Tutan Kamun Kimdir? Biyolojik Lanet Nedir?

Mezarlar potansiyel olarak tehlikeli yerler akut toksinlere neden olabiliyor.

Bütün eski tanrıları hiç sayıp Güneş Tanrısına inanıp yeni bir şehir kurdular.Bu Tutan Kamonun doğduğu yerin diniydi.Akeneton Tutan Kamonun babasıydı ve hiçbir firavun böyle tasvir edilmedi.Kaba,biçimsiz,uzun yüzlü ,şişkin gözlü,uzun cılız kol yapılı.Araştırmacılar normalden farklı olan bu tasvirde bir terslik olduğunu fark etti.

Akeneton  Mısırın inancını değiştirmişti bununla birlikte siyasi yapısını da.Dış dünyadan ayrı eşi Nefertti ve çocuklarıyla zamanın çoğunu geçiriyor diğer kalan zamanını da dine ayırıyordu.Oysa klasik bir firavun böyle olmazdı.Firavun bir askerdi dinsel bir önder değildi ve işte Tutan Kamun böyle bir dönemde dünyaya geldi.

Akenaton dini bir liderdi ve ekonomik açıdan Mısır hızlı bir çöküşe  girmişti. Mısır çoğu toprağını kaybetmiş eski saygınlığını yitirmişti,ordunun düzeni de bozulmuştu.Bu durumde yeni bir din bile onları kurtaramadı.Akeneton ve eşi Nefertiti rüşvetle yanındakilere itaat ettiriyordu.

İktidarının 17. Yılında Akeneton bilinmeyen bir nedenden dolayı öldü.Amara kasbası boşaltıldı.

O dönemi herkesin unutmak istediği belliydi Neferttinin büstünü kimse almamıştı.

Mısırın artık kral ve kraliçesi kalmamıştı. Tutan Kamon 11 yaşında yarı kız kardeşi olan Ankesenamon la evlendirildi.Terk erkek varis o oldu için Mısırın yeni firavunu oydu.Ama hala çocuktu o yüzden devletin görevlerini vezir olan Eyy  gerçekleştiriyordu.

Vezir Eyy in Tutan Kamon  ve verdiği kararlar üzerinde güçlü etkisi vardı. Saraya giriş çıışı bile o denetliyordu.

Tutan Kamon 20 yaşında ilginç bir şekilde bilinmeyen bir nedenden öldü. Tutan Kamonun oğlu yoktu. Eyy firavun olmuştu ve Tutan Kamonu alt etmeyi başarmıştı. Eyy firavun olmayı nasıl başarmıştı?

Aksenemonun mektupları gösteriyor.Aksenemon mektubu Hitit kralına yazmış ve ondan oğullarından birini kendine eş olarak istemişti.Hititlilerle Mısırlılar düşman olduğu için Hitit kralı bunu kabul etmemiş ama daha sonraki yalvarmalarının neticesinde oğullarından birini Aksenmonla evlenmsi için Mısıra yollamış. Ama prens Mısıra varmadan öldürülmüş. Daha sonra Aksenemon Eyy le evlendirilmiş ve ardından Aksenemon öldürüldü ve Eyy de eski eşi olan Teyy le evlenmiş Teyy kraliçe olmuştu.

Bu olaylar tesadüfmüydü?Mezarlarda ki kalıntılar gösteriyor ki bunların hepsi firavun olmak isteyen Eyyin planlarıydı ama o da 3 yıl sonra öldü.

Aşağıdaki soruların cevapları filmin ayrıntılarında vardır.

1.Halk neden Ankenetonu sevmiyordu?

2.Ankenetonun yönetimde yaptığı hatalar neydi?

3.Ankeneton döneminde halk hangi tanrıya inanıyordu?

4.Ankeneton öldüğünde yerine kim geçti?

5.Tutan Kamon firavun olduğunda kaç yaşındaydı?

6.Tutan kamona ülke yönetiminde kim yardım ediyordu?

7.Aksenemon neden Hitit kralından yardım istedi?

8.Eyy in amacı neydi?