Mutantlar Gezegeni Brezilya Cerradio Bölgesi Yangın, Kuraklık, Yağış Kuzey Amerika’dan Göçlere Açık

Tüm yaşamın merkezinde DNA bulunur.Bir diziliş, gelişi güzel değişimi mutasyona sebep olur.Bu avantaj sağlarsa mutasyon yayılır ve evrimi tetikler.Tüm yaratıklar belirli mutasyonlar sonucu kendini koruyabilir.Brezilya’daki Serado Bölgesi  Afrika’nın çöllerinin bir benzeridir.Brezilya’nın ortasındaki Serado bölgesinin kelime anlamı ulaşılmazdır.Bu coğrafyada belli bir canlı kitlesi yaşamamaktadır.Bir hektar üzerinde 320 civarında termikler yuvası bulunabilir.Termikler güneş ışınlarına dayanıksız oldukları için geceleri dışarıya çıkmaktadırlar.Termik kraliçe günde binlerce yumurta üretebilir.Termiklerin yaptıkları yuvalar sayesinde bir çok hayvan, yangın gibi doğal olaylardan korunmakta.Termikler yılda bir kere çifleşirler.Termikler ve karıncalarla beslenen karınca yiyen memeli hayvan bulunmamaktadır.Karınca günde en azında 30000 civarında Termikli yiyebilme zorunluğuna sahiptir.Karınca yiyen hayvan, dilini termili yuvlarına koyarak salya seyesinde termikleri toplayarak yiyebiliyor.Karınca yiyen belirli avcı kuşlar tarafından sayılarında eksilme görülmektedir.Kıranca yiyen hayvan iki yılda bir çiftleşirler.Memeli hayvanların bulunduğu yerde avcılarda bulunmaktadır.Yenili Kurt memeli hayvanlarla ve Loberya bitkisiyle besleniyorlar.Loberya bitkisi böyle bir hayvan tarafında tüketilmesi durumunda yok olur.Kopuçi maymunları da burada yaşamlarını sürdürebilmleri için belirli bir mücadele içindedirler.Hindistan cevizlerini getirip kuruturlar.kuruttuktan sonra içinde ki sütü içip hayatta kalmaya çalışırlar.Far böcekleri farları sayesinde termikleri kendilerine doğru çekip , yakalayıp beslenirler.Serado bölgesinde kuraklık yaşanır.Bu kuraklık sonucunda belirli doğa olayları yaşanır. Bu doğa olaylarından sonra canlıların yaşama şansları gittikçe zorlaşır ve göç etmelerine neden olur.Bu olaylardan sonra bu coğrafyada yağmur aylar sonra yağar ve Serado Bölgesi eski günlerine geri döner.

İnsanların bilinçsiz bir biçimde çoğalması ve bilinçli bir şekilde doğayı tahrip etmesi sonucu, canlılar alemi gittikçe zorlu günler geçirirler.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.    Bu garip dünya nasıl işliyo ve nasıl bu hale geldi.

2.    Termiklerin besin kaynağı nedir

3.    Termik Kraliçe yumurtalarının çatlamasında temel faktör nelerdir.

4.    Karınca yiyen neden sadece Güney Amerika da bulunur.

5.    Kaç yıl önce Güney Amerika, Afrika ve Antartika Kıtaları birbirinden ayrılmıştır.

6.    Termiklerin yuvaları yıkıldığı zaman bu yuvalarının onarımını nasıl yaparlar.

7.    Termiklerin beslendiği en sert bitki nedir.

8.    Güney Amerikadaki bu çöl otlakları nasıl oluştu.

9.    Yenili kurt hangi meyve ile beslenir.

10.  Kapuçi maymunları Serado Bölgesinde yaşamlarını nasıl sağlar.

11.  Dev karınca yiyen kaç yılda bir çiftleşir.

12.  Serado da yangınlar nasıl çıkıyor.

13.  Bitkiler yangından korunmak için tohumlarını nerede muhafaza ederler.

14.  Karınca ile Termikler arasındaki fark nedir.

15.  İnsanlar neden karmaşık hayat zincirinin halkalarını kısa zaman zarfında yok ediyorlar.

16.  İnsan yaşam zincirinin onarılması yerine neden, yaşam zincirinde bulunan halkaları görmemezlikten gelir.

Erdal EKİNCİ

9010054023

Fen Bilgisi Öğretmenliği A-4