Özel Görelilik
Simülasyon 2

Einstein, özel görelilik kuramını ortaya atarken temel bir varsayım olarak ışığın bize göre hızının hep aynı olduğunu kabul etmişti. Yani, biz ne kadar hızlı gidersek gidelim, ışık bize göre hep aynı hızla yayılıyor. Bu sağduyumuza ters düşen bir durum; çünkü çok iyi bildiğimizi sandığımız göreli hız hesaplama kurallarına aykırı duruyor. Einstein, göreli hız hesaplama kuralının çok farklı olduğunu, bildiğimiz kuralın sadece çok düşük hızlarda yaklaşık olarak geçerli olduğunu gösterdi. Burada, yere göre sabit hızla hareket etmekte olan iki cismin birbirlerine göre hızlarını hesaplayacağız.

Bu cisimlerden birisi, içinde bir gözlemci bulunan bir roket; diğeri de gözlenen herhangi bir cisim. Hem roketin, hem de gözlenen cismin yere göre hızlarını istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Yalnız, roketin hızı her zaman ışık hızından düşük olmak zorunda. Cismin hızını ışık hızına eşit veya bundan daha düşük seçebilirsiniz. Bu seçimleri yaptıktan sonra, cismin roketteki gözlemciye göre hızı hesaplanacaktır.

Öncelikle, hem roketin hem de cismin düşük hızlarda hareket ettiği durumları inceleyerek, göreli hızın bildiğimiz kurallara uygun değerde olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Daha sonra, cismin ışık hızında hareket ettiği durumlara bakın ve rokete göre hızının da her zaman ışık hızına eşit olduğuna dikkat edin.

Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi - Mart 2008