ŞEHVETİN BİLİMSELLİĞİ VE EVRİMİ

ŞEHVET: Kişilerin cinsel isteğidir

  Prof.dr. VLADAS GRİSKESVİCİUS deneyler üzerinde şehvetin bilimselliğini ve evrimi araştırmaya çalışmaktadır.

 Birinci deneyde tutku faktörünün erkeklerin satın alma davranışlarının etkileyip etkilemediğini araştırdı

  Cemi isportada güneş gözlüğü satarak geçimini sağlıyor. Cemiden bir araştırmacı tarafından deney için güneş gözlüğü tezgâhını satın alınıyor. Cemiden ilk önce arka planı sade bir yerde tezgâhın kurulmasını isteniliyor. Oradaki erkekler gözlük aldıklarında sadece tarzları olan güneş gözlüklerini alıyorlar. Daha sonra tezgâhın iç giyim dükkânının önünde kurulması isteniliyor. Erkekler burada ise sıra dışı farklı gözlükler alıyorlar. Erkekler bayanlar tarafından fark edilmek için farklı tarzlardaki gözlükleri takarak ilgi çekmek istiyorlar. Çünkü sex çağrışımı erkeklerin daha farklı tercihlerde bulunmalarını etkiler.

  Bununla ilgili ikinci olarak yapılan başka bir sosyal deneyde ise;

5.sınıfta beri resim yapmayan bir grup erkeği ilk önce beli bir süre bir odada yalnız başlarına beklettikten sonra 5 dakika sürelerinin olduğunu söyleyip kim olduğunuzu çizin der. İkinci grubu ilk grubu beklettiği odaya alıp bu defada bekleme odasına bir ilham perisi konuluyor. Bu ilham perisinden gelen erkeklerle sohbet etmesini ve erkekler odadan çıktıkları zaman odayı fiziksel olarak terk etseler bile bilişsel olarak ilham perisinin yanında olması isteniliyor. Gruplara resim çizdirdikten sonra iki grubunda resimleri karşılaştırılıyor. Bu deneyde ikinci grup daha aktifti. Çünkü ilham perisiyle konuşan grup bilişsel olarak ilham perisinin yanında oldukları için bilişsel olarak daha zengindirler ve birinci gruptan daha yaratıcı resimler yapmışlardı.  

 Bununla ilgili üçüncü olarak yapılan başka bir deneyde Prof.dr: Alexandra RELLİNİ bu konu üzerinde yaptığı deneyde sexüel arzunun biyolojisi üzerinde çalışıyor ve hastalarına erotik film izletiyor;

İlk önce bir bayanı muayene odasına alarak iki film izletiyor. Bu filmlerden birincisi Rus kültürü, ikincisi ise erotik bir filmdir. Her iki filmde bayanın kalp atışını, kan basıncını ve hayati değerlerini ölçen sen sörleri takıyor. Daha sonra da vajinalfotoplestik bir alet takıyor. Bu aletle bayanın beyninden ne geçtiğini anlatmasını isteyip vücudun tepkisini öğrenmeye çalışıyor. Önce Rus kültürünü iki dakika izledikten sonra erotik filme geçiliyor. Bayanın erotik filmde kalp atışı hızlanıp vücut ısısı yükselerek vajinadan gelen kanamaya başlıyor. Fakat doktor beyninden neler geçtiğini ve tahrik olup olmadığını sorunca bayan tahrik ve zihninde herhangi bir hareket olmadığını söylüyor. Daha sonra aynı uygulamaları erkek olan hastasına yaptırdığında; tahrik olduğunu ve zihninde hareketlilik olduğunu söylüyor. Çünkü erkekler bayanlara göre daha çabuk tahrik oluyorlar. Bayanlar evrimde daha dikkatli olmayı öğrendiler. Yani kötü seçimler bir kadın için onu istemediği bir hamilelik yaşamasına ve sonrasında çocuğu yalnız büyütmesine yol açıyordu.

Bununla ilgili yapılan dördüncü deneyde Doktor LAHANDER FANDER MAY erkeklerin testosteron hormonlarına bakarak şehvetin ilk başlangıç aşamalarını inceliyor.

 Şehvetin flört ve cinsellikle ilintili olup olmadığını araştırıyor. Subjelerin tamamı heterosexüeldir. Erkek subjelerden bir salya alıp testosteron taban seviyesini test ediyor. Uyarıcı olarak erkeğin odasına bir bayan da alınıyor. On beş dakika sohbet ettikten sonra erkek subjeden yeni bir salya alınıp test ediliyor. Testosteron beyni uyararak insan bedenini ilişkiye hazırlıyor.

Bununla ilgili yapılan beşinci deneyde Doktor ANOROS CHİLDREES erkeklerin sexe bakarken beyninde neler olup bittiğini inceliyor:

Memnun olma dürtüsü ikinci cinste de aynıdır. Ancak erkeklerin beyninde sexe bakış açısı kadınlarınkinden daha farklı olup beyinleri bu konulara daha kuvvetli tepki veriyor. Erkeği mr cihazına koyup ilk önce normal fotoğraflar ardından da erotik fotoğraflar gösteriyor. Sonra zihin işleyişini gözlemliyor. Burada ilk tepki veren bölge amik daladır ve kimyasal olarak dopiming salgılıyor. Oradan da sinyaller orta yönetim kademesine vetralsitreyatü ye gidiyor. En son durak ise beyinde sex hakkında ne yapacağını yönlendiren ortafromtalkorteks oluyor.

Bununla ilgili yapılan altıncı deneyde ise radar aletiyle yapılıyor. Bir otomobilin saatteki hızını 50 km olarak ölçüyor. Daha sonra sexi giyinmiş bir bayanın otomobilin önünden geçmesi ve otomobilin saatteki hızı 20 km ye düşüyor. Erkeklerin bir fren yapıp trafiğe odaklanması 2,5 sn sürüyor.

Bununla ilgili yapılan yedinci deneyde ise Prof.dr. VLADAS GRİSKESVİCİUS insanların diğer insanlara yardım etmesini sağlayan faktörleri inceliyor

Yapılan bir iş görüşmesine ilk öce bayanlar gelip bekledikten sonra başka bir binaya mülakat a çağırılıyorlar. Bulundukları binayla mülakata girecekleri bina arasındaki yolda yük taşıyan bayan arabasının içine yükleri taşımakta zorlanıyor. Fakat yanından geçen başka bir bayan yük taşıyan bayana yardımcı olmuyor. Daha sonra bayanların bulunduğu odaya bir erkek  getirerek bekleme odasına koyup bayanlarla sohbet etmesi sağlanıyor. Erkek bayanla sohbet ettikten sonra farklı bir bayan çıkıp yük taşıyan bayana yardımcı oluyor. Kadınların açıkça arzuladığı erkeğe diğer insanları önemsediklerini gösteriyorlar. Bu da evrimsel tarihle ilgilidir.

 Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

S-1)Tutku faktörü erkeklerin satın alma davranışını ne kadar etkiler?

S-2)Arzu bir erkeğin sanatını yükseltebilir mi? Neden?

S-3)Arzunun yaratıcılık üzerindeki etkisini bilimsel olarak açıklayınız?

S-4)Arzu dışarıya yönelik davranışları nasıl etkiler?

S-5)Arzu erkekleri neden daha yaratıcı kılar?

S-6)Arzu dışarıya olan tavrımızı nasıl tetikler?

S-7)Erkekler bayanlara göre neden daha isteklidirler?

S-8)Şehvetin flört ve cinsellikle ilintilerini açıklayınız?

S-9)Kadınlar neden daha iyi olabilecek bir baba seçerler?

S-10)Beyinde ilk tepki uyaran bölge hangisidir?

S-11)Beyinde kimyasal olarak hangi salgı salgılanıyor?

S-12)Beyinde sex hakkında ne yapacağını uyaran salgı hangisidir?

S-13)İnsanların diğer insanlara yardım etmesini sağlayan faktörler nelerdir?

S-14)İlham perisiyle konuşan resim gruplarından ikinci grubun aktif olmasının sebebi?

S-15)Trafikte bayanı görüp hızını düşüren erkek kaç saniyede trafiğe odaklanır?

S-16)Şehvet nedir?