İstenmedik Alışkanlıklar, Töreler ve Uyuşturucu Kullanmanın İnanç Tabusu 47 Dakika

            İnsanoğlu var olduğundan bugüne kadar uyuşturucu kullanmıştır. Alkol ve antidepresanlar bilinci etkileyen etmenlerdendir. Bu maddeler yasak değildir. Fakat psikoetki gösterenler yasaklanmıştır. Şiva, Hinduların taptığı tanrıdır. Şiva’nın merivana bitkisinin yapraklarını yediği söylenmiş. Bundan dolayı Şiva’ya tapan Hindular bir uyuşturucu olan merivanayı tüketirler. Merivanayı kullanmak Şiva’ya saygıyı gösterir. Sadular için merivana içmek dini bir törendir. Araştırmalar merivananın zihni etkilediğini ve kalıcı hastalıklara yol açabileceğini söylüyor. Venezuela’da Pieore halkı yaşar. Bu toplum eski geleneklerini korumuş bir millettir. Burada yaşayan şamanlar halüsinasyon görebilmek için uyuşturucu alırlar. Pieoreler eğer acıya dayanabilirlerse bu onlara ruhani güç verir. Yopo adı verilen uyuşturucu şamanlar tarafından hazırlanıyor. LSD, 1960larda batıda kullanılan sentetik bir halisünojendir. Bu uyuşturucu daha sonra yasaklanıyor. Yopo, pieora kültürünün önemli bir parçasıdır. Bir toplum için tabu olmayan şey başka toplumda tabu olarak görülebilir. Rastaferyanlar İncil’de geçen otu merivana olarak yorumlarlar. Merivana kullanan bireyler antisosyal olurlar. Saduların da amacı budur. Bir topluma göre şaman olabilmenin bir şartı da karınca sokmasına dayanabilmektir. Bu, şamanlığa geçiş için bir derstir. Bu karıncalar arı gibi sokar. Acı verici ders onlara göre ruhani güç kazandırır. Bilim bunun faydalı olacağını söylüyor.

 Ekstazi, günümüzde gece hayatında kullanılan tehlikeli bir uyuşturucudur. Ekstazi, beynin aşırı derecede seratonin salgılamasına neden olur. Bu da insana mutluluk hissi verir. Zihni etkileyen bu uyuşturucular bazı toplularda kabul görürken bazı toplumlarda tabu olmuş ve yasaklanmıştır.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır:

1)      Uyuşturucu geçmişte ve günümüzde hangi amaçlar için kullanılmıştır?

2)      Uyuşturucular neden tabu sayılır?

3)       Merivana içildiğinde insanda ne gibi değişiklikler ortaya çıkar?

4)      Merivana hangi hastalıklara yol açar?

5)      DMT nasıl bir maddedir?

6)      Şamanlığa geçiş süreci nasıldır?

7)      Rasteferyanlara göre merivana ne için kullanılır?

8)      Şamanlığa geçişte kullanılan karıncaların özelliği nedir?

9)      Ekstazideki baskın madde nedir?

10)   Ektazi kullanımı ne zaman yasaklanmıştır?

11)   Ekstazi hangi hastalılarda kullanılmıştır ve hangi hastalığa neden olur?

12)   MDMA kullanımının en büyük tehlikesi nedir?

 

ŞENGÜL GİYEN

EĞİTİM BİYOLOJİ  07010002008