Kuzey Denizi Su Baskınlarına Karşı Geliştirilen Teknolojik Dinamik Duvarlar Ve Setler (Hollanda) 45 dk

            Hollanda Avrupa’ nın en zengin ülkelerinden birisidir. Ama büyük bir tehdit altında. Ölümcül baskınlar şimdiden onbinlerce canı, binlerce km2 araziyi alıp götürdü. Fakat Hollandalılar bu su baskınlarına karşı özgün ve karmaşık mega yapılar inşa etmişlerdir. Biraraya getirildiğinde bunlar şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en sofistike taşkın setleri oluyor.

            Hollanda dünyanın 3. Büyük tarım ihracatçısıdır. Burda topraklar çok değerlidir. Ama Hollandalıların hayatı pamuk ipliğine bağlı çünkü ülkelerinin neredeyse 1/4‘ ü deniz seviyesinin altında. Ama Hollandalılar yüzyıllardır topraklarını ele geçirmeye çalışan sulara karşı savaş veriyor. Ama toprak kurudukça yavaş yavaş batıyor. Iklim değişikliği de deniz seviyesinin yükselmesi demek. Bugün sularda kaybolma riski Hollanda kadar yüksek olan başka bir batı ülkesi daha yok. Hollanda’ nın da bu duruma tepkisi oldukça şiddetli.  Okyanusu engellemek için  bir dizi set kuruyor. Bu setler artık ülkenin kıyıları boyunca uzanmaktadır. Bu yapılar eski toprak setlerinden gelişmiş set kapılarına, dev geçiş havuzlarından bu gelişmiş deniz koruma sistemine kadar uzanıyor.

             Hollanda’ nın su akışı yüzyıllardır 5000 km lik nehirler ve kanallarla sağlanıyor. Ama gelecekte daha çok su olacak. Nehirden, denizden ve gökyüzünden geleln su miktarının daha da artması öngörülüyor. 2400 km’ den daha uzun olan setlere yüklenmeler olduğunda çökmeler oluyor. Geçmişte Hollandalılar okyanusla mücadelelerini birçok kez kaybetmişlerdir. Karşı koymak için görülmemeiş büyüklükte bir mega yapı inşa edilmişlerdir.

            Dünyanın en uzun barajını inşa etmişlerdir. Daha sonra taşkın tehlikesi ortadan kaldığı için oluşturulan yapay gölün kıyılarındaki topraklar ıslah edilerek kullanışlı hale getirilmiştir. Yapılan bu baraj Hollandalılara okyanus tehlikesini unutturmuş ancak kuzey denizinden gelen fırtına dalgası eski ve zayıf seti alt etmiştir. Bu taşkınla 67 set 400 yerinden delinmiştir.

            Bu taşkınla eski ve basit setlerin ülkeyi felaketlerinden koruyamayacağı anlaşılmıştır. Bu olaydan sonra delta adında yeni ve dev bir taşkın önleme projesi tasarlanmıştır. Güneydeki haliçleri kapatmak için bir dizi deniz duvarı inşa etmek oldukça iddialı bir konseptir.bu projeyle savunmasız kıyı şeridi 780 km. kısalacaktır. Böylece deniz de sonsuza dek önlenecektir. Savunmasız körfezleri kapatmak için bir dizi beton deniz duvarı inşa edilecektir. Esnek bir bariyer tasarlanacak. Böylece gerektiğinde haliçlerden belli bir miktar suyun geçmesine izin verilecektir. Bu yeni ve devrimci yüksek fırtına bariyeri için geleneksel ve sabit baraj yönteminden vaz geçilmişitir. Gerektiğinde açılıp kapanabilen kapıların bulunduğu yüksek fırtına bariyeri inşa edilmesi planlanmıştır. Ancak bu yöntem işlek olan limanların işlevini engellediğinden başka proje tasarlanmıştır.bu projede açılıp kapanabilen iki yüzer dev kapı inşa edilecektir. Bu yapıların en öneml özelliği açılıp kapanabilen dev mega kapılara uygun taban oluşturmalıdır. Kapıların kapanmasına ancak bilgisayar kontrol sistemi karar verir. Sürekli güncellenen hava durumu ve dalga boyu bilgilerini denizdeki gemilerden ve dubalardan meteoroloji istasyonlarından alır.

Hollanda batı Avrupa’da bulunan en kalabalık nüfusa sahip, tarım ihracatında dünyada üçüncü olan ve kuzey okyanusuna kıyısı bulunan bir ülkedir. Gelgitler ve beklenmedik fırtınalar deniz seviyesinin altında bulunan toprakları sular altında bırakır. Fakat Hollandalılar geçmişten bu yana sürekli bu su baskınlarıyla mücadele etmelerinden dolayı su seti yapmada mühendislik alanında dünyada ilk sırada geliyorlar.

            Geçmişte Hollanda’nın koylarını vuran okyanus suyu baskınlarını önlemek için dev bir set yapmalarına rağmen bunu engelleyemediler. Günümüzde ise olağan üstü bir çaba ve mühendislik çalışmaları ile inşa ettikleri setler onları koruyor. Hollandalılar su baskınlarını önlemede en ileri mühendislik harikalarını yaratan bir millet oldular ama asla doğayla tam başa çıkılamayacağını da biliyorlar.

 

 Aşağıdaki soruların cevabı filmin içeriğinde vardır:

1.       Hollanda’nın su baskınlarına karşı aldığı önlemler denizi ne kadar engelleyebilir?

2.       Hollandalılar topraklarını nasıl verimli hale getiriyorlar?

3.       Ne gibi etkenler sonucu ya da ne tür etkenler bir araya gelerek Hollanda için mücadele edilemez bir güç haline gelir?

4.       Şuana kadar yapılmış en gelişkin okyanus seti hangisidir?

5.       Hollandalılar su akışını nasıl sağlıyorlar?

6.       Hollandalılar toprakları hangi yöntemlerle ıslah ediyorlar?

7.       Hollandalılar dünyanın en uzun barajının ne kadar süre içinde tamamlanmıştır?

8.       Delta projesi ne tür olumsuzluklara neden olmuştur?

9.       Insanın doğayı kendini uyarlamak için verdiği mücadele ne kadar yararlı ve mantıklıdır?

10.   Hollandanın büyük bir kısmı denizin doldurulmasıyla veya bataklıkların kurutulmasıyla elde edilmiştir. Bu durum nelere neden olmuştur?

11.Hollanda’nın Özellikleri Nelerdir?

12Hollanda Su Baskınları Neden Olur?

13.En Büyük Su Seti Nerede Bulunur Ve Nasıl İnşa Edilmiştir

 

 

NESLİHAN YARDIMCI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF