Ortaçağ Avrupa’sında Ölümcül Güçlerinin Olduğuna İnanılan Varlıklar ve Mistik İnanış İlişkisi

     O zamanlarda Avrupa’da olağanüstü olaylara inanmak çok yaygındı. Eskiçağın uçsuz bucaksız ormanlarında devasa hayvanlar yaşıyordu. Orta çağ insanlarına göre her bir hayvan mistik anlamlar taşıyordu. İnsanlar doğal tarihlerini hayvanlardan öğreniyorlardı. Yaban hayatı zaman dilimlerini temsil ediyordu. Bir cümlede geyiğin sağ boynuzunun çok iyi bir ilaç olduğu ve ayının insan etinin yalanmasının iyi geleceği yazıyordu. Bu hayvanların izinsiz avlanmaları sonucu nesli tükendi.

     Orta çağ insanlarının doğayla ilişkileri fazlaydı. Orta çağ avcıları ormanın her köşesini iyi biliyorlardı. Ormandaki becerileri kimsede yoktu. Hedeflerini iyi tanırlardı. Orta çağda insanlar domuzu yabani, şeytani ve azgın olarak bilirlerdi. Günümüzde ise zeki ve gayet sosyal hiyerarşi doğururdu.600 yıl içinde insanlar ormanları silip süpürdüler ve ormanlar neredeyse yok oldu.

    Eterine Fan Shfoker doğanlara tutkuluydu ve onları eğitiyordu. Bölgedeki en büyük doğanı yetiştirmek istiyordu. Eterine çalışmalarını yaparken Hatilla diye bir bayan onu izler ve ona âşık olur. Orta çağda insanların hayatla kişisel bağları vardı. Pek çok şeyin açıklamasını doğadaki canlılara mal ederek doğaüstü olduğundan bahsederlerdi. O yüzden Hatilla Orta çağda romantizmin sembolüydü.

   Ormandaki şato ve çevresinde yaşayanlar inşa edildiğinden bu yüzyıla kadar orda ki yaban hayatı etkisinde kalmışlardır.14.yy a geri döndüğümüzde büyük Roma salyangozlarının mutfak atıklarından küçük bahçelerde yetişen sulu ve lezzetli meyvelerden ötürü iyice gelişmişledir ve ihtiyaç duydukları şatonun harcında bol miktarda vardı.

     Kahverengi ayıların koku alma duyusu mükemmeldir.2,5 metrelik boyuyla dallara kolayca yetişebilir. Kahverengi ayıların burnu o kadar keskindir ki 3 km ötedeki bir kokuyu bile duyabilirler. Yemek yiyen birinin evine davetsiz misafir olarak girebilirler. Doğumdan yarım kiloyken 1yıl içinde normal bir yetişkin gibi 90 kilo ağırlığına erişebiliyorlar. Kahverengi ayılar Avrupa’da geniş bir alana yayılmışlardır. Fakat şimdi ise eskide bulundukları yerin yalnızca %2’nde hüküm sürerler. Kahverengi ayıları tamamen büyüdüklerinde ise bir atı veya ineği pençeleriyle yaralayabilirler.

    Meraklı geyik böceklerinin büyük geyik boynuzuna benzeyen çeneleriyle ölüme iyi geldiği, yangınları söndürdüğü, hastalıkları iyileştirdiği ve iyi şans getirdiği söylenirdi. Geyik böceklerinin ismi giderek daha yaygınlaşmış ve günümüzde Avrupa’nın en büyük böceği ve şampiyon bir dövüşçü olmuştur.14.yy da çocukların hemen hepsi bu hayvanların hangisinin uğur getireceğini ve hangisinin uğursuz olduğunu bilirlerdi. Bu hayvanlar ağaç oyuklarındaki özsuyla beslenirler fakat bu özsu hepsine yetecek miktarda değildir. Erkek geyik böceği mücadele eder ve kazanan hem özsuya hem de dişiye sahip olup genlerini gelecek kuşaklara aktarır. Belki de hiçbir zaman çiftleşme fırsatı bulamayacaktır.

    Orta çağda geyik böceği tılsımının her şeye iyi geldiği hatta yatağını ıslatan çocukları bile iyileştirdiği söylenirdi. Büyücülük aynı zamanda bilimci olmayı, simyacılığı, astrologluğu ve sihirbazlığı da gerektiriyor.

    Öldürücü şapkalı mantarların eti pek çok küçük yaratık için zararlı olmayan bir sıvı üretir.Fakat bu insanlar için en öldürücü mantar türüdür.Sadece tek bir şapkaya değdiğimizde bile ciğer ve böbrekler tahrip oluyor.Kurbanların bir çoğu birkaç içinde ölüyor ve bilinen  bir panzehirde yoktur.Eskide insanlar bu mantarın şeytanın kavga ettiği yerlerde yetiştiğine inanırlardı.Orta çağda halk sihirli şeylerin karanlıkta parladığına inanırdı.İnsanların kol ve bacaklarına benzeyen bu kökler sadece doğaüstü güçleri olanlar gidip çıkarabiliyorlardı.Diğer insanlar denediğinde bu bitkinin tüyler ürpertici bir çığlık attığına inanıyorlardı.

   Gece çiçek açan dikenli elmanın mide bulandırıcı bir kokusu var ve tohumları öldürücüdür. Van otu halisulojendir ve İngiliz rahipleri tarafından tedavisi olmadığı bildirilmiştir.

 

    Ender bulunan şahin güvesi ölümü simgeliyordu. İnsanlar güvenin ölümü hatırlattığını söylüyordu. Üzerinde kafatasına benzer işaretler vardır. Acaba bundan olabilir mi?

    Bir kirpini kalın dikenlerinden en aç hayvan bile uzak durur. Fakat ormandan geçen bazı Çingeneler bu kirpileri yakalayıp pişirir ve yerlerdi.

   Efsane sihir ve batıl inanç modern zamanlarda yaşayan insanları orta çağa göre daha az etkiliyordu.

   Crimmer (kreymır) şatoya dinlenmeye gitmişti. O bile hayaletlere inanıyor, ürpertici işaretler görmesine rağmen kendi kendine güvenin hiçbir zararının olmadığını tekrarlıyordu. Onu serbest bıraktıktan sonra kendini toparlıyordu.

    Varlıklı Romanlar fındık fareleri için bir çiftlik kurup ve içini tahıl doldurarak yerlermiş. Daha sonra insanlar bunu yememmişler fakat isimleri ve yenilebilir olmaları değişmemiştir. Geceleri fındık fareleri çok hareketlidirler gece her yere kolaylıkla girip çıkabilirler.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1) Orta çağda insanlar domuzu nasıl bilirlerdi?

2) Hatilla Orta çağda neden romantizmin sembolüydü?

3) Orta çağ insanları neden yaban hayatı etkisinde kalmışlardır?

4) Kahverengi ayılarının en önemli özelliği nedir?

5)Orta çağda meraklı geyik böcekleri için ne düşünürlerdi? Neye iyi geldiği söylenirdi?

6) Orta çağda geyik böceği tılsımı niçin yapılırdı?

7) Öldürücü şapkalı mantar Orta çağ insanına göre nerelerde yetişirdi?

8) Ender bulunan şahin güvesi neyin simgesiydi?

9) Orta çağ insanının doğayla ilişkisi neden çoktu?

10) Giderek ormanlar neden yok oldu?

11) Efsane, sihir ve batıl inanç Orta çağ insanını neden daha çok etkiledi?

12) Bir kirpinin kalın dikenlerinden neden en aç hayvan bile uzak durur?

13) Orta çağ avcıları ormanın her köşesini neden çok iyi tanırlardı?

14) Orta çağda neden pek çok şey doğaya mal ediliyordu?

15) Öldürücü şapkalı mantarın insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?

16) Büyücülük aynı zamanda neyi gerektirirdi?

                                                                                                                    GÜNEŞ KIRMIK          Biyoloji Öğretmenliği 3. Sınıf10010002020