STONHENCİN HAYAT HİHAYESİ ( 45 DAK ) FİLMİN ÖZETİ

 

 

 

 

              Stonehenge yeryüzündeki en eski tarihi kalıntılardan biridir. 32 metre çapında harabe bir çemberdir. Binlerce yıldır sırlarla dolu bir şekilde öylece durmaktadır. Stonehenge’nin tarihi bundan 5 bin yıl öncesi bir kültürün yer aramasına dayanır. Ve bıraktıkları iz Stonehenge’den çok daha büyüktür. Gizemli olarak gördüğümüz şey, aslında tarih öncesi bir şehrin merkezi görünümündedir.

              Stonehenge bir harabeden öte tüm bir kültürü ifade etmekte ayrıca Stonehenge’nin doğuşunu sağlayan asıl şeyin çakmak taşı yumruları olduğu düşünülmektedir. Bundan 5 bin yıl önce burası sık ormanlarla kaplı bir alandı ve çakmaktaşı, bu ağaçları kesmek için keskin baltalara dönüştürülüyordu. Çakmaktaşı baltalar taş devri ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyordu. Taş devrinin sonunda İngiltere’deki ağaçlar büyük ölçekte temizlendi. Bir arada yaşayan avcı insanlar yerleştiler. Ve topluluklar kurdular. Ekinler ektiler ve yemek için hayvan beslemeye başladılar. Böylece yeni bir yaşam tarzı şekillendi. Stonehenge için ağaçların arasında bir yer açtılar. Önce dev bir hendek olarak başladı, hendek yapıldıktan sonra bazı kereste yapılar kuruldu. Daha sonra taş devrinden metal devrine geçişte taştan yapılar inşa edildi. Metallerin ülkeye girmesi büyük bir refah getirdi. Ve Stonehenge’nin duvarlarını süslemelerini sağladı. Stonehenge’nin taşlarının Galler’in batı sahilinde 230 km öteden getirildiği sanılmaktadır. Yaklaşık 300 tondan fazla kayanın nasıl getirildiği hala gizem konusudur. Henge: arkeologların tarih öncesi dairesel tabyalara verdikleri genel bir isimdir.

              Yapılma amacına gelince, Stonehenge’nin bir gökbilim rasathanesi olduğu düşünülmektedir. Bu insanlar dünyanın güneş etrafında dönüşünden kaynaklanan yıllık sonuçları anlamışlar ve yılın yaz dönümü denilen en uzun gününü taşla, gölgeyle ve ağaçlarla kaydetmişlerdir. Ayrıca burası büyük kutlamalara tanıklık etmiştir. Ayrıca Stonehenge, onların hayatta kalmaları için kritik bilgiler elde etmelerini sağlıyordu. Buda bize hayatın doğal döngüsünün gerçeğini hatırlatıyor.

    İngiliz kanalının 45 km kuzeyinde kırsal bir bölgede bulunan bu yapı 5000 yıl önce inşa edilmiştir. Henge; tarih öncesi dairesel toprak tabyalarına verilen genel isimdir.  Stonehenge ise taş henge anlamına gelmektedir.

    Geyik boyu kazmalarla ilk önce büyük bir daire şeklinde hendek kazılmıştır. Ardından hendeğin iç tarafına doğru İ.S.3000’ ‘ de 56 kütük direk dikmişlerdi. Taş devri bitip, maden çağına girildiğinde de ortaya büyük kayalar getirip dikmişlerdir.

     Stonehenge’ in çevresindeki geniş alanda daire şeklinde mezarlar ve anıtlar bulunmaktadır. Bunlara Stonehenge yer şekilleri denir.

    Stonehenge’ e birkaç kilometre uzaklık da ahşap henge bulunmaktadır. Daire şeklinde dizilmiş ahşap direklerden oluşuyor. Bunların tam ortasında bir çocuk mezarı bulunuyor. Çocuğun kafatasında bulunan bir yarık onun kurban edildiği düşünülüyor. Ahşap henge’ in o dönemde bir nevi mahalle kilisesi rolünde olduğu düşünülüyor.

    Stonehenge’ in yakınında bulunan bir mezar, Alplerde yaşayan bir gezgin olabileceği düşünülen bir adam iskeleti bulunuyor. Bu mezar da 100 yakın eşya bulunuyor. Bunlardan en önemlisi metal parçalarının da bulunmasıdır. Alpler de metal işçisi olan bu adamın metali bölgeye tanıttığı düşünülüyor.

   Stonehenge’ e getirilen taşların çoğu 230 km uzaklıkta bulunan Gallerlin batı sahilinden getirildiği düşünülüyor. Stonehenge’ in yapımında 80 mavi taş kullanılmıştır. Bu da 300 ton’dan fazla kaya demektir.

    Bu yapının inşası o dönemin koşullarını ve materyallerin düşündüğümüzde çakmak taş yumrularından oluşturulmuş baltalar, ısırgan otundan yapılmış halatlar ve sürtünmeyi ahşap yol ve kızaklar kullanıldığı düşünülmektedir.  Çakmak taş yumrusunu baltaya dönüştürmeden önce çakmak taş tıraşlanır. Böylece orta merkezden geçen bıçağın sırtına ulaşılır ve daha sonra bir ağaç parçasına yerleştirilerek alet yapımı tamamlanır.

    Stonehenge gök bilimi rasathanesi görevindedir. Sersen adı verilen 4m yüksekliğindeki taşlar çapı 30m olacak bir daire şeklinde dizilir. Daha sonra içine, mavi taş adı verilen 2m yüksekliğinde çapı 25m olacak bir dire şeklinde dizilir. Tam ortaya da iki at nalı yerleştirilmiştir. Körsüsü adı verilen düz bir yola sahiptir.  21 Haziran da güneş kapıdan girip Stonehenge’ in ortasına vuruyor, gün doğumunda.

 

 

 

 

 

 

       Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:

 

1.Stonehenge nerede yapılmıştır?

2.Bu yapı nasıl inşa edilmiştir, mimari olarak neye benzemektedir?

3.Stonehenge’nin yapılma amacı nedir?

4.Taş ve metal devrinin Stonehenge üzerindeki etkileri nasıl olmuştur? 

5.Henge neyi ifade etmektedir?

6.Stonehenge benzeri yapılara bu bölgede görmek mümkün mü?

7.Stonehenge nerede bulunuyor ve ne zaman yapılmıştır?

8.Stonehenge yer şekilleri ne demektir?

9.Ahşap henge ne için kurulmuştur ve nerededir?

10.O dönemde balta nasıl yapılırdı?

11.Mavi taşları nereden getirmişlerdir?

12.Mavi taşları nasıl taşımışlardır?

13.Taş devrinden metal çağa nasıl geçilmiştir?

14.Körsüs nedir?

15.Stonehenge’ in özelliği nedir?

16.Metal bu bölgeye ne zaman gelmiştir?

17.Stonehenge’ in dış halkası hangi taştan oluşur?

Zehra Semiz 07010002003 / 5. Sınıf Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliğ