Mars’ın Kayaçlarında Nano Canlılar

    Avusturya’ da jeoloji uzmanı Philippa Uwins yaptığı çalışmalarda kayalarda çapı 200nm’ den az olan yapılar görmüştür. Petri kabına aldığı bu yapıları inceleyince bunların bilinen en küçük yaşam formlarından 10 kat küçük olduğunu saptamış ve bunlara Nano bakteri adını vermiştir.

    Bir canlı organizmanın hayati bileşenlerini kapsayabilmek için bir hücrenin en az 200nm boyutlarında olması gerekir. Bunun için birçok bilim adamı bu yapıların canlı olmadığını savunmuşlardır.

    Philippa nanopların canlı organizma özelliklerinin hepsini taşıdığını düşünmekte ve bunu ispatlamak için bir gurup kurarak çalışmaya başlar.

    Nanoplarda hücre duvarına benzeyen, nükleik asit barındırdığını düşündükleri yapı görmüşlerdir. Nanopların karbon, azot, oksijen’den meydana geldiklerini ortaya koymuşlardır. Ayıca bunlarda DNA izlerine de rastlamışlardır. Nanoplar +170° de yaşayabiliyor ve cm² ye 2 ton basınç düşen bir bölgeden geliyorlardı.

    Nano bakterilerin varlığını ilk idea eden kişi emekli Profesör Robert Folk’ dur. Folk da bunları kayaların içinde bulmuş fakat Philippa’ nın aksine bunların her yerde olduklarını söylemiştir. O da Philippa gibi bilim çevresi tarafından kabul görmemiştir.

    Philippa araştırma laboratuarında Nanopların üremekte ve büyüdüklerini görmüştür. İncelediği Nanopların 12. Ve 25. Günler arasında tuhaf şekilde oynadıklarını ve gelişme gösterdiklerini görmüştür.

    Philippa araştırmalarını devam ettirebilmek için ödenek almak amacı ile biyoloji dergilerine mailler atmış fakat olumsuz yanıtlar almıştır.

    Dr. Olavi Kajander de kendisi gibi ortada kalmış bir araştırmacıdır. Kajander insan vücudunda hasalığa neden olan nano bakteriler bulmuştur. Kan dolaşımı yolu ile böbreklere ulaşıp burada böbrek taşı oluşumlarına neden olduklarını düşünmüştür. Nano bakterilerde kalsiyumdan yapılmış koruyucu bir kapsüle sahip olduklarını düşünür. Kalsiyum birikimi ile oluşan hastalıkların hepsine bunların neden olduğunu düşünüyor. Fakat bu çalışmalarda bilim camiasında reddedilmiştir.

    2001 yılında Philippa’ nın çalışması için ödenek verilir ve daha gelişmiş bir laboratuar da çalışma imkânı bulur. Nanop DNA’ sının dizilimini çözmek için deneyler yapar. Deneyler sonuç verir. Bunların canlı oldukları ve bir bakteri gibi göründükleri ispatlanır. Nanopların bir organizma gurubu olduğu belirlenir. Nanopların plastik kapları kemirip bunlarla beslendiğini de nanopları koydukları petri kaplarını kemirmeleriyle ispatlarlar.

    Bazı araştırmacılar kayların Mars’dan geldiğini, o zaman nanolarında Marsa da yaşayan bir form olabileceklerini düşünmüşlerdir. Fakat bir süre sonra bilim camiası DNA izlerinin bir kirlenmeden kaynaklı meydana geldiğini söylemişler. Philippa’ ya sağladıkları ödeneği geri çekmişlerdir.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1.      Philippa Uwins’ in mesleği nedir?

2.      Philippa hangi organizmalar üzerinde çalışmıştır?

3.      Philippa’ nın bulduğu yapıların boyutu ne kadardır?

4.      Bir canlı organizmanın hayati bileşenlerini kapsayan minimum boyutlar ne kadardır?

5.      Nanolarda hangi hayati yapılar vardır?

6.      Nanolar hangi elementlerden oluşmuştur?

7.      Nanolar hangi ortamlarda yaşar?

8.      Mars’dan geldiklerini düşündüren şey nedir?

9.      Nanolar ne ile beslenir?

10.   İnsan vücuduna nasıl geçerler?

11.   Bu çalışma bilim camiasında neden kabul görmemiştir?

12.   DNA’ya sahip olduklarını neden reddetmişlerdir?

                   Zehra Semiz     07010002003 / 5. Sınıf  Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği  

 

 

 

.