Bir Batılı Gözü İle, Görmek İstediği ve Sormak İstediği Kişilere (Tercih Ettiği) Dayalı Kurgulu Röportajlardan; Kuran, İslam ve Topluma Bakış Açısı 90'

 

Kuran ideolojik anlamında dünyanın en etkili metni kabul ediliyor. Yinede bu metnin pek çok farklı yorumu bulunuyor. Kuran 1500 yıl önce peygamberimize Cebrail aracılığıyla indirilmiştir. Peygamberimiz Kuran ı çevresindekilere okumuştur. İlk başlarda deri ve palmiye yapraklarına yazılmıştır. Kuran 23 senede parça parça indirilmiştir. Ancak Hz. Muhammed (s.a.s) vefat ettikten 20 sene sonra tam bir yazılış şekli ortaya çıkmıştır. Kuran eşsiz bir kitaptır. İnsanları düşünmeye sevk ediyor. Yeryüzünde 1milyar Müslüman yaşıyor. Başörtüsü konusu farklı ülkelerde farklı şekilde yorumlanmıştır. Bu en belirgin farklardan birisidir.

Bazı toplumlarda kadınların sadece gözleri açıktır. Bazı Müslüman ülkelerde başörtüsü tamamen zorunludur. Bazı Müslüman ülkelerde eller ve yüz dışındaki yerler kapalıdır. Şii ve Sünni mezheplerde bazı yorum ve ibadet farklılıkları bulunur. Tüm bunların nedeni Kurandaki bu konuyla ilgili ayetlerin farklı yorumlanmasıdır. Pakistan’da da kız çocuklarının sünnet edilmesi diğer Müslüman ülkelerde olmayan bir gelenek olduğu belirtiliyor.

                       Kuran’da HZ.İsa’ya (a.s) büyük saygı duyuluyor. HZ. Meryem de Müslümanlıkta kadınların en şereflisi olarak kabul edilir. Kuran HZ. İsa ve HZ. Musa’yı peygamber olarak kabul eder.

                        Kuran’da bir insanı öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir. Bir insanı yaşatan da tüm insanları yaşatmış gibidir denmektedir. Kuran sürekli bilgiye ulaşmayı tavsiye etmektedir. Bundan dolayı sonraki dönemde İslam toplumu bilim ve teknolojiye büyük katkıda bulunmuştur. Müslümanlar için Mekke ve Medine’den sonra en kutsal mekan Kudüs’tür. HZ. İbrahim’in mezarı Batı Şeria’da bulunmaktadır. Kudüs üç büyük dinde de kutsaldır. Müslümanların ilk mescidi Küdüsteki mescid-i aksadır. Daha sonra yine Allah tarafından kabe olarak değiştirilmiştir.,

                       Kuran intiharı yasaklamıştır. Buna rağmen intihar bombacıları bu işi kuran emrettiği için yaptıklarını söylerler.

                       Tarihte Müslümanlar arasında bazı savaşlar olmuştur. Kuranda da denildiği üzere dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun delillerindendir Allah herhangi bir ırk kabil veya ulusu diğerlerinden üstün tutmaz ve hiçbir fikir akımının veya sınıfın temsilcisi değildir. Onun gözünde en iyi en onurlu olandır. Ayrıca kuranda biz kurandan öğüt alınabilsin diye biz onu anlaşılır kıldık denilmektedir.

                       Kuran herkesin anlayacağı tarzda indirilmiştir. İbadet yapmak için bir mekan şartı yoktur. Tarlada, bahçede, evde, camide ibadet edilebilir. Allah kendi deyimiyle insanlara şah damarından daha yakındır. Şii ve Sünniler arasında bazı ayrılıklar bulunmaktadır. Kuran her türlü ruhban sınıfına karşıdır. Şii ve Sünnilerin dışında birde sufiler vardır.

                      Suudi Arabistan da ise vahhabilik gibi farklı bir mezhep bulunmaktadır. Buradaki vahabiler Taliban ı destekler. Kuranda suçu konusunda sağlam deliller bulunmadıkça hiç kimsenin mahkum edilmeyeceği söyleniyor. Şeriatın temel amacı affetmek ve affedilmektir. Şeriat kuran ve hadislere dayanır. Müslümanlar kuranın Allahın sözleri olduğuna ve doğrudan peygamberimize indirildiğine inanıyorlar. Kuran ise ilk zamandan günümüze orijanilliğini koruduğuna inanılır.

                      Günümüzde Müslüman bilginler kuranı ezberleyerek sözlü olarak günümüze değişmeden geldiği ileri sürülmektedir. İbadet ederken sanki Allah la konuşuyormuş gibisinizdir.

                      Özetle; bu filimde kuranın daha çok Müslümanlar arasındaki farklı yorumlardan bahsedilmiştir. Bunlaradan biri ülkemizde de sürekli tartışılan başörtüsü meselesidir. Bu konudaki ayetin Müslüman alimler arasında farklı yorumlarına değinilmiştir. Diğer bir ayrılık konusu ise mezheplerdir. Şiilik sünnülük ve vahabilik hakkında bilgiler verilmiştir. Bu üç mezhepin ayrıldığı konular ele alınmıştır. Son bölümde ise kuranın orjinalliği hakkındaki Müslümanların ve batılı bazı bilim adamlarının görüşlerinden bahsedilmektedir.

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

 

 1. Kuranın ilk ve tam yazılı şekli ne zaman ortaya çıkmıştır?
 2. Kuran peygamberimize ne zaman indirilmiştir?
 3. Kuranı peygamberimize hangi melek indirmiştir?
 4. Kuran kaç yılına indirilmiştir?
 5. Yeryüzünde kaç Müslüman bulunmaktadır?
 6. Müslüman ülkeler arasındaki en belirgin yorum farkı hangi konudadır?
 7. Müslüman dünyasındaki en etkili olduğu üniversite hangisidir?
 8. El Ezher üniversitesinin ilk kadın dekanı kimdir?
 9. Kuranda diğer peygamberlerden bahsedilir mi?
 10. Kuranda HZ. Meryem nasıl anlatılır?
 11. Kuran kaç ayetten oluşmaktadır?
 12. Kuran daki ayet sayısı incil’inkinin yüzde kaçı kadardır?
 13. Kuranın diğer dinlere bakış açısı nasıldır?
 14. Dünyanın Müslümanlara göre en şerefli kadını kimdir?
 15. İslama göre en kutsal üç mekan hangileridir?
 16. Müslümanların ilk kıblesi neresidir?
 17. Şii ve Sünniler arasında ne gibi farklılıklar vardır?
 18. Kuranın ruhban sınıfına bakışı nasıldır?
 19. Vahabiler daha çok hangi ülkede bulunmaktadır?
 20. Zina suçunun ispatı için kaç şahit gerekmektedir?
 21. İslam hukuku olan şeriat neye dayanmaktadır?
 22. Sufiler nasıl bir inanca sahiptir?
 23. Şeriatın uygulandığı İslam ülkelerine örnek veriniz?
 24. Kız çocukları hangi Müslüman ülkede sünnet edilir?