Toz Bulutlarının Atlantik'in Üstünden Oluşuyor, Karibu Geyik Nüfusu Azalıyor, Okyanustaki Türler Ölüm Kalım Savaşıyor. Nedeni İklimsel Değişim

               Dünyada canlılar hızla evrimleşmeye başlıyor.Bu iklimsel değişimin ve sıcaklığın bir sonucudur. Sıcaklığın artmasının sebeplerinden biri insan oğlunun karbonlu yakıtların fazla tüketmesidir. Bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre geçtiğimiz yüzyılı oranla dünyanın sıcaklığı 1 derece artmıştır.

 

               Kuzey Alaska'da sıcaklık 11 derece artmıştır. Burada yaşayan karibu geyik sürüsünü etkisi pozitif gözükse de tamamen negatif yönde etki göstermiştir. Sürü yılda bir kez bir araya gelir ve buda yavrulama dönemidir. Bu süre zarfında bilim adamlarınca sayım işlemi yapılır. Bu işlem havadan fotoğraf çekimi ile gerçekleşir. 1980 ‘lerde sayı 87.000 iken günümüzde ise yapılan sayımda 27.000 olarak ölçülmüştür.60.000 karibu geyik türü yok olmuştur. Karibular besin alanını terk ederek tepelere çıkarlar. Bunun sebebi ise kan emici sivrisinekten kaçmak. Çok büyük olmasa bile bu sivrisinekler karibuları rahatsız ediyor. Özellikle son yıllarda sayıları oldukça artmıştır. Karibular likenlerle beslenmektedir.

             Atmosferdeki karbondioksit miktarı arttıkça sıcaklık  artıyor. Önümüzdeki  yüzyılda gezegenimizin  sıcaklığı 2 ve 3 kat artacaktır. Dünyanın yüzde 70’i suyla kaplıdır. Bunun büyük bir bölümü Pasifik okyanusudur. Suda yaşıyan canlılarda karada yaşayan canlılar gibi göç etmektedirler. Bu canlıların en önemlileri planktonlardır. Suda hızlı iniş ve çıkış hareketleri vardır. Sudaki basit bitkiler ve alglerle beslenirler. Suda yaşayan canlıların büyük bir kısmı planktonlarla ve planktonları yiyen canlılarla beslenirler. Bu yüzden planktonlar gündüz yerine gece göç ederler. 350 km yol alırlar. Burada büyük miktarda sayılarında azalma ve çoğalma görülür. Bunun nedeni ise sıcak ve soğuk suların yer değiştirmesidir. Soğuk suda sayıları azalırken sıcak suda artıyor. Ayrıca gel git olayları ile besinli sular yer değiştiriyor. Buda planktonların besin alanını daraltıyor ve sayılarında azalma meydana geliyor. Bu olay yapılan araştırmalara göre küresel ısınmaya bağlamıştır.

Karayip adalarında sıcaklık artıyor. Karayiplerde sık görülen hastalıklardan birisi astım ve mercan kayıplarında görülen hastalıktır. Astım karayiplarde çok nadir görünmesine rağmen son yıllarda artış göstermiştir. Özellikle tozlu havalarda şayetler artmıştır. Eskiye oranla  daha fazla tozların rastlanmıştır Çad gölü Afrika'nın en büyük gölüdür fakat son yıllarda 1-20 oranında azaldı ve Afrika tozu doğuya doğru yol aldı. Karayipteki çocukların astım hastalığının sahra tozlarından kaynaklandığı görülmüştür. Mercan kayıklarında görülen rahatsızlık ise aspergillus denilen toprak mantarından meydana gelmiştir. Atlantiğin üzerine 1000 yılda toz yağıyor. Neden şimdi etkisi görülüyor. Bu bilim adamlarınca cevaplanamaz soru haline gelmiştir. Atlantik üzerinde 2 kümeleşmiş atmosferik hava kümesi vardır. Biri yüksek biri alçak basınçlıdır. Mevsimden mevsime yıldan yıla değişiklik gösteriyor .bu iki küme yan yana geldiğinde fırtınalara neden oluyor buda sahra tozunun yayılmasına neden oluyor. 1000lerce mil uzaklıktaki karayip’i etkileyen bu durum dünyanın ayrı değil bir bütün olduğunun göstergesidir.

            Gezegenimiz ısınıyor iklimler değişiyor. Bize düşen görev küresel ısınmaya bireysel ve ortak olacak şekilde çalışmalarda bulunmaktır.

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

                                                         

 1. Canlılardaki hızlı evrimleşme neyin sonucudur ?
 2. Sıcaklık artışı dünyada nasıl bir olay gözlenir ?
 3. Sıcaklığı artıran faktörler nelerdir ?
 4. Dünyanın sıcaklığı kaç derece artmıştır ?
 5. Kuzey Alaska'da sıcaklık kaç derece artmıştır ?
 6. Sıcaklık artışının karibu geyik sürüsüne etkisi nasıl olmuştur ?
 7. Karibu geyik sürüsünün sayımı nasıl ve ne zaman yapılır ?
 8. karibu geyik sürüsünün besin alanlarını terk etmesinin sebebi ?
 9. Atmosferdeki karbondiyoksik artışı sonucu neler oluşuyor ?
 10. Denizde yaşayan en önemli canlı hangisidir ve özellikleri nelerdir ?
 11. Planktonlar neden gece göç ederler ?
 12. Soğuk ve sıcak suların yer değiştirmesi planktonları nasıl etkiliyor ?
 13. Karayip adalarında görülen hastalıklar nelerdir ?
 14. Astım ve mercan kayıklarında görülen hastalığın sebebi ?
 15. Atmosferdeki kümeleşmiş tabakanın görevi nedir ?
 16. küresel ısınmayı engellemek için neler yapmalıyız ?

                                  

                                                                           EĞİTİM BİYOLOJİ 4.SINIF EMİNE HASANOĞLU