Şempanzelerde Birbirine Saldırı, Kollama ve Harem Ağalığı Siyaset Politikaları

Şempanze topluluklarında tek bir baskın erkek hüküm sürer. Diğer erkekler lideri etkilemek ve zorlamak için rekabet ederler. Lider bir baba figürü olmalı, zorba değil. Liderin karizması sağlıklı sosyal ilişkilere bağlıdır. Lider sürüsünün güvenliğini sağladığı sürece onlarda onunkini garanti edecek. Şempanzeler geleceği düşünebiliyor ve ihtimalleri hesaplayabiliyorlar. Dişi şempanzeler genellikle grup içindeki çatışmaların sebebi oluyor. Baskın erkek tüm dişiler üzerinde tekele sahiptir. Baskın erkeğin önünde herhangi bir aleni çiftleşme belanın kaynağıdır. İnsanların atları şempanzelere çok benziyordu. İnsan dışında kendi türünü öldüren tek hayvanlardır. Bölgelerini koruma davranış biçimi hayatlarının sistematik bir parçasıdır. Bunlar devriye gezerek komşu gruptan yakaladıkları şempanzeyi öldürebilirler. Bunu yemek için değil öldürmek için öldürürler. Birbiriyle dost olmayan şempanzeler bu şekilde birbirlerini öldürebiliyorlar. Bu insanlara benzeyen bir diğer yönleridir. Fakat şempanzeler insanlar gibi yaptıklarının sonucunu görmüyorlar. Şempanzelerde kavga etmede sayı çok önemlidir. Ve şempanzeler bunu hesaba katabiliyorlar. Gerçek savaş ise grubun tek başına yakaladığı şempanzeyle olur. Bunu Bölgelerini korumak için yapıyorlar. Şempanzelerin bu davranış biçimi insanların öldürme dürtüsünün bunlardan aldıklarını düşündürmektedir. 4000 den fazla memeli türü içinde sadece şempanzeler ve insanlar kendi türlerini öldürüyor ve eğer şempanzelerin bu davranışlarının sebebi anlaşılırsa insanların da bulunabilir. Yine her iki türde de karışıklığı çıkaran çoğunlukla dişilerdir. Her iki türde de biz ve onlar duygusu var. Bir çeşit çete psikolojisiyle bireyselliklerini unutuyorlar. Şempanzeler maymun ve kendi türlerinin dışında çoğu kez insanlara da saldırarak ölümlere sebep olmuşlardır.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır

1- Şempanzelerde lider olmanın koşulları nelerdir?

2- Şempanzelerdeki öldürme davranışının her açıdan sebepleri nelerdir?

3- Şempanzelerin insanlara benzeyen davranışları nelerdir?

4- Şempanzelerde mantıklı düşünme yeteneğini açıklamaya çalışmada hangi tür davranışların örnek verebiliriz.?