Masonluk Nedir ve Mason Olma Kuralları

            Dünya da masonluk gayri resmi olarak İngiltere locası tarafından yönetilir.Fakat büyük loca haricinde tarafsız sayısız mason locaları da mevcuttur.Yaklaşık 5 milyon üyesi olan bu locaların kuralları da birbirinden farklılıklar gösterir.Her yeni gün yeni bir mason çalışırlar.

            Masonluk katılımla değil,tam olarak mason olmakla ifade edilir.Genel amaç kardeşliktir.Mason olabilmenin bazı kriterleri vardır.Tanrı tanımaz birinin locaya kabulü mümkün değildir.Kişinin dini inancı sorgulanmaz ,tanrıya inanması yeterlidir.Bu masunluğa kabul edilmenin veya mason olmanın baş şartıdır.

            Hayırseverlik ve insana yardım amacı genel özellikleridir.Kendilerine ait kuralları ve törenleri vardır.Tam anlamıyla bir inanç anayasaları mevcuttur bu yüzden herkes mason olamaz.

            Bir görüşe göre bu grup zenginle yoksul arasındaki uçurumu kapatmayı hedefler.Masonluk gizlilik temelinde bireyleri korur.Önderleri aynı zamanda Kraliçenin kuzeni de olan Kent Dük’ü locanın üstadıdır.Bir taraftan çok gizli bir oluşum olarak görünürken bir taraftan da tüm insanlara her şeylerini açarlar.

 

                 Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

 

1-Mason kime denir?

2-Masonluk nereden çıkmıştır?

3- Mason olmanın kuralları nelerdir?

4-Masonluğun genel amacı nedir?

5-Herkes mason olabilir mi?

6-Kaç tür mason locası vardır?

7-Kadınlar da mason olabilir mi?

8-Masonlukta şiddet varmıdır?

9-Mason localarında yaşanan sır ölümlerin sıırı neydi?

10-Mason localarının ekonomik gelirleri nereden gelir?

 

                                                           Hasan ÇAPİK (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)