Geçmişten Bugüne Sovyet Donanmasının Bilimsel Hikâyesi

Sovyet donanması soğuk savaş döneminde yaklaşık yarım yüz yıl boyunca Amerikan donanması ile karşı karşıya geldi. Bugünkü Rus donanmasının durumu çok trajiktir. Ancak yinede güçlü ve gururludur. Rus donanma gücünün ruhu dünyanın en güçlü denizaltılarını kapsayan modern gemileri kapsayan bir donanmada cisimleşir. Rus donanmasının kuruluşu Amerikan donanmasının kuruluşundan daha eskidir ve kuruluşunu tek bir adamın gücüne ve vizyonuna borçludur. Rus çarı büyük Petro döneminde Rusya kendini büyük bir kara ülkesi olarak kabul ettirmişti. Büyük Petro bir çok batılı uzmanı Rusya'ya davet etti. Petro kurduğu donanmada her mevkinin hak edilmesi gerektiğine inanıyordu. Donanmasına komuta etmemesine rağmen savaşta onlara katılıyordu. 1699'da İsveç ile Danimarka arasında bir savaş başladı. 1700'de Büyük Petro Danimarka'nın yerinde yer aldı. Amacı batıya açılan pencereyi, çok istenen bir çıkışı elde etmekti.27 Temmuz 1714'te yaklaşık 100 kadırgadan oluşan Rus filosu sayıca onlardan çok daha az olan İsveç'e saldırdı ve İsveç yenildi. Böylece Rusya Baltık Denizi'nde bir geçişi elde etti. Burada yeni bir şehir limanı olan Sankt Petersburg'u kurdu. Rusya 1721'de zaferi kesin olarak kazandığında Petro, ülkesi ve donanma tamamen yorgun düşmüştü. Bundan dört yıl sonra Petro 53 yaşında iken öldü. Petro'nun ölümünden sonra yarattığı bu güç gittikçe çökmeye başladı. 1762'de tahta çıkan Katerina Rusya'yı eski günlerine döndürmeye azimliydi. Katerina Karadeniz'i ele geçirmek için Baltık Denizi'nden geçerek ege Denizi'ne geldi. Burada Çeşme kıyılarında Türk ordusu ile savaştılar ve Türk donanmasını yaktılar. Katerina'nın hükümdarlığı boyunca Ruslar Karadeniz'deki yerini sağlamlaştırdılar. Ama Rusya Akdeniz'de serbest geçişi istiyordu. İngiltere ve Fransa bu duruma müdahale etmek zorunda kaldı ve sonunda Kırım savaş'ı çıktı. Rusya donanması çöktü ve Rusya Karadeniz'deki her şeyini kaybetmişti. Bundan yarım yüzyıl sonra donanma teknolojisi çok hızlı bir gelişme kaydetmişti. Ruslar demirle kaplı yeni zırhları ilk sipariş edenler arasındaydılar. Rus donanmasının üç ana filosu vardı. Ruslar 19. yüzyılda Pasifik'e girdiler. Pasifik'te Japonya da vardı ve Ruslarla çatışma başladı. Rus filosu, Japonya karşısında yenilgiye uğradı. İngilizler Rusların yükselmesi yerine Japonların yükselmesini istiyordu. İngiliz denetimi altında olan Süveyş Kanalı'nı Rus donanmalarına kapattı. Bu Rus donanmasının Pasifik'e ulaşmak için Ümit Burnu'nu dolaşarak 17 bin milden fazla yol yakması anlamına geliyordu. Rus donanmaları Pasifik'e ulaştığında Japonya donanması ile süren savaş sonucunda ağır bir yenilgiye uğradı.
Birinci dünya savaşı başladığı sırada Rus donanması yeniden güçlerini toplamaya başladı. Rusya'da ülkede isyanlar başlamıştı ve bu donanmaya da sıçramıştı. Komünist rejimin 1917'de başarılı olması sonucunda Sovyetler Birliği Almanya ile yaptığı bir anlaşma ile Mart 1918'de Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildi. 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesi Stalin bir tür aydınlanma yaşadı ve bir çok denizaltı inşa ettirdi. Almanya Sovyetler Birliği'ni işgal ederek Komünist ülkeyi 2. Dünya Savaşı'na soktuğu zaman Stalin'in gemi inşa programını kısmen tamamlamıştı. 2. Dünya Savaşı kara ağırlıklı bir savaştı bu yüzden ordusu önemli bir rol oynamadı. 2. Dünya Savaşı sona erdiğinde Sovyet donanmasının gurur duyacağı çok şey vardı. Nazilerin ülkelerinden kovulmalarına yardım etmiş ve Rus ana vatanını korumuşlardı. Soğuk savaş döneminde Sovyet ve Amerikan donanmaları gergin bir ortamda karşı karşıya geldiler. Amerikan donanması denizaltı tasarımında büyük bir ilerleme kaydetmişti. Bu arada hem Amerikan hem Rus donanmaları denizaltıları için yepyeni bir rol geliştiriyorlardı. 1959'da nükleer enerjili USS George Washington denize indirildi. O dönemde Amerika ve Rusya'nın bir nükleer denizaltısı vardır. George Washington ve ondan sonra yapılanlar yepyeni türden denizaltılarıydı. Bunlara bombacılar lakabı verildi. Denizin dibinden küçük bir adaymış gibi yükselen Rus tayfun tipi balistik füze denizaltısı inşa edilmiş en büyük denizaltısıydı. Soğuk savaş döneminde Rusya neredeyse her türden denizaltısı inşa etti. Sovyetlerin nükleer enerjili yeni denizaltısı 1972'de denize indirildi. Bu Amerikan donanmasının komutanlarında panik yarattı. Bu deniz altı alfa sınıfıydı. 1957 Kasım sınıfının denize indirilmesini takiben Sovyetler hızla nükleer saldırı denizaltılarının birkaç yeni modelini daha yaptılar. Hepsinin dezavantajı batının denizaltından daha fazla gürültü yapmalarıydı. Sovyetler 1985'te şaşırtıcı Akula sistemini yarattı. Denizaltılarını sessizleştirmek için büyük bir çaba harcadılar böyle Akula'yı yarattılar. Rus donanmasının en önemli teknik başarısı Oscar İkiydi. Ama aynı zamanda en büyük trajedilerinden birinin de sebebiydi. Oscar tatbikat yaparken bir torpido patladı ve yaklaşık 18 kişilik mürettebat ölmüştü. Bu sırada 23 kişi yaşıyordu ve kurtulmayı bekliyordu. Bunlardan biri yaşadıklarını kağıda dökmeye başladı. Buradakiler kurtarılmadan öldüler. Bunlar için bir anıt yapıldı.    

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır

1.       Rusya'da yapılan asker heykelleri neyi simgeler?

 

2.       Rus donanması kuruluşunu kime borçludur?

 

3.       Büyük Petro döneminde Rusya sınırlarını genişletmek için hangi ülkelerle savaşmalıydı?

 

4.       Büyük Petro kimlerle ve hangi amaçla bir çok Avrupa ülkesini ziyaret etti?

 

5.       Büyük Petro'nun Karadeniz ile ilgili planları neden aniden kesintiye uğradı?

 

6.       Büyük Petro İsveç ile savaşta nasıl bir yol izledi?

 

7.       Rus donanmasının ilk önemli olan başarısı neydi?

 

8.       Rusya'nın ilk donanma akademisi nerede kurulmuştur?

 

9.       Şans getirmesi için hangi heykelin burnu ellenmekteydi?

 

10.   kim kendini Petro'nun varisi olarak görmekteydi?

 

11.   Katerina ülkesinde neleri inşa ettirdi?

 

12.   Katerina Osmanlılarla hangi savaşları yaptı?

 

13.   Kırım Savaşı neden çıktı?

 

14.   Rusya Japonya ile neden savaştı?

 

15.   Rus donanmasının ana filoları nerede bulunuyordu?

 

16.   Tarihte geçen Togo dönüşü nedir?

 

17.   Ruslar hangi antlaşma ile Japonlara teslim oldu?

 

18.   Rusya'da ülke içinde neden isyanlar yaşandı?

 

19.   Sankt Petersburg şehrinin adı ne olarak değiştirildi?

 

20.   Rusya'nın varlığını tehlikeye düşürecek olan en büyük düşman kimdi?

 

21.   Uçak gemiler inşa etmek yerine nasıl bir strateji izlendi?

 

22.   Dünyanın ilk nükleer güçlü denizaltısının adı nedir?

 

23.   George Washington2un diğer nükleer denizaltılarından farkı neydi?

 

24.   İlk Tayfun ne zaman denize indirildi?

 

25.   Rusların alfa sınıfı deniz altısının özelliği neydi?

 

ÖZLEM SÜTÇÜ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 07010002009