Kraliçe Nefertiti’nin Ölümü ve Kalıntı Bedeni Üzerinde Çıkartılan Bilimsel Hikayeler,

    Radikal bir kral olan Akinaton ve ailenin geri kalan kısmı.

    Bilimsel bir araştırma gizemli ailenin izini sürmek için tarihte ilk defa uluslar arası bir ekip krallar vadisine kent teknolojisini getiriyor. Amaç bu mumyaların aranan kişiler olduğu olmadığını araştırılıyor.

    3000 yıl önce devleti darbe yedi ve hükümet yıkıldı bu bilimsel araştırma mısırı altüst eden çifte ne olduğunu keşfetmeye çalışıyor.

    Kahire sırların ve gizemlerin şehri mısırın en ünlü Arkeolo zahit haber kahire müzesinde kayıp bir ailenin izini sürer kayıp âmâna hanedanın bu mısır tarihçilerini yy. üzerinde çalıştığı dikkate değer bir çalışmadır.

    Zahit Amarna için şu ifadeleri kullanır: amarna benim için sonu olmayan bir oyun gibi gizem, kavga, drama, kıskançlık, cinayet, intikam hepsi bu oyunun bir parçası der.

    Karakterler mısır tarihinin en önemli isimleri hükmetmek için doğmuş bir aile.

     Başrolde büyüleyici bir kraliçe efsanevi bir güzellik mısır krallığında ki en ünlü eş Nefertiti kocası kral Akemato ve onların yanın da soyla bir metris güçlü bir kayın valide ve efsanevi kral tutam kamunun doğması ile sonuçlanan dolambaçlı bir aşk hikâyesi.

    Her şey burada el Amarnada 3300 yıl önce mısırın temellerine derinden sarsan bir dönemde başladı 20 yıldan daha az zaman sürdü. Ancak o 20 yıl mısırın politikalarını yeniden şekillendirecek Nefertiti ve Akemato eski rahiplerin güçlerini ellerinde alıp amor gibi eski putlarını yok ettiler ve bilinen ilk tek tanrılı dini yarattılar.

   Güneş tanrısı ateıyna bu bizzat bir kralın bir rahibin tanrı ile kurduğu bir yepyeni ibadet biçimidir. Çift mısırın başkentini sedeften el Amarnaya taşıdı.

    Yalnızca birkaç yılda mısırın geleceğini çöpe attı. Gelenekçi kesim bu yüzden onlardan nefret etmiş olmalı amarna sadece bir altın çağ yaşadı ve daha sonra yıkıldı. Başkentleri harabeye dondu nefertiti ortadan kayboldu çok geçmeden ailesi tarihten silindi.

   Peki onlara ne oldu başlarına ne geldi cevapları krallar vadisinde bir uzman ekibi Nefertiti ile kayıp Amarna hanedanın izini sürüyor.

   Mısır antik eserler yüksek komiserliği ve yerel araştırmacı olan dr. zahir önderliğinde ki ekip KV35 olarak bilinen karanlık ve gizemli bir lehte ulaşıyor. Küçük bir odanın içinde iki adet mumya bulunuyor bir tabut ya da kefen olmaksızın yatıyor bazıları hırsızlardan korunma amacıyla rahipler tarafından uzaktaki asit mezarlardan buraya taşıdıkları düşünülüyor Zaman zaman bu mumyaların ikisinin de kral ile kraliçe Nefertite ait oldukları iddia edildi. Ekip mi mumyalardan herhangi birinin Nefertite ait olduğunu bilimsel olarak kanıtlamak için çalışır. national ceografi bu amaçla bölgeye cihaz getirilir. Mısırdaki kraliyet ailesine ait mumyalarda yapılan taramalar sonucu olarak bu cihaz sayesinde bilim adamları mumyalara zarar vermeden vücutlarının üçboyutlu şekilde görüntülenecektir genç kadının Nefertiti ait olduğuna dair son yıllarda ciddi tartışma yaşandı. Nefertit dünyanın en büyük ikonlarından biri. Bir asil olarak doğan ve büyüdükçe güzelleşen prenses kral aka manto tarafında gelin olarak seçildi aşkları bir efsaneye dönüştüğü mısır tarihin de ilk defa kral gücünü eşiyle paylaştı. İkiside el Amarna çölünde kayboldu.

    Tarama cihazında ki ilk görüntülerin gelmesi ile bu görüntülerin Nefertitiye ait olduğu işaret ediyordu. Tarama devam ettikçe bunun bir soyluya ait olma ihtimali artıyordu. Öylese bulunan bu kolun bulunan mumyaya ait olmadığı ve dolaysıyla bu mumyanın Nefertitiye ait olmadı sonucu ile birlikte krallar vadisine geri dönülüyor.35 mezardan değil yaklaşık 150 m uzakta amarna dönemine ait bir başka mezar bulundu. Burda bulunan 55 mezar en ilginç mezar ve en tartışmalı mezarlardan biri 1950 yılında arkeologlar içinden amarna hanedanına bağlı bir mumya olan göz alıcı bir lahit buldular birçok Amarna hükümdarlık mezarlığının öldükten sonra tahrip edildiği biliniyor öyleyse bu nefertite olsbilirmi! KV55 çıkarılan ilk görüntülerle birlikte bu iskeletin bir erkeğe ait olduğu tespit ediliyor.

   Bu mumyanın kral Totan kamuna oldukça benzemektedir. Hanedan ailesinde bulunan bazı karakteristik özelliğin babadan oğla geçmesi şöyle bir fikir ortaya çıkıyor bu mumya kayıp firavun akamontoya ait olduğu tespit ediliyor. Araştırmalar yeniden 35.mezara dönüyor burada bulunan kadın mumyanın kim olduğunu araştırmaya başlıyorlar. Yapılan çalışmalar sonucu kralın annesine ait olduğu açıklanıyor. Kral aka montunun ikinci eşi Kia’dır. Kia’nın Tutan kamonun doğmasıyla birlikte öldüğü düşünülüyor.35 mezarda ki bakımlı kadının kraliçe Ti olduğu kanıtlanıyor. Antik mısırda en büyük kraliçedir. Amarnada Nefertitinin kaybolduğu dönemle kraliçe Tinin Amarnaya gelişi aynı öneme denk gelmektedir. Ve sonunda Amarna yıkılır. Başkent tamamen dağılır. Bu kargaşada Aka montunun oğlu hayatta kalmayı başarırı Mısıra Amarna döneminde ki ihtişama kavuşturur. Amarnada ki önce ki dönem tekrar geri gelir. Tutankamun kendinden önceki kralların yattığı krallar vadisine gömülür.

   Uzmanların 35 ve 55 mezardaki mumyaların o mezarlara nasıl geldiğidir. O mumyaların daha sonra oraya taşındığı tespit ediliyor.

   Peki, Neffertiteye ne oldu büyük olasılıkla krallar vadisinde olduğudur ancak Nefertite halen bulunamadı. Ancak en önemli gelişme nefertitenın sanıldığı mumyanın nefertiteye ait olmadığı tespitidir.

 

    Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

S 1)  bilinen tek tanrılı din nerede ortaya çıkmıştır?

S 2)  mu filmdeki asıl amaç nedir?

S 3)   nefertiti kimdir?

S 4)   el amarna nasıl yönetilirdi?

S 5)  tutankamun kimdir ne gibi değişiklik yapmıştır?

S 6) antik mısırda en büyük kraliçe kimdir?

S 7) amarnadan sonra mısırı eski ihtişamına kim kavuşturdu?

S 8) kazı çalışmalarında en önemli gelişme hangisidir?

S 9)  mısırı alt üst eden çiftin akıbeti hakkında neler söylenebiliniz?

S 10) mumyalama yönteminin faydaları nelerdir?