Kemirgenler

İngiltere zararlıların istilası altında, buradaki fare sayısı şaşırtıcı biçimde arttı. Bu artışta pratik yaşama tarzımız ve küresel ısınma etkili olduğu söylenir. Fareler kemirgenlerdendir ve en başarılı memelilerdendir. 1500 türü vardır. Siya fare İngiltere’ye ilk olarak Romalılar tarafından getirildi ve en büyük faciaya vebaya sebep oldular. Fareler komensaldır, insana çok yakın yaşarlar. Fareler atılan her şeyden yararlanırlar. İngiltere’ye özgül olmayan kahve renkli fareler insanlar yakın yerde yaşarlar. Fareler içerde, dışarıda, kanalizasyonda yaşayabilirler. Salgın hastalık taşırlar. Ev faresi ise yaklaşık Avrupa ve İngiltere’ye insanların bu bölgeye göç etmesiyle geldir. Yiyecek ararken ortama kimyasal yağlar bırakılar. İdrarları salmonellaya sebep olur. ayrıca fare idrarındaki bir proteinin astıma yol açtığı belirlendi. Farelerin günde 3 – 4 gram yiyeceğe ihtiyacı vardır. Bir dişi yılda 5 – 10 kez ve her seferinde 4 – 6 yavru doğurabilir. Bir gecede 3 km yol kat edebilirler. Yerin altında, üstünde hatta suyun içinden geçebilirler. Engel olmadığı sürece aynı yolu kullanırlar. Farelerin kesici dişleri var. Bunlar tel dahi her şeyi kemirirler. Süper fareler pıhtılaşmayı önleyen zehirlere dirençlidirler. Bunlar direnç genlerini yavrularına da aktararak doğal seleksiyona gösterirler. Fareler için bitkilerden elde edilen doğal zehirler kullanılmaya başlanıyor. Avrupa’da kolonileşen ilk fare siyah fareydi. Bu veba salgınına sebep olarak birçok ölüme yol açtı. Fareler neofobiktirler, yani yeni objelerden korkarlar. ‘Asıl vatanları Mançurya’dır. Zeki ve fırsatçıdırlar. Ayrıca çoğu duyuları insanlarınkinden daha gelişmiştir. Uyum güçleri çok iyi gelişmiştir. Ve en doğurgan hayvanlardır.

1- Farelerin sebep olduğu en tehlikeli hastalık nedir? Nasıl bulaşır?

2- Farelerdeki doğal seleksiyona açıkla

3- Farelerin yaşam alanları nerelerdir?

4- Avrupa’da kolonileşen ilk fare hangisidir?