Serengeti'de (Afrika) Besinsel Döngü  90’

  Hayvanların çoğu serengeti de açık alanları tercih ederler. Bunun nedeni gelebilecek tehlikeleri kolayca görebilmek. Ama bu açık alanlar çok azdır.

   Sürüler serengeti de yer değiştirirler ve ormanlık alanlardan geçerler. Bu geçitler esnasında birbirinden uzak yürürler. Bu bazen tehlikelere neden olabiliyor. Antiloplar yer değiştirirken bazen tehlikelere maruz kalabiliyorlar. Özellikle genç antiloplar deneyimsiz olduklarından bazen aslanlara yem olabiliyorlar. Burada yaklaşık 1500 aslan bulunur. Ayrıca aslanlardan çok fazla sayıda sırtlanlar bulunur. Sırtlanlar kurbanlarını canlı canlı yiyorlar. Özellikle avlarının yumuşak karın bölgelerini tercih ediyorlar. Sırtlanların sosyal durumları insanların kafalarını karıştırmaktadır. Sırtlanlar yuvalarında beraber yaşıyorlar. Bunların yuvalarının açıklıkları çok küçük ve dardır. Bu darlık genelde yavrularını aslanlardan korumak için tercih ederler. Serengetideki sırtlanlar yuvalarından çok uzaklara giderler. Serengetideki döngü saat yönündedir. Bu rastgele bir döngü değildir. Canlılar ozon kokusunu alabiliyor ya da hareketlerini izleyebiliyorlar.

   Aslanlar diğer Aslanların bölgelerine girdiklerinden saldırıya uğrarlar. Ama bu sırtlanlar için geçerli değildir. Sırtlanlar komun bir hayat yaşarlar ama yavrular başka bir dişinin sütünü emmezler. Ama aslanlar için durum farklıdır.

  Acaba sürüler neden bir arada bulunur? Bunun iki sebebi var. Birincisi yavrular ananelerine yakın durmak zorundadır. İkinci sebep ise antiloplar göçün devam etmesi için bir arada bulunur.

  Thomson ceylanlarının kuralları ise antiloplara göre biraz daha karmaşıktır. Erkek ceylanlar bölgelerini korumak için dişilere sahip çıkarlar. Dişilerin güvenliğini sağlayaman erkekler kenardaki bekarlar grubuna katılırlar. Bunlar sürünün dışında kalırlar. Bunların sürüye katılmaları başka bir otlatma mevsiminde dişilerin güvenliğini sağlarlarsa tekrar sürüye katılabilirler.

   Zebraların haremleri vardır. Aygır haremini diğer erkeklerden ve yırtıcılara kaşı korurlar. Erkek zebralar sürünün arkasında giderler ve sürüyü gözlerler.

   Otla beslenen canlılar acaba niye ot için kavga etmiyorlar? Cevabı basit. Çünkü hepsi farklı otlarla beslenirler. İşte milyonlarca hayvan sürüsünün kavga etmemelerinin sebebi budur.

  Aslanlar günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirirler. Ama akşamları çok aktiftirler. Bunların gözlerinin arka tarafında bulunana bir tabaka karanlıkta nesneleri net olarak görmelerini sağlıyor. Aslanlar geceleyin avlarına gizlice saldırırlar.

  Akbabalar uzun süreli bir uçuş yaparlar. Bunlar genelde aslanlardan arta kalan artıklarla beslenirler.

  Serengetinin güneyi otlaklarla doludur. Antiloplar buralara akın ediyor. Buralara ayrıca doğacak olan yavrulara hayat vaat ediyor. Buralarda arazi açıktır. Buralarda çıtalarda yaşar. Hızları Thomson ceylanlarından %10 daha fazladır. Aslanlar olamadıkları zamanlarda çıtalar sürüleri takip ediyorlar. Çıtalar yavrularını beslek için her gün avlanmak zorundadır.

   Leoparlar, aslanların tersine tek başlarına avlanırlar. Bunlar gece karanlığında kendilerinden iki kat daha büyük antilopları avlayabilirler. İmpalalar da onlar için iyi bir avdır. İmpalalar bazen bazı şeylerin ters gittiğinin farkına varıyorlar. Böyle zamanlarda kararsızlık ölüm getirir. Leoparlar İmpalalar saldırıyor ama bazen İmpalalar leoparların elinden kurtulabiliyor. Leoparlar avladıkları avlarını sırtlanlardan saklamak için ağaçlara çıkarırlar. Bazen aslanlarda leoparların avlarını çalabiliyor.

  Aslanlar bazen birbirine saldırırla. Eğer kavgadan lider yenilirse yenen yeni lider oluyor. Bu galip gelen aslan diğer aslanın bütün yavrularını öldürebiliyor. Bunun mantıklı açıklaması var. Dişileri çiftleşmeye hazırlamak ve yeni olacak yavruların genetik yapılarının kendilerine ait olduğundan emin olmak için yapıyorlar.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır

    S-1.Antiloplar ne zaman tehlikelere maruz kalıyor?

    S-2.Hayvanların çoğu serengeti de hangi alanları tercih ederler?

    S-3.Sürülerin serengeti de birbirinden uzak yürümeleri nelere sebep olur?

    S-4.Genç antiloplar neden aslanlara yem olurlar?

    S-5.Serengetide kaç var?

    S-6.Aslanlar başka bir aslanın bölgelerine girdiklerinde ne olur?

    S-7.Serengetide ki döngü hangi yöndedir?

    S-8.Sırtlanların avlarının hangi vücut bölgelerini tercih ederler?

    S-9.Sırtlanlar nasıl yaşar?

    S-10.Sürüler neden birbirine yakın dururlar?

    S-11.Thomson ceylanında sosyal hayat nasıldır?

    S-12. Thomson ceylarında hangi erkekler sürüden ayrılır?

    S-13.Zebralarda sosyal yaşam nasıldır?

    S-14.Otla beslenen canlılar kavga etmiyor. Bunun nedeni nedir?

    S-15.Aslanlar ne zaman aktiftir?

    S-16.Aslanlar akşamları avlanırken avlarını nasıl neyin sayesinde görürler?

    S-17.Akbabalar nasıl beslenir?

    S-18.Leoparlar nasıl avlanır?