>

On Salgının Sırrı 2- Hz. Musa Ve Firavun Eski Mısırın Üstüne inen 10 Korkunç Lanet Göktaşı Düşen Taşlar Ve Sonu Gelmeyecek Karanlık Lanet  45 dk

   Eski Mısırın üstüne 10 korkunç lanet yağar.Etraftaki her şey yok eder.Bu sadece bir efsane mi yoksa kutsal kitap hikayesi doğru mu?Günümüzdeki bilim insanları bu sıra dışı olayları tekrara inceliyor.

   Hz. Musa ve 10 lanet ile ilgili olaylar Hristiyan,Yahudi ve İslam dinlerinin temel taşıdır.Eski Ahitin Eskidüs kitabında anlatılır.Eski Mısır da Firavunlar zamanında geçer.İsrail halkının özgürlüklerine kavuşması için Musa Firavunun ülkesine 10 lanet gerçekleştirir.

  Eskidüs Musa’ nın doğumu ile başlar. Firavun için çalışan binlerce İbrani köleden birinin oğludur.Yahve denilen İbrani Tanrısının Musa için farklı düşünceleri vardır.Musa onların yol göstericisi olacaktır.Hz. Musa İbrani köleleri bırakması için Firavunun karşısına çıkar.Mısırda yapılan yapılar dikili taşlar,piramitler Mısır tanrısının gücünü göstermek için yapılır ve burada köleler çalıştırılır.Firavun böyle bir iş gücünü kaybetmek istemez ve bu isteği reddeder.

  Böylece Hz. Musa 10 kutsal laneti mısırın üstüne yağdırır.

  1.Nil nehrinin suları kana dönüşür.

  2.Milyonlarca kurbağa kraliyet sarayını istila eder.

  3.Bit lanetleri

  4.Sivrisinek lanetleri

  5.Çiftlik hayvanları ölür

 6.Binlerce insanda çıbanlar çıkar.

 7.Gökten ölümcül dolu yağar.

 8.Çekirgeler şehri istila eder.

 9.Gökyüzü kararır ve ülke karanlığa bürünür.

 10.Bütün mısırlıların Firavunun bile ilk doğan çocukları ölür.

    Firavun pes eder ve İbrani köleleri serbest bırakır.Hz. Musa 600 binden fazla İbrani köleyi Mısırdan çıkarır ve bu İsrail halkının doğuşu olur.Bu topraklarda başkent Kudüs ü kurarlar.

    Arkeoglar yaptıkları araştırmalar sonucunda İsraillilerin Mısır da bulunduklarına dair hiçbir kanıt bulunamadı.Nil nehri Sürekli  yatağını değiştiriyordu.Kayıp başkent Gramese nin yerini tespit etmek için arkeoglar araştırmalar yapıyor.Yapılan araştırmalarda Kantir de Musa’nın 10 lanetinin gerçekleştiği şehri buldular (piramese) o döneme ait çömlekler buldular.

    Arkeologların yaptığı araştırmalarda Nil nehrinin sularının kırmızıya dönmesi yosunlardan kaynaklandığını iddia ediyorlar.

     Kurbağa salgınında ise bilim adamları kurbağalara hormon vererek onların gelişim süresini yarıya indiriyorlar.

    Yerdeki toz zerreleri sivrisineğe dönüşüyor. İnsanlar arasında salgın hastalık baş gösteriyor.

    Bilimsel verilerle Ramses şehrinin iklim değişikliği sonucu çöktüğü açıklanıyor. İbranilerin Mısır’dan kurtulması doğaüstü olaylarla mı yoksa bilimsel verilerle mi olduğu hiçbir zaman bilinmeyecek.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.Lanet nedir? İnsanların başına gelen lanetler nelerdir?

2. Bir peygamber bir lanete neden olabilir mi?

3. Piramitlerin sırrı nedir?

4. Bir insanı tanrı olarak kabul eden zihniyet niye bir yaratıcının varlığına inanmaz?

5. Sihir ile mucize arasındaki fark nedir?

6.Yüzyıllarca dilden dile aktarılan bir hikayenin gerçeklik payı ne kadardır?

7. Koca bir şehrin ortadan kalkmasının bilimsel bir açıklaması olabilir mi?

8. Sizce İbranilerin mısır’dan kurtulması doğa üstü(mucize)  bir olay mı yoksa bilimsel verilerle açılanabilir mi?

9. Mısır’da yapılan yapılar neyi temsil ediyor.

10. Nil nehrinin kırmızıya dönmesi bilim adamlarınca nasıl açıklanır?

Yasemin YILDIZ EĞİTİM FEN BİLGİSİ 4.SINIF