Mimar Sinan ve Camileri

      1550 yılında Sultan Süleyman 54 yaşına geldikten sonra kendi adına bir eser vermeye karar vermiştir. Şimdiye kadar yapılmış karmaşık külliyeyi muazzam bir üniversite, Mimar Sinan’dan inşa edilmesini istemiştir. Külliyede olması gereken; 2 yüksekokul, 1 Kuran okulu, 2 ilahiyat okulu ve bir tıp okulu, ayrıca o dönemin en iyisi olması gerekenler; 1 hastane, 1 aşevi, 1 hamam, dükkânlar ve hatta akıl hastanesi yapmıştır. Süleymaniye Cami’sinin 4 minaresi vardır. Kimileri bunu Süleyman’ın İstanbul’u yöneten 4. Padişah olmasına bağlamıştır. Mimar Sinan’ın yaptığı eserler ile Rönesans’ta yapılan eserlerde aynı antik kökler üzerinde yükselmiştir.

      Süleymaniye camisinin yapıldığı dönemlerde, yapımı 150 yıl süren Roman’ın Sempeter ve 25 yılda tamamlanan Londra’daki Sempol Kilisesi ile karşılaştırıldığında, Mimar Sinan bu camiyi tam 7 yıl da bitirmiştir. Ve buda oluyor ki Mimar Sinan için çok muazzam bir başarıdır. Bu bize Osmanlının hem organizasyon ve inşaat konularında üstün yeteneklere hem de bina yapımı için gereken paraya sahip olduğunu gösterir.

Sinan’ın bir sonraki İstanbul projesi; Sultan’ın en sevdiği kızı olan Mihrimah Sultan için inşa edildiği camidir. Mihrimah Sultan Rüstem paşa’nın ölümünden sonra ona kalan servetin bir kısmını kendi adı olan cemiye vermiştir. Caminin seçtiği yer şehrin en yüksek noktası olan 6. Tepenin üstündedir.

     Mimar Sinan yaptığı camilerin çoğu her tarafı ışık almasını sağlayan ve daha fazla aydınlık olması için en az taş kullanmıştır.

    1566 yılında Mimar Sinan tamamen farklı bir işe girmiştir. Büyükçekmece’de Edirne ve Batı Avrupa ‘ ya uzanan anayol üzerinde yeni bir yol yapmıştır.

    Süleyman öldükten sonra yerine geçen oğlu Selim’in geçmesiyle, Mimar Sinan’dan Edirne’de Selimiye camisinin yapmasını istemiştir. Cami fazla büyük değildir. 2 küçük medrese 1 Kuran okulu ve 1 alışveriş merkezi kurmuştur.

   Süleymaniye camisinin avlusunda bulunan sütunlar; granit ve mermerden yapılmıştır. Mimar Sinan ana kubbenin altına ve müezzin mahfilinin devamına bir havuz yerleştirmiştir. Bunu yapmasının nedeni kubbenin altındaki nokta caminin dikey eksenini belirmektedir. Ayrıca Bursa’daki Ulu camii Selçuklu mimarisine gönderme yapmıştır.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1-)Süleymaniye camisinde olması gereken yerler nelerdir?

 2-)Süleymaniye camisinin 4 minareli olması neye bağlanır?

 3-)Mimar Sinan’ın yaptığı Süleymaniye camisinin diğer yapılan eserlerle karşılaştırıldığında neden daha kısa sürede tamamlanmıştır?

 4-)Mimar Sinan Mihrimah Sultan için yaptığı caminin konumu nasıldır?

 5-) Mimar Sinan camii yapımı dışında nasıl bir işe girişmiştir?

 6-) Selimiye camisinin avlusunda bulunan sütunlar nelerden yapılmıştır?

 7-)Mimar Sinan ana kubbenin altında ve müezzin mahfilinin devamına bir havuz yerleştirmesinin nedeni nedir?

                                    HAZIRLAYAN: SUZAN SERTKAYA 10010002003