Okul Öncesi Öğrencilerinde Taklitle Yapmayı Geliştirme Ve Uzaktan Eğitimi

     Okul öncesi öğrencilerde gözlem ve taklit yoluyla işitsel öğelerde yer verilerek öğrenme sağlanmaktadır. Örneğin; bir öğretmen okul öncesi öğrencilere bazı hayvanlar ve hayvanların özelliklerini tanıtırken öncelikle öğrencilerin hayvanlara dair neyi bilip bilmediklerini ölçmek ister. O hayvanın ismini çıkardığı sesi ve hal ve hareketleri gibi… Bir öğretmen okul öncesi öğrencilerine at ve eşek üzerinden gözlemin ve taklidin öğrenme üzerinde nasıl etkili olduğunu göstermektedir. Öğrencileri bir çiftliğe götürüp at ve eşek hakkında düşüncelerini sormaktadır. Öğretmen farkına varır ki öğrenciler at ve eşeği isim olarak bilseler de hangi hayvanın hangi sesi çıkardığını analiz etmekte güçlük çekerler. Öğretmen, öğrencilere hayvanların çıkardığı sesleri ve hareketlerini hayvanlar üzerinden uygulamalı olarak anlatmaktadır. Ve öğrenciler gözlem yaparak gördükleri ve öğrendikleri için zihinlerinde kalır. Daha sonra öğretmen öğrencileri sınıfa götürüp öğrendiklerinin hafızalarında yer edinip edinmediklerini öğrenmek ister. Hangi hayvanın hangi sesi çıkardığını, hangi hareketin hangi hayvana ait olduğunu taklit etmelerini ister. Ve öğrencilerin bunu yapmakta başarılı olduğunu görür. Öğretmen ikinci olacakta öğrencilere at ve eşek temalı bir şarkıyı ses ve mimiklerini kullanarak söyler. Ve daha sonra öğrencilerinden aynı şarkıyı söylemelerini ister ve öğretmen yine farkına varır ki öğrenciler şarkının sözlerini işiterek hafızalarına kazımışlardır. Ayrıca öğretmenin şarkıyı söylerken yaptığı test ve mimiklerin aynısını öğrencilerde yapmışlardır. Buda gösterir ki öğrenciler üzerinde görsel, işitsel ve taklit yolunu kullanma kalıcı bilgiler sağlamada etkin bir adımdır.

   Günümüzde okul öncesi öğrencilerin eğitim gördüğü sınıflarda öğrenmede daha fazla verim sağlamak adına projektör, bilgisayar, teyp gibi aletler kullanılmaktadır. Bu sadece okul öncesi eğitim gören çocuklarda geçerli değildir. Aynı zamanda okul çağındaki tüm öğrenciler içinde geçerlidir. Bu aletleri kullanarak öğrencilerin görsel ve işitsel becerilerini kullanarak öğrenmenin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Çünkü bilgi ve öğrenmenin en iyi hafızada yer edinmenin kalıcı yolu şüphesiz budur.

                Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1-)Okul öncesi öğrencilerinde öğrenme nasıl sağlanmaktadır?

2-)Öğrenciler at ve eşeği isim olarak bilseler de neden çıkardığı sesleri ayırt edememektedir?

3-)Öğretmen öğrencilere at ve eşeğin çıkardığı sesleri nasıl öğretmektedir?

4-)Uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler başarı sağlar mı?

5-)Öğretmen ses ve mimik kullanarak öğrencilerine öğrettiği şarkıyı hafızalarına kazımadaki başarısı nedir?

6-)Günümüzde okul öncesi öğrencilerinin eğitim gördüğü sınıflarda öğrenmede daha fazla verim sağlamak adına neler kullanılmalıdır?

7-)Bilgi ve öğrenmenin hafızada yer edinmenin kalıcı yolu nedir?                                                      

                                                                                            Seval AKILLAR Biyoloji Öğretmenliği 3.sınıf