Milattan Önce 1000 Yıllarına Ait Olası Teknoloji BT

Girtte kazı yapan arkeologlar 3000 yıl öncesinden kalan 2 adet tabut bulundu Bu kazılardan sonra devasa makineler üzerinde çalışmalar başlamıştır .

 Yapılan çalışmalarda tabutlar devasa bunların mezara elle konulma ihtimali yok,kızaklarla çekildiği düşünüldü.ilkel bir vinçte olabilir ,bu vinç ise Arşimet  tasarlamıştır.Arşimet pek çok icadın mucididir.Arşimet kaldıracın matematiksel problemini bulmuş kaldıracı icat etmiştir.M.Ö 400 klasik çağda üç tapınak icat edilmiştir.Bu tapınaklardan biri 2500 yıldır duruyor.bunlar vinç yardımıyla inşa ediliyordu.vinçler  tam 20 ton ağırlığını kaldırabiliyor.tapınaktaki mermerleri oturtabilmek çok zor bir o kadarda başarıyla yerleştirilmişti.ölüm kehaneti makine sı vinç yardımıyla kullanılmıştır.bu aleti eski yunanlılar ve onlardan sonra yunanlılar başarıyla kullanmıştır. fethettiği toprağı devasa yapılar inşa etmişlerdir.Hem de kısa sürede bunu vinç yardımıyla yapmışlardır.Romalılar  bu binaların yapımı için vitrobiussa başvurmuş.o da vinci icat etmiştir.bunun yanında çarklı vinçte icat etmiştir.Almanlar eski vinçlerin kopyasını yapmışladır.Fransa da bir değirmende eskiden kalma bir çarka rastlanılmıştır mega makineler bir yenisi daha eklenilmiştir. 4500 yıllık mısır pramitti bir asırda tamamlanmıştır. Taşlar üstten aşağıya doğru kesilmiştir. Dikili taşlar mekanik testere ile şekil vemişlerdir. Bizans ve Roma da savaşta kullanılan mancılık icad  edilmiştir. Dev görünümlü ve kale duvarını delecek ve bir tabur askeri öldürecek kapasitedir.Halat ve kaldıraç silah yapımında kullanılmıştır.M.Ö 200 yaşayan Arşimet  çok başarılı bir savaş makine si icat etmiştir bu silahın ismi pençedir. Bu silah deniz silahıdır işlevi gemileri şaşırtma ve etkisiz hale getirme özelliğine sahipti.mega makinelerinden bir diğeri ise İskenderiye feneridir . eski dünyanın yedi harikasından biridir. İskenderiye feneri hem gemileri yok ediyor hem de alana güvenle girmeyi sağlıyo.Fenerin yapımına 1. Batlamus döneminde başlamış 2. Batlamus döneminde tamamlanılmıştır. 1889 Elfel kulesi yapılana kadar en yüksek binadır mısırda inşa edilmiştir.M.Ö 290 da inşa edilmiştir. İskenderiye feneri Batlamius tarfından icat edilmiştir. İskenderiye feneri teleskop vazifesi yapıldığı idea ediliyor. İskenderiye feneri erken uyarı sistemi olarak kullanılmış tır .Fenerde ışık oyunları optiği başarılı bir şekilde kullanılmış tır.Işık 45kmuzağa kadar ulaştırılabiliyor. Arşimet ayna kullanarak sayrakusa gelen Roma donanmasını yakmıştır. İskenderiye feneri 1600 yıl kadar ayakta durmuştur ,bir deprem sonucu yıkılnıştır.

      Mega makineler her ne kadar 20. Yy da ortaya çıktığı idea edilse de bu konuda yanıldığımız kesin . sonunda günümüz teknolojileri sayesinde eski çağlarda mega makineler kullanılmamış olsa o muhteşem yapıların hiçbirinin inşa edilmemesi bir gerçek.Birkaç yıl için de başka mega makinelerin de gizemi çözülecek ve eski çağlarda ne kadar olduğu daha iyi anlaşılacak. Artık mega makineler aslen eski medeniyetlerde inşa edilmiştir.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.      Mısır pramitleri  kaç yıllıktır ve yapımı kaç yılda tamamlanmıştır?

2.      Draja sütünü nasıl bir yapıdır?

3.      Hetery  nölyef neyi anlatıyor?

4.      2500 yıllık tapınakların inşası nasıdır?

5.      Eski vinçlerin kopyasını hangi devlet yapmıştır?

6.      Dikilitaşlar nasıl şekillenmiştir?

7.      Mekanik testere kim tarafından ve hangi şehirde  icat edilmiştir?

8.      Mancılığın güç kaynağı ve çalışma mekaniması nadıldır?

9.      Eski dünyanın yedi harikasından biri nedir?

10.   İskenderiye feneri nedir ve nasıl çalışır?

11.   Arşimet  ayna kullanarak hangi donanmayı yakmıştır?

12.   Vinç kullanımında matematiksel problemi kim bulmuştur?

 

Nejla BABACAN EĞİTİM BİYOLOJİ 3.SINIF