KLONLAMA NEDİR? İNSAN VE DİĞER CANLILARI KLONLAMA (40 DAK) FİLMİN ÖZETİ

 

 

 

                  Evrende benzeri olmayan insan organizması tükenmeye mahkûm bir makine. İnsan bedenini yenilemek ise modern bilimin amacı… Ve genetik bilim sınırlarını zorluyor. Bilimde gelinen son nokta: Klonlama. Yani bir canlının genetik olarak aynı kopyalarının oluşturulmasıdır. Ve ilk klon Dolly, yetişkin bir memeli canlının kalıtsal malzemesinin, yeni ve onunla eş bir canlı yaratmada kullanılan ilk örneği… İki tür klonlama vardır. Bunlardan ilki tedavi etmeye yönelik embriyonik kök hücre oluşturma amacı taşıyan terapotik klonlamadır. İyileştirme amacı taşıdığı için destek görür. Reprodüktif klonlama ise etiğe aykırı olduğu düşünülerek tepkiye neden olmaktadır. Bugün 62 ülke insan kopyalanmasına karşıdır. Yapay bir insanlık oluşturma anlayışı, yaradılışa müdahale ettiğinden hem din adamları hem de devlet adamları insan klonlanmasına karşı çıkıyorlar. Klonlamayla ilgili zaman zaman oldukça şaşırtıcı fikirlerde ileri sürülüyor. Örneğin, bazı tarikat mensupları insanların uzaylılar tarafından klonlandığına inanıyor. Ayrıca klonlamanın nesli tükenmekte olan hayvanlar için umut ışığı olmasından bahsedilmekte ve bu alanda yapılan çalışmalar anlatılmaktadır. Türkiye’nin ilk klon çalışmaları sonucu Oyalı ve Zarife’nin dünyaya gelişi ve çalışma aşamaları anlatılıyor. Gelecekte pek çok hastalığın tedavisinde kullanılacak klonlama yöntemi, yarına ışık tutuyor ve geleceği aydınlatıyor.

Klonlama,genetik olarak bir canlının aynısını kopyalayarak oluşturulmasıdır.Bir erişkin hücresi tekrar programlanabilir.Bu şekilde hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.Klonlama çok eskilere dayanır ilk olarak kurbağalar,semenderlerle başlanmıştır.Daha sonra çiftlik hayvanların embriyo hücrelerinde uygulanmış.En önemli örnek Doli verilebilir.Tıp tarihinde bir vizyondu Doli.Koyun annesinin hücresinden kopyalandı.Birçok hayvan bu yöntemle klonlandı.

Dişilerden,olgunlaşmamış yumurta hücreleri alındı.Laboratuar ortamında geliştirilerek 24 saat içinde olgunlaştırılır.Ve döllenecek özellik kazandırılır.Hemen ardından bir gün boyunca belirgin olan kromozom seti alınır. Daha önceden alınmış olan kopyalanacak canlının hücreleri alınır.Yumurta dışında bulunan kabuk ile hücre arasına yerleştirilir.Elektrik akımı ile kaynaşması sağlanır.Kimyasal aşamalardan geçirilerek aktifleşir.Kültür aşamasına yani gelişme aşamasına geçilir.Ve taşıyıcı anneye enjekte edilir.

            İki çeşit klonlama bulunur.Bunlar:insan klonlama ve tedavi amaçlı klonlama.

Genler insanlar için belirleyici.Ancak çevresel etmenler etkileyici.İnsan klonlama teorik olarak mümkün.Klonlanmış canlılar birbirinin aynısı ancak mitokondrisi farklı olabilir.%99 bir klonlama olur.

            Tek yumurta ikizleri doğal klonlamadır.Buna rağmen farklılıklar mevcuttur.Çevresel etmenler çok etkilidir.Nesli tükenmekte olan canlılar için bir devrimdir.

 

 

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:

 

 

 

 1. Klonlama nedir?
 2. Klonlama işlemi nasıl yapılır?
 3. Klonlama çeşitleri nelerdir?
 4. Klonlamanın getirdiği avantaj ve dezavantajlar nelerdir?
 5. Reprodüktif klonlamada etiğe aykırı olan nedir?
 6. Nesli tükenen canlıları klonlama ile yeniden var edebilirmiyiz?
 7. Türkiye çapında yürütülen “Yerli Gen Kaynaklarının Korunma Projesi” ile elde edilmek istenen sonuçlar nelerdir?
 8. . Klonlama nedir ?
 9. Klonlama daha çok nerede kullanılıyor ?
 10. Klonlama ilk olarak hangi canlılar üzerinde denenmiş ?
 11. Çiftlik hayvanlarından hangisi üzerinde klonlanma yapılmış ?
 12. Klonlanan canlılarda hangi organel farklıdır ?
 13. Kaç çeşit klonlama vardır ?
 14. Klonlama hangi canlılar için devrim yaratır ?
 15. Tıp tarihinin devrimi hangi canlının klonlanmasıyla oldu ?
 16. Klonlama işlemi için dişilerden hangi yumurta hücresi alınır ?
 17. Tek yumurta ikizleri nasıl klonlamadır ?
 18. Canlı üzerinde belirleyici etmenler nelerdir ?
 19. İnsan klonlaması nasıl mümkün ? 
  Mine Şen ALTUNTAŞ07010002005