Evrim Kuramı Nedir? Evrimin Prensipleri Nelerdir? Geçerli Kanıtları Nelerdir? 45 dakika

    Evrim teorisinin ifade ettiği gerçeklere arkamızı dönemeyiz. İspatlanamayan hipotezleri aynı anda çürütülememektedir. Darwin’in tezi siyasi alanlarda ırkçı eylemleri tetiklediyse de evrim teorisi tamamen bilimsel bir araştırma ürünüdür. Genetik biliminde birçok araştırmanın asıl problemlerini sunan kaynaktır. Evrim teorisinin dayandığı üç temel prensip neredeyse tamamen ispatlanmış durumda. Yüz binlerce yıllık fosiller ve günümüz canlılarındaki genler ile genlerin işleyişleri bunun doğruluğunu ispatlar niteliktedir. Evrimle ilgili filmin sunduğu övgü dolu sözlerinin dışında bu teorinin kanun olamayışının sebebi olarak itiraf ettiği gerçek; türler arasındaki geçiş formlarının  bulunmaması bu görüşü sekteye uğratmaktadır. Filmin hatası; filmde sadece evrim teorisini benimsemiş kişiler bulunmaktadır.

     Bazı insanlar dünyadaki hayatın karmaşık yapıda olduğunu ve bu yapının ardında bir yaradanın olduğuna inanıyor.Diğer taraftan başka bir grupta doğanın tüm bu yaşamı hiçbir yardım almaksızın yaratmış olduğuna inanıyorlardı.Bu inanış doğa bilimci ve kaşif olan Charles Darwin’in ortaya attığı teori sonucu oluştu.Darwin 1859 yılında yayımladığı ‘’Türlerin Kökeni’’ adlı kitabı ile tüm dünyayı sarstı.

Bu kitapta dikkat çeken 3 büyük iddiası bulunuyordu.İlk iddiası yaşamın çok eskiye 100 milyonlarca yıl

öncesine dayanmasıydı.İkincisi iddiası yaşam bir yada birkaç organizmadan başlamış ve evrimleşerek milyonlarca farklı türü oluşturmuştur şeklinde idi.Üçüncü iddiası ise yeni türleri oluşturan tüm bu süreç doğal seleksiyon adını verdiği doğadan kaynaklanan bir güçle meydana gelmiştir idi.Bu korkunç teori dünyanın bir yaratana ihtiyacı olmadığını belirtiyordu.Peki Darwin haklı mıydı?Teorideki bir yanlışlık bütün teoriyi çökertecekti.İlk iddiada  Darwin yaşamın ne zaman başladığını bilmiyordu.Ancak çok eskiye 100 milyonlarca yıl önceye dayandığına inanıyordu.Bilim insanları yaşamın ne zaman başladığının tespit edilmesinin ancak fosiller aracılığı ile mümkün olabileceğini belirtiyorlar.Bilim insanları radyometre denilen bir araç ile kayalardaki belirli elementlerde oluşan bozulmayı ölçerek yüzeyde 0,1 hata payıyla taşların yaşını söyleyebiliyorlar.Jeologların yaptığı araştırmalar sonucu bulunan en yaşlı stramatolitlerin 3,56 milyar yaşında olduğu tespit edilmiştir.Buna göre Dünya milyarlarca yıl önceye dayanıyordu.Darwin ilk iddiasında haklı çıkmıştı.2.iddiada yaşamın bir yada birkaç organizmadan başladığını ve evrimleşerek milyonlarca farklı türün oluştuğunu belirtiyordu.

      Ancak yaradılışçılar yaşamın değişmediğine tanrının her şeyi bugün gördüğümüz hali gibi yarattığını belirtiyorlardı.Bilim insanları gerçeği fosil ve kalıntıları kayıtlarını incelemekle anlayabileceğimizi belirtiyorlar.Fosilin yaşı radyoaktif yöntemlerle tespit edilerek bu canlının Dünya’ya geliş sırası belirlenebiliyor.Bazı bilim adamlarının testlerine göre yaşamın basit formda başladığı ve sonraki zamanlara kadar karmaşık bir hal almadığını belirtiyorlardı.Böylece bazı bilim adamları Darwin’in bu iddiasını da haklı çıkarıyorlardı.Darwin’in en önemli ve en güvendiği iddiası 3.iddiasıydı.Bu iddiasında yeni türlerin doğal seleksiyon ile meydana geldiğini belirtmektedir.
       Darwin doğanın acımasız olduğunu,zayıf türlerin elenip en iyilerin hayatta kaldığını ve bu en iyilerin çiftleşerek özelliklerini sonraki kuşaklara aktardığını belirtmektedir.Bu en iyilerin diğerlerinden üstün yanlarını (daha hızlı olması,daha keskin gözlere sahip olması v.s) sonraki bireylere aktararak,yeni türler meydana getirdiğini belirtmiştir.Fakat Darwin doğada dikkat çekici güzellikte ve zayıf bir çok tür (en iyinin en güçlünün olmadığı tür) görünce evrimin yalnızca hayatta kalma ile alakalı olmadığını fark etti.İşin içinde farklı bir şey daha olduğunu belirtti ‘’seks’’.Darwin dişi beyninin evrim sürecinde kilit rol oynadığını,mesela dişi kuşların renkli tüyler ve gösterişli erkekleri seçtiğini böylece mat renkli kuşların neslinin tükendiğini tüm popülasyonu renkli ve gösterişli kuşların kapladığını belirtir.Bazı bilim adamları Darwin’in bu düşüncesini de haklı bulup,Evrim Teorisinin gerçek olduğunu düşünmüşlerdir.

Bazıları dünyadaki hayatın çok karmaşık bir yapıya sahip olduğuna ve bunun arkasında mutlak bir yaradanın bulunduğuna inanmaktadır. Diğer taraftan bazıları da doğanın, tüm yaşamı, hiç bir yardım almaksızın yaratmış olabileceğine inanıyor. Bunun için çok tartışılan bir kelime kullanılıyor “EVRİM”.

            Tek bir kelime ile inanılmaz bir fikir olan evrim bir kişi sayesinde doğdu, Charles Darwin. Tüm fikirlerini 1859’da yayınladığı Türlerin Kökeni Üzerine adlı kitabında topladı. Bu kitapta Darwin’in üç cesur iddiası bulunmaktaydı. İlk olarak yaşam çok eskiye yüz milyonlarca yıl önceye dayanıyordu. İkinci olarak her şey bir veya bir kaç organizma ile başlamış ve evrimleşerek bugün ki milyonlarca farklı türü oluşturmuştu. Son olarak yeni türleri oluşturan tüm bu süreç doğal seleksiyon adını verdiği doğadan kaynaklanan bir güçle meydana gelmişti. Varılan sonuç Tanrı korkusu ile yaşayan kişiler arasında şok etkisi yaratmıştı. Peki Darwin haklı mıydı?

            İlk yaşamın yüz milyonlarca yıl önceye dayandığı iddiası bilim adamları tarafından incelendi. Avustralya’nın batısında bulunan, denizlerde yaşayan bakteri kolonilerinin oluşturduğu fosilleşmiş stramatolitlerden alınan örnekler laboratuvarda, radyometre ile yaş tayini yapılarak incelendi. Yapılan inceleme sonucunda fosillerin 3.56 milyar yaşında oldukları keşfedildi ve Darwin ilk testte haklı çıktı.

            İkinci olarak tüm yaşamın bir veya bir kaç organizma ile başlayıp başlamadığını görmek için fosil kayıtları bilim adamları tarıfandan inceleniyor. Bu incelemeler sonucunda ilk canlılar 3.5 milyar yaşındaki stramatolitler, bundan sonraki 1400 milyon yılda ufak değişiklikler meydana gelmiş ve yeryüzündeki tek yaşam formu tek hücreli basit canlılar ortaya çıkıyor. 2.1 milyar yıl önce çekirdeği olan ilk hücrelerle, 600 milyon yıl önce deniz tabanında yaşayan ve deniz lalelerine benzeyen organizmalara rastlanıyor. 500 milyon yıl önceki fosillerde ise baş ve uzuvları olan, garip şekilleri sahip olan canlılara rastlanıyor. Bu testte de başarılı bir şekilde Darwin haklı çıkıyor.

            Son olarak doğal seleksiyon bilim adamlarınca inceleniyor. Bunun altında ise doğada ki kıyım ortaya çıkıyor. Bazı bireyler doğada hayatta kalır bazıları ise kalamaz. Hayatta kalan bireyler ise hayatta kalma şanslarını diğer bireylere göre artıran bazı özelliklere sahiptir. Daha keskin gözler ve daha hızlı bacaklar avcılardan daha kolay kaçmalarını sağlıyor ve sonuçta bu bireylerin hayatta kalıp üreyebilmeleri için şansları daha fazla oluyor. Hayatta kalıp özelliklerini sonraki kuşağa aktarabilenler en iyiler oluyor. Darwin nesiller ilerledikçe küçük farklılıkların daha büyük farklılıklara dönüşebileceğini söyledi. Gözler daha keskin ve bacaklar daha hızlı olacaktı ve sonunda farklar o kadar büyüyecekti ki yepyeni bir tür ortaya çıkacaktı. İşte tüm olay buydu. Ayrıca bazı canlılar özellikle kuşlar çok parlak, gösterişli ve çok güzel oluyorlar. Öyleki bunların hayatta kalmamış olmaları gerekirdi ancak bu canlılar hayatta kalabilmişleri. Evrim tamamen hayatta kalmanızı sağlayan özelliklerinizi edinmenizle ilgilidir. Bunu inceleyen bilim adamları sırrın genlerde saklı olduğunu görüyorlar. Sadece iyi genlere sahip bireyler gösterişli oluyor ve dişilerde yavrularının üremesini garanti altına almak için gösterişli erkekleri seçiyorlar. Böylece populasyonda ki mat renkli kuşlar yok oldu ve renkli kuşlar populasyonda hayatta kaldı.

            Ayrıca yine genlerde evrim sürecinde önemli bir kilit noktayı oluşturuyor. Canlılar neslini devam ettirmek ve özelliklerini aktarmak için DNA’larını kopyalarlar ve bu kopyalama işini yapan enzimler bunu hatasız yapamazlar. Bu yüzden DNA’daki bu tesadüfi hatalar yeni türler için yapıtaşı oluyorlar. Bu sayede evrim olayıda göründüğünden  daha hızlı gerçekleşebiliyor.

             

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.
S.1 Tekbir tür nasıl iki tür haline geldi?

S.2 Doğal seleksiyonun ifade ettiği gerçek nedir?

S.3 Bilimin sunduğu evrim teorisinin lehindeki veriler size kendiniz hakkında ne düşündürüyor?

S.4 Evrim teorisinin geçtiği sınavlar nelerdir? Geçerliliği ne kadardır? Ve neden yasa olarak kabul edilmemiştir?

S.5 İnsanlarda yaşamın oluşum inancı hangi şekillerdedir?

S.6 Evrim Kuramı nedir?

S.7Evrim Teorisini kim ortaya atmıştır?

S.8 Bilim insanlarına göre hayatın başlangıcı nasıl tespit edilmiştir?

S.9 İlk yaşayan canlıların neler olduğu ve kaç yaşında olduğu nasıl tespit edilebilir?

S.10 Evrim Teorisinin iddiaları nelerdir söyleyiniz?

S.11 Doğal seleksiyon nedir? Doğal Seleksiyonun evrimleşmeye etkisi var mıdır?

S.12 Evrimin geçerli kanıtları nelerdir söyleyiniz?

S.13 Darwin’in üstünde durduğu evrimleşmeyi etkileyen Doğal Seleksiyonun etki unsurları nelerdir?

 

        Mehmet Rasim AKSUNGUR EĞİTİM BİYOLOJİ 4. SINIF