Özel Görelilik
Simülasyon 1

Burada, hareket eden bir cisim için boy büzülmesi ve zaman genleşmesi oranlarını hesaplayacağız. Aslında her iki oran da birbiriyle aynı; fakat burada her iki etkiyi ayrı ayrı inceliyoruz.

Cismin, durağan haldeki boyu 1 metre olan ve üzerinde bir saat bulunan bir çubuk olduğunu varsayıyoruz. Burada, çubuk seçilen bir hızla size göre hareket ederken, yine size göre olan büzülmüş boyu hesaplanıyor. Zaman genleşmesi için de, sizdeki saatin 12 saat süre geçtiğini göstermesi durumunda, çubuk üzerindeki saatin ne kadar ilerleyeceği hesaplanıyor. (Her iki durumda, sizin bir gözlemci olduğunuzu, elinizde bulunan bir metre ve saatle ölçüm yaptığınızı hatırda tutmakta yarar var. Gözlenen olaylar da çubuk üzerinde meydana geliyor.)

Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi - Mart 2008