Tohum Avcısı Geleceğin Felaket İklimlerine Dirençli Tohumları Toplayıp genleriyle Çalışmak 46'

  Bilim adamları olası bir gıda krizinde bizi koruyacak tohumları bulmanın peşindeler. Özellikle değişen iklim şartları ilerde birçok insanın aç kalmasına neden olabilir. Dr. Street en zor iklim şartlarının olduğu yerlerden biri olan Suriye de araştırmalar yaptı. Buralarda bu zor iklim şartlarına dayanan tohumları incelemek ve geliştirmek için araştırmalar yaptı. Bilim adamları bu zor şarlarda yetişen bitkilerin genlerini normal yetiştirdiğimiz bitkilere aktaracaklar ve bu bitkilerinde zor şartlarda yetişmelerini sağlayacaklar. Dr Ken Street istediklerini Suriye de bulamadı. Ken street Suriye den sonra Rusya’ya gitti. 20. yy da Ruslar bütün orta Asya’yı tohum bulmak için dolaşmışlardı. Acaba Ruslar bu araştırmalar esnasında vahşi tohumu bulmuşlar mı idi? Rusya dan istediklerini elde edemeyen Dr. Ken street, Tacikistan’a gitti.

  Genler bitkilerin rengini, verimliliğini, savunma sistemlerini kontrol ederler. Bizler yeni genler yaratamayız. Ama bitkilerin genleri ile oynayabiliriz.

  Gelecekte sıcaklık 7 ◦C artabilir. İşte bizim bu sıcaklık ve oluşabilecek kuraklığa dayanıklı yeni tohumlar bulmamız gerekiyor. Gelecekte dünya topraklarının büyük bir kısmı tuzlanıp çürüyebilir. Ayrıca su sıkıntısı yaşanabilir. İşte bilim adamları bu tuzlu topraklarda ve oluşacak kuraklıkta yetişebilecek bitki veya bu bitkilerdeki genleri bulup var olan türlere aktarmak gerekiyor. Ne yazık ki eski tohumlar yok oluyor.

   Araştırma yapan bilim adamları Tacikistan da çok farklı buğday, fasulye ve arpa tohumları buldular. Bunların yetiştikleri şartları da kaydettiler. Ama antik nohut tohumunu bulamadılar.

  2050 yılında dünya nüfusu 9 milyara ulaşacak. Ayrıca besinler günümüzde yoğun olarak biyodizel üretiminde kullanılıyor.

  Avusturya’daki bilim adamları antik nohut tohumlarından tuza dayanıklı iki gen ayrıştırdılar. Önemli olan şimdi bu genleri yeni bitkilere aktarmaktır. Bilim adamları çabuk olmalıdır. Çünkü iklim değişikliği çok çabuk gerçekleşiyor.

  Araştırmacılar en sonunda aradıkları vahşi nohut tohumunu Tacikistan da buldular. Bunları alıp gen bankalarına verecekler.

  İnsanlar petrol için, altın için savaşa giriyorlar. Ama yeterince beslenmek bunlardan çok daha önemlidir. Yiyecekler olmaz ise sonumuz gelir.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır

     S-1.Bilim adamları neden bazı tohumları aramaktalar?

    S-2.İlerde iklim değişikliği olursa insanlar hangi açıdan etkilenirler?

    S-3.İklim değişikliğinden en az zararla çıkmak için ne gibi önlemler almalıyız?

    S-4.besinler biyodizel üretiminde kullanıldıklarında insanlar nasıl etkileniyor olabilir?

    S-5.Bilim adamları zor şartlara dayanıklı bitkileri nasıl oluşturuyorlar?

    S-6.Türkiye’de de yeni genlere sahip bitkiler oluşturulmalı mıdır?

    S-7.Bilim adamları yeni genlere sahip bitkileri oluştura açısından neden hızlı davranmalıdırlar?

    S-8.Gelecekte toprakların yapısı nasıl değişebilir?