Romalıların Engizisyon Çirkinlikleri

 

   Yunanlılar  zamanında işkence ceza yasasının bir parçası idi. M.Ö.6.yy`dan başlayarak Yunanlılar ölüm cezalarını  toplumsal olarak daha dramatik uygulanmasının  yöntemlerini denediler. En şiddetlisi insan düdüklü tenceresi olan bir boğadır. İnsan bunun içine sokulurdu ve alttan ateş verilirdi.

   M.Ö 451`de Romalılar ceza kurallarını sistemleştirmeye başlamıştır.  Bu ölümler oyun haline dönüştürülmüştür. İzleyiciler arasında var olan tepki bu insanların ölmelerine layık olmalarını gösteriyordu.  Bu oyunlar yüzlerce binlerce ölümü kapsayarak daha da büyümüştür. Ailesinden birini öldüren kişi çuvala konur ırmağa atılırdı. Bu çuvalın içinde ayrıca bir yılan¸ köpek ve maymun bulunurdu. M.S. 3. yy`da Romalılarda sınıflaşmalara göre ceza sistemleri değişmeye başladı. M.S.1.yy`da yakılarak ya da çarmıha gerilerek yapılan ölüm şekilleri yaygındır. Zamanla insanlar bu oyunları¸ölümleri¸gösterileri protesto etmeye başladı. Arenada insan veya hayvan tarafından ölüm birkaç yıl içinde yasaklandı. Ancak bu durum korkunç cezalandırma yöntemlerinin sonu olmadı. Sadece yöntemler değiştirildi.

   Orta çağın başlarında Roma imparatorluğu çöker yerine Hıristiyanlık baş gösterir. Hıristiyanlıkta engizisyoncular cezayı uygulardı. İspanya engizisyonu ise Yahudileri hedef alırdı. İspanya’da engizisyon süreçleri gizli işlerdi, suçlu isen suçlusundur. Kurbana uygulanan ilk ceza iple germe olurdu. Kilise kurallarına göre engizisyon aşamaların hepsinde kan dökme yasaktı. Engizisyonlarda kurbanı ikna etmek için her türlü acı yöntemi uygulanırdı. İşkence odasına bir noter ve bir kâtip bulunurdu. Gerçekleşenlerin tümü bunlar tarafından not edilirdi. 17.yy`da İspanyol aydınları bu kurumları eleştirmeye başlamıştır.

   Bir kadını büyücü olarak adlandırmak ona ceza uygulamak için yeterliydi. Çünkü tüm ahlaksızların nedeni onlardı. Büyücülerin tespit edilmesi için çeşitli yöntemler uygulanmıştır. Büyücülerin açık halde infaz edilmesi caydırıcılık açısından çok önemli görülmüştür.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

 1. M.Ö. 6.yy `da Yunanlılardaki en şiddetli ölüm şekli hangisidir?
 2. İmparatorlar ölüm şekillerini neden oyunlara dönüştürmüştür?
 3. Romalılarda ceza ne anlama gelir?
 4. M.S.3. yy.da Romalılarda ceza sistemi neden daha da ağırlaştırılmıştır?
 5. Arenadaki ölümler caydırıcı mıdır?
 6. İşkenceler kimler tarafından uygulanırdı?
 7. Hıristiyanlıkta ceza sistemi nasıldır?
 8. İspanyol`daki engizisyon aşamaları nasıl gerçekleşirdi?
 9. Başka bir dini seçene neden ateşle yakma yöntemi uygulamıştır?
 10. Büyücü avcıları büyücüleri nasıl tespit etmiştir?
 11. Mahkûm olan bir büyücünün ceza yöntemi nedir?
 12. İskoçyalılar büyücülere hangi ceza yöntemleri uygulanmıştır?

                                                                                                      TÜRKAN ÖZARAZ

                                                                                               BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

                                                                                                         07010002004