden farkı;tutulma yaşanır gibi ışıkların karararak yerden gök yüzüne yükselip tekrar suya dalmasıdır.İlk video çekimi Porteriko’daki Laguna Karterika’da yapılmıştır.20 Kasım 2004’te Lusip Quinoez Laguna Karterika denen gölde USO’ları kayda almiştır.

Aşağıdaki soruların cevapları,filmin ayrıntılarında ve özet içerisin de vardır.

 

1)Preston Dennet kimdir?

2)Santa Catalina yakınlarındaki USO olayı ne zaman olmuştur?

3)Dünya çapında merak uyandıran UFO olayı ne zaman olmuştur?

4)Golfon Nova olayı hangi ülkededir?

5)Golfon Nova olayına dikkat çeken Rus kimdir?

6)UFO’ları ilk çözümleyen yazar ve kitabının ismi nedir?

7)Portoriko’daki USO vakası ne zaman olmuştur?

8)İlk USO kaydı M.Ö kaçıncı yıla aittir?

9)Alexhandır’ın çalışmaları kaç yıl sürmüştür?

10)Efsanevi yer altı şehrinin adı nedir?

11)Efsanevi yer altı şehrinin nerde olduğu düşünülüyor?

12)Avrupada yaşanan ilk USO olayı kaçıncı yüzyıldadır?

13)20.yy ilk kayıtlı USO olayı nerde olmuştur?

14)Shag Harbour olayının diğerlerinden farkı nedir?

15)İlk video olarak USO ları kayda alan kimdir?                    

                                                    Mehmet ÇAĞLAK Biyoloji Öğretmenliği 4.Sınıf