Bazı Medyum Hayvanlar 21’

  İnsanlarla köpeklerin ilişkileri diğer hayvanlardan çok farklıdır. Bir köpek ne istediğimizi tahmin ediyor ise, ne zaman işten eve geleceğimizi tahmin ediyor ise acaba bu onların bizim zihnimizi okudukları manasına gelebilir mi? Köpek besleyen birçok insanla yapılan görüşmelerde köpeklerinin genelde ne düşündüklerini ve ona göre davrandıklarını söylemişlerdir. Yapılan bir deneyde de kitap okuyan fakat bunlardan biri kitabı okuma esnasında kitabı ile yüzünü kapatmıştır. Bu yüzünü kapatan kişi, köpek hakkında ‘benden uzak dur’ diye düşünmüş ve diğeri olumlu düşünmüştür. Köpek olumlu düşünen kişinin yanına gitmiştir. Burada şu sonuçlara varabiliriz. Olumsuz düşünen kişi ayrıca yüzünü kitapla kapatmıştır. Köpekler insanlarla yaşarlar ve genelde yüz ifadelerinden kendilerine nasıl davranılacağını çıkarabiliyorlar.

  Çekirgelerde de çok ilginç olaylar görülmektedir. Çekirgeyi toprak, taş, yaprak ve meyve parçaları ile beraber bir kavanoza koyduğumuzda belli bir süreden sonra çekirgeler ötmeye başlar. Tabi kavanozun ağzı bir tülbentle kapatılır. İşte çekirge ötmeye başladığı andan itibaren onun medyumluğunu test edebiliriz. Bu testlerden birisi çekirge termometresidir. Çekirgeler sıcaklığı ötüşleri ile belirtirler. Çekirgelerin 14 saniyede kaç kez öttüklerini kaydederiz. Buna 40 ekleriz. Bu şekilde bulunduğumuz yerin fahrenhaytından sıcaklığını bulabiliriz. Ayrıca çekirgeyi odamıza aldığımızda belli bir süreden sonra bize alışır ve öterler. Ama yabancı biri odamıza girdiğinde bu çekirgeler ötmezler.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır

   S–1.Çekirge termometresinin mantığı nedir?

   S–2.Yapılan deneyde yüzünü kitapla kapatan kişi köpek niye gitmemiştir.

   S–3.Köpekler insanlarla ilgili bazı tahminleri hangi deneyimleri ile elde etmişlerdir?

   S–4.Köpeklerin hangi özellikleri onların medyum olabileceği şüphelerini doğurur?

   S–5.ister insan olsun ister hayvan olsun medyumluklarına inanır mısınız? Neden?