Teknolojinin En Son Olanaklarını Kullanarak, Bilgisayarda Modellenen Ve Geçmiş Çağın En Önemli Canlıların Evrimsel Gelişimi 90 dakika

    İlkel hayvanların yaşam belirtisi ilk defa 600 milyon yıl önce görüldü. O zamandan beri milyonlarca tür üredi. Ama bunların %99 su anda yok. Onlardan geri kalan tarih ve bir parça fosilleridir. Milyonlarca yıl önce hayatın var olması fosiller sayesinde anlıyoruz. Dünya bundan 400 milyon yıl önce değişik bir durumdaydı. Devoyan dönem sırasında dünyanın bütün toprakları ekvator etrafında toplanmıştı. Ve iki büyük kıta olan Doğu Amerikan ve Gondwana adaları oluştu. Evrensel bir okyanus bu kıtaları etrafını çeviriyordu. Bugün karalar olarak bilinen birçok yersular altındaydı. Fosilleşme, kabuklar, yapraklar ve kemiler için her zaman kesinlikle olacak anlamına gelmez. Yaşayan canlıların %99’u fosilleşmiyor. Fosilleşme olarak kaydedilmiyor. Büyük mozozorun kafasının içinde bulunan beyinleri çok küçüktür. Hatta en büyük dinozorun bile beyni işaret parmağımızdan büyük değilmiş. Bu yüzden mozozonların yaptığı birçok şey içgüdüseldi. Dünyanın o zamanki halini ve çevrelerini düşünmüyorlardı. Sadece yemek yeme odaklı yaşıyorlardı. Mozozonlar 65 milyon yıl önce yok olmaya başladıklarında denizlerin efendileriydi. Ancak onlar yusufçuk böceği kadar tuhaf değillerdi. Karbon çağı boyunca yani 300 milyon yıl önce gökyüzünde avlanmalarına devam ediyorlardı. Yusufçuk türü böcek 300 milyon yıl önce en yırtıcı hayvandı. Paleontologlar en çok kanatlıların fosilini bulmaya çalışıyorlar. Meganeura avının üstünde gezer ve görülmeyecek kadar küçük olsa bile avını bacaklarından yakalar. Karbon çağında iyi şartlarda yetişiyorlardı. Çünkü atmosfere sürekli oksijen pompalıyorlardı. Ormanların çoğu bataklık alanlardan oluşuyordu. Birçok ağaç sular altında kalmıştır. Bunun sonucunda atmosfere pompalanan oksijen miktarı gitgide düşerek, atmosferdeki oksijen ile karbondioksit miktarı değişti. Karbon çağında oksijen fazlalığı böceklerin büyümesine sebep olmuştur. Yırtıcı kuşlar akıllı ve acımasız hayvanlardı. Yırtıcı kuşların ürkütücü bir yapıları vardır. Hiçbir insanın karşılaşmak istemediği bir hayvandır. Kuşlar dinozorların evrimleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Tüyler uçuş konusunda daha önemli bir yere geliyorlar. Tebeşir çağında yeryüzünde yaşam kolay değildi. Gökyüzü terazorlarla kaplıydı. Bazıları küçük uçak şeklindeydi. Terazorlar otobur değildi. Terazorlar şimdiye kadar bilinen en büyük uçan hayvanlardır. 10 metre kanat genişliği ve 80 kilogramlık ağırlıklarıyla bu yaratıklar dinozorların üstünde uçuyorlardı. Bir hayvanın çevresini araştırmak bize o hayvanın hayatıyla ilgili detaylı bilgi verebilir. Aynı zamanda bir yaratığın kemiklerini inceleyerek çevresi hakkında bilgi edinebiliriz. Kemiklerin kimyasal birleşimi içinde zamanla sıkışmış oksijen ve karbondioksit gibi belirli elementlerin ölçümleri yapılıyor. Bu hayvanların ne yediklerine neye benzedikleri hakkında bilgi veriyorlar. Yapılan çalışmalarda hayvanlar hakkında bilinen birçok bilgi geçerliliği değişiyor. Örneğin Afrika’da tebeşir çağında yaşamış olan yaklaşık 7 tonluk etoburun dev profili yakın zamanda revize edildi. Senozoik çağın başın başlangıcında yeni kuzey Amerika yırtıcı kuşu, dinozorların soyunun tükenmesiyle ortaya çıkan açığı kapatmak için hızlı bir şekilde toprağa ayakbastılar. Yaklaşık 58 milyon yıl önce 2,5 metreye kadar çıkan boyu ile saatte 50 kilometre hız ile avını kovalayabilen, korkusuz oldukları için diğer bir adıyla terör kuşu ortaya çıktı. Terör kuşlarına baktığımız zaman onların birçok bilinen yırtıcı dinozorların özelliğinin karışımı ve gelişimi sonucu ortaya çıkmışlardır. Kendilerine has özellikleri olan türler olduğunu yapılan araştırmalardan anlıyoruz. Terör kuşları dinozorlar kadar büyük değildir. Ama yinede kuş familyasına göre oldukça büyük olduğunu anlıyoruz. Ayrıca iki ayak üzerinde koşabilen kafanın ağır bastığını biliyoruz. Kafatası yaklaşık 1 metre uzunluğundan ve normalinden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu hayvanlar tirazorlara benziyorlar. Garip olan bu kuş uçmayı bıraktı. Ve yere döndü. Araştırmacılara göre terör kuşlarının uçmayı bırakmasına sebep olan şeyin çok hayvanı parçalamak ve avlanmak için oldukça uygun olan kafatasları değil daha çok ağırlıklarını düşünüyorlardı. Birçok kuşa göre büyük kafaları vardı. Kafalarının büyük bir kısmını çok keskin deri ve ucu keskin olan gagaları oluşturuyordu. Bunu yırtıcı kuşlar haricinde hiçbir kuşta göremezsiniz. Yırtıcı olmayan bir kuşun gagasında çengel olması çok samadır. Kafatasının büyük ve keskin olması da ayrı bir konudur. Organizmalar bulundukları çevreye göre gelişir. Ortamdaki değişiklikler canlılar için hiç de iyi olmaz. Bu yüzden nesillerinin tükenmesinin birinci sebebi olarak düşünebiliriz. Dinozorların yok olmasıyla birlikte yerlerini memeli hayvanlar aldılar. Buzul çağın tükenen nesli olarak bilinen 9 bin ile 13 bin yıl önceye dayanan bu özel dönemde mamutlar kılıç balıkları çeşitli kediler ve gergedanlar gibi birçok türün nesli tükendi. Bunun sebepleri bilim insanları arasında uzun bir süre tartışma konusu oldu. Darvin zamanından beri buzul çağın hayvanlarının görünmemesinin sebepleri insanların birçok şey söylemesine sebep oldu. Bunlar hakkında birçok teori vardır. Bunlar içinde en önemli olanı öldürme teorisidir. Yani insanlar alan ihtiyaçlarını karşılamak için memeliler üzerinde yaptığı aşırı baskılar ve öldürmelerdir.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da vardı

1-       İlkel hayvanlarda ilk yaşam belirtisi ne zaman görülmeye başlamıştır?

2-       Uçmayan dinozorların neden tüyleri vardı?

3-       Oto bur olan hayvanların neden pençeleri vardır?

4-       Karbon çağında yaşayan dünyanın en büyük eklem bacaklısı olan hayvan hangisidir?

5-       Karbon çağının en karakteristik özelliği nedir?

6-       Karbon çağında oksijen miktarının fazla olması nedeniyle böceklerin üzerindeki etkisi nedir?

7-       Farklı oksijen konsantrasyonunda yetişen böceklerde ne tür farklılıklar medyana gelir?

8-       Etobur ve oto bur arasındaki farklılıklar nelerdir?

9-       Şimdiye kadar bilinen uçan en büyük hayvan hangisidir?

10-   Tebeşir çağında uçan hayvanların dişlerini kaybetmelerinin sebebi nedir?

11-   Terazorlar da uçuş kontrol sistemleri nasıl çalışıyor?

12-   Tebeşir çağında dinozorların 100 tona çıkmalarının ana sebebi nedir?

13-   Biyotürbasyon nedir? Açıklayınız.

14-   Kemiklerin kimyasal yapılarının incelenmesi hayvanların hangi özelliği hakkında bilgi verir?

15-   Araştırmacılara göre terör kuşlarının uçmayı bırakmalarının sebebi nedir?

16-   Buzul çağının hayvanlarının nesillerinin tükenmesinin birincil sebebi nedir?