>

Missisipi Nehri Boyunca Yaşam Döngüsü 45dk

 

   Missisipi nehri, 3500 km uzunlukta Amerika ‘nın tam ortasından geçer. Nehir bütün Amerikan coğrafyasına hükmeder. Nehrin geçtiği her şehrin, farklı özellikler gösterdiğinden bahseder. Örneğin; Missisipi nehir kenarında bulunan bir şehirde blues, rakınrow, jass müzik türlerinin doğuş yeri olduğunu ve bütün dünyaya buradan yayılmıştır. Nehir boyunca uzanan kasabalardan biri olan Kehru kasabasında yoksulluğun ön planda olduğunu, bu kasabada zencilerin yaşadığını, uyuşturucunun çok fazla kullanıldığından bahsedilmiştir. Bu kasaba da Afrika kölelerinin özgürlüklerini kazanmak için başlattıkları çalışmaların doğuş noktasıdır. Ayrıca köle ticareti yaygındır. Nehrin geçtiği bir diğer yer Mevfistir. Mevfis missisipinin başkenti ve blues müzik türünün çok yaygın olduğu bir şehirdir. Mevfis kentinde beyazlar ve zenciler bir arada yaşar, gelirlerini ise pamuk üretimi ve ticaretinden sağlarlar.

 

    Missisipi nehri dünyanın en dalgasız nehridir. Nehir taşımacılığı ülkenin en büyük ticaret alanıdır. 1.5 km uzunlukta ki gemilerle yük taşımacılığı sağlanır. Missisipi nehri alüvyon tortunun en verimli missisipi deltasını oluşturur. O bölgede yaşayan halk gelirini pamuk tarlalarından sağlamaktadır.

 

   1928 yılında missisipi nehrinin taşmasıyla 70 bin kilometre karelik alanını sular kaplamış ve insanlar hem canlarını hem topraklarını hem de evlerini kaybetmişlerdir. Ayrıca yakın zaman da 2005 yılında katrina kasırgasıyla da bir sel felaketi yaşanmış ve birçok kişi yine hayatını kaybetmiştir. Bu olayların sebebi doğal kaynaklı olmasıyla birlikte insanlarında etkisi olmuştur. O bölgede yaşayan insanlar setler yaparak ya da nehir kontrol merkezi yaparak sel felaketlerini önlemeye çalışmışsalar da başarılı olamamışlardır. 2005 yılında ki kasırgayla 13 nehir setti yıkılmış sel felaketine uğrayan yerlerde yaşayan insanlar o bölgeleri boşaltmışlardır.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1. Missisipi nehri nerede başlar nerede biter?

2. Missisipi nehri nerenin sınırıdır?

3. Missisipi havzası kaç Amerikan şehrinden oluşmaktadır?

4. Amerika da kumarda 3. şehri neresidir?

5. Amerika’nın en zengin verimli tarlaları nerede bulunur?

6. 1928 nehir baskınıyla kaç kişi kurtulabilmiştir?

7. 1928 yılında yaşanan nehir baskınından kurtulanların ismi nedir?

8. Kaç yılında nehir kontrol merkezi yapılmıştır?

9. Son delta blues şarkıcısı kimdir?

10. Nehir suyunu kaç milyon kişi içme suyu olarak kullanır?  

 

 ŞEYDA ÜSTEK(031) İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ-4.SINIF