Madagaskar Kültürü ve Yaratıkları

Madagaskar adası dünyanın 4. Büyük adasıdır.160 milyar yıl önce Afrika kıtasından ayrılmıştır. Hint okyanusunda bulunan Madagaskar adası Afrika kıtası ile arasında Mozambik kanalı bulunur. Canlı türü bakımından dünyanın en zengin bölgesidir. Dünyanın başka hiçbir yerine benzemeyen bu ada 250 000 den fazla canlı türe sahiptir. Bu sahip olduğu canlı türlerinin %70’ i endemiktir. Yeryüzünde bulunan canlıların yaklaşık 170 000’ i yalnızca burada yaşar. Bu adaya bazı hayvanlar kaza eseri doğal yollarla bu adaya ulaşır. 65 milyar yıl ilkel hayvanlar bu adaya gelir. Bu adaya ulaşan hayvanlar evrimleşerek farklı yaşam formlarını oluştururlar. Adanın pek çok farklı bölgesine yerleşen bu canlılar bu bölgenin iklimine uygun gelişmişlerdir. Madagaskar adasındaki kurbağaların %99’ u adanın yağmur ormanlarına özgüdür. Derileri beslendikleri canlılardan dolayı zehirlidir. Dünyadaki bukalemun türünün türlerini yarısı bu bölgede yaşamaktadır. Bu canlı hem ormanlarda hem de kayalarda bulunur. Bu adadaki ağaç ve bitkilerin %80’ i eşsiz ve hepsinde adanın sıradışı koşullarına uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Dikenli orman da bu farklı ortamlardan biridir. Bilim adamları bu bölgenin çöl mü yoksa orman mı tanımı üzerine anlaşamamışlar ve en son dikenli orman olarak adlandırmışlar. Bu ağaçların bazıları uzun ve küçük dikenli iken bazıları kısa ve sık dikenli olmaktadır. Madagaskar’ın başka bir bölgesinde ise kayalar gökyüzüne dik ve keskin bir yapıya sahiptir. Çok farklı bir yapıya sahip bu bölgenin altında Madagaskar bulunmaktadır. Bu kayaların delik uzamaları 20-70 m bulunmaktadır. Diplerindeki akarsuların aşındırması sonucu yüzlerce kilometreyi bulan korkunç mağaralar oluşmuştur. Bu mağaralarda genelde timsahların bir türü yaşamaktadır. Bu adanın en tehlikeli canlısı timsahtır. Burada yaşayan insanlar timsahlaştırmışlardır. İnsanlar timsahları ayrı bir yere verir ve lanetli inançların temeline koymuşlardır. Timsahlardan yardım diler ve bunlara lütufta bulunurlar. Buradaki yerli halk insanlara zara vermesin diye timsahlara düzenli olarak yiyecek verirler. En uzun kırkayaklalar bu adada yaşar. Bu adadaki hamam böcekleri karnından hava fışkırtır. Bu şekilde çevredeki diğer canlıları korkutarak güvenliğini sağlıyorlar. Bu adanın en yerlilerinden biride zem urlardır. Primatlar başka yerde maymuna dönüşürken bu adada 100 den fazla zem ur türüne dönüşmüştür. Metabolizmaları yavaştır. Koltuk altları ‘’A’’ şeklindedir. Her sabah kollarını açarak yüzlerini güneşe çevirerek güneşlenirler. Her türün kendine ait bir bölgesi vardır. Bu onlara yiyecek ve koruma sağlar. Bir başka canlı türü de baobap ağaçlarıdır.  Dünyadaki 8 türden 6’sı bu bölgede yaşar. Baş aşağı çevrilmiş bir görünüme sahiptir. Tüylü bir meyve çeşidine sahiptir. Kurak iklimde yaşamaktadır. Gövdelerinde 30 lt su depolar ve 500 yıl yaşayabilirler.

 

              Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.    Adanın kurbağaları neden zehirlidir?

2.    Buradaki iklim çeşidinin sebebi nedir?

3.    Bukalemun adlı canlının bulunduğu nesneye benzemesinin nedeni nedir?

4.    Buradaki insanlar timsahlara neden yiyecek veriyor?

5.    Geko isimli canlının özeliği nedir?

6.    Primatlar bu adada yaşıyorlar mı?

7.    Halka kuyruklu lemurlar bölgelerini nasıl korurlar?

8.    Bu adada kaç tür yırtıcı bulunur?

9.    Bu adada yaşayan insanlar nasıl bir inanca sahip?

10.  Bu adadaki kısa kuyruklu lemurların her sabah ses çıkarmalındaki sebep nedir?

11.  Madagaskar ismini bu ada nerden alıyor?

12.  Hamam böceği neden hava fışkırıyor?

13.  İnsanların yaşam tarzı nasıldır?

14.  Kaç çeşit zem ur türü bulunur?

15.  Zem urlar her sabah neden güneşlenir?

16.  Baobaplar neden bu kadar çok su depolar?

17.  Zem ur çeşitliliğini sağlayan nedir?

18.  Hayvanların bu adaya gelişi nasıl gerçekleşmiştir?

19.  Endemik tür ne demektir?

20.  Bu adadaki kurbağaların yiyecekleri nelerdir?

FARUK ÇELİK FENBİLGİSİ 4.SINIF(İÖ)11010054004