Madagaskar Adası Canlıları 45 dk

Madagaskar Adası Afrika’nın batı kıyısında 400 km boyunca uzanan, Fransa’nın yüzölçümünden büyük verimli yağmur ormanlarına sahip evrim cenneti bir adadır. Dağlar Hint okyanusundan başlayıp çok sıcak bir hava oluşturmaktadır. Ayrıca dağlar denizden gelen nemi de tuttuğu için bir gün yağmur yağmasa diğer güm mutlaka yağar. 11 milyon hektarlık yağmur ormanları andın doğusunda bulunup yılın 240 günü ortalama 3,5 metre yağmur tutmaktadır. Adadaki hayvanların % 80’ine yakını dünyada başka hiçbir bölgede bulunmaz. Adanın batı kesimi kurak bir bölge olmasına rağmen bir sürü adapte olmuş diken yapraklı ağaç türü ve bununla beraber birçok hayvan türü yaşamaktadır. Adanım kuzey kesimi en kurak bölgesi olup yıl boyunca 30 cm yağmur düşer. Yarı ormanlık yarı çöl bir kesimdir. Adadaki ormanların 2/3’ü koruma altındadır.

Adanın en çok dikkat çeken yerel hayvanları attıkları keskin çığlıklarla lemur türleridir. Lemurlar Madagaskar’ın dört bir yanına uyum sağlamış 30’a aşkın türü olan canlılardır. Bunlar büyük lemurlar, küçük lemurlar, toprak severler ve akrobatlar diye 42e ayrılırlar ağaçlarda yaşayanlara sipaga denilmektedir. Bu türler bir tek bu adada ve çevresindeki üç küçük adada bulunup dünyanın başka yerlerindeki maymunlara benzer ve onlar gibi yaşarlar ancak adada hiç maymun bulamazsınız. Lemurlar kominal hayatı sever ve yavruları genellikle ikiz olur ve 6-8 haftaya kadar annelerinden ayrılmazlar.

Ağaçta yaşayan lemurlar sipaka adlarını gürültülü haberleşmelerinden alıp sıçrama, tutunma ve denge konusunda oldukça uzmanlaşmış ayrıca hayatlarının çoğunu ağaç tepelerinde geçirirler ağaç tomurcuklarını yerler.

Gakular sipagalar Batı Madagaskar bölgesinde yaşayan kuraklığa ayak uydurmuş ağaçların kabuk ve yaprak filizleriyle beslenir çenelerinde özel yapı sayesinde ağaçlar üzerine koku bırakıp yiyeceklerini rakiplerinden korurlar.

Halka Kuyruklu Lemur, dikenli ağaçlar üzerindeki çiçek ve yaprakları yiyerek beslenir. 25’e yakın topluluklar halinde gezer en toplumsal tür olup güneş sıcaklığında ısınmayı severler.

Vero Sipagalar, güney kesimde yaşar ve hiç içmeyen bu sipagalar su ihtiyaçlarının tamamını yedikleri bitkilerden sağlarlar.

Adada her türlü renkten bukalemun bulunup en küçüğü cüce bukalemun (2,5 cm) en büyüğü ise porsu bukalemunudur(90 cm). Adada 50’den fazla bukalemun türü olup dünyanın tüm diğer yerlerindeki bukalemun türlerinden fazlalar ve hepsinin ortak özelliği avlanma sistemi olan dillerini boyları kadar uzatmasıdır.

Bukalemunların kendi bölge sınırları vardır ve renk değişimi kamuflenin aksine iletişimi sağlamak amacıyla amacı ile gerçekleşir. Örneğin; saldırıya geçildiğinde parlak renklere bürünme.

Balıkçıl Kartal iki metre uzunluğunda kanatlara sahip temel besin kaynağı balık olup ne yazık ki sadece 200 tanesi kalmış türleri tehlike altında olan bir canlıdır.

Ay Ay farklılaşmış bir lemur türü geceleri avlanır en sevdiği yemek ağaç kurdudur. Kemiksi orta parmağı uzun olup ağaç oyunlarındaki ağaç kurtlarını ustalıkla çıkarabilme özelliğine sahiptir.

Alavodra Gölü Madagaskar’ın en büyük gölü etrafı bataklıktır ve çevresi eşsiz canlı çeşitliliğiyle dolu bir cennettir.

Andro, lemurların en tuhaf olanı bütün hayatını su üzerindeki bitkilerden geçirir. Küçük gruplar halinde gezerler, bataklıktaki küçük bitkileri yiyerek beslenirle.

Ayrıca adada bu saydığımız canlılar dışında daha sayısız hayvan ve bitki türleri bulunur ada tam bir evrim cennetidir.

Meyve yarasalar, foknoset yılanı(keskin koku alır), ıguanalar, yusufçuklar, yalı çapkını, pusak(adanın en büyük etçili), boki boki(karınca ve böceklerle beslenir.), altın kurbağa, cennet sinek kapan, ağaç boğası(yılan), kara çaylak(en yırtıcı kuş), peygamber böcekleri, cüce bukalemun(2 cm), çomak böceği(30 cm genişliğindeki kanatları uçmayı değil düşmanları korkutmayı sağlar.

      Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntısında Vardır.

  1. Madagaskar adasını tanıyor musunuz?
  2. Madagaskar adası sizce evrime ne gibi katkılar sağlamıştır/şağlayacaktır?
  3. Madagaskar’daki canlı türleri sizce neden bu kadar farklılık gösteriyor?
  4. Eğer siz evrimle ilgili çalışma yaparsanız Madagaskar adsını tercih eder isiniz? Neden?
  5. Neden Madagaskar adası canlıları dünyanın başka yerlerinde genellikle yok denecek kadar azdır. 
  6. Madagaskar adasındaki en ilgi çekici canlı hangisi bir bilginiz var mı?
  7. Bukalemunlar sizce neden renk değiştirirler?
  8. Bukalemunlar nasıl renklere bürünürler?
  9. Madagaskar adasının en yırtıcı hayvanı hangisidir?
  10. Madagaskar adasının en yırtıcı kuşunun temel besini nedir sizce?

Murat YILMAZ Fen Bilgisi 4/A No:07010004039