Kuzey Kutupta Topoğrafik Yapı, Volkanik Hareketler ve Yaşam Döngüsü; Geyik, Kar Tavuğu ve Misk Öküzü

Kuzey kutbu dondurucuların bölgesidir. Burada sadece en dayanıklılar hayatta kalıyor. Kutup hayvanları hayatta kalmak için sıra dışı yollar keşfediyor. Koca bir buz kütlesi 10 milyon km2’lik alanı kaplıyor. Araziyi şekillendiren ikinci yapı yanardağlardır. Buradaki 127 yanardağdan en az 27’si hala aktiftir. Kuzey kutbunun uzun kışları deniz yüzeyinin uzun süre donmasına sebep oluyor. Donmuş tuz yığınları 4 m.den kalın olabiliyor. Yüzen buz kütleleri bazen birleşerek yüksekliği 6 m’yi bulan tepecikleri oluşturabiliyor. Baharda foklar buz üstünde doğum yapmak için sudan çıkarlar. Vücudun büyük kısmını yağ tabakası oluşturur. Bu onları hem suda hem karada soğuktan korur. Genelde bir bebek doğururlar. Memeliler içerisinde en hızlı büyüyen tür foklardır. Kuzey kutup ayrıları kış uykusundan sonra tekrar kalori almak için mümkün olduğunca çok fok tüketirler. K. Kutup ayıları kış uykularındaki süreçte kendi artıklarlını geri dönüştürebiliyorlar. Yani vücutları üreyi protein ve suya dönüştürebiliyor. Kuzey Kutup Ayıları ısıyı burunlarından ve ayaklarının tabanlarından kaybederler. Kuzey kutupta soğuğa çok iyi adapte olmuş bir diğer canlı ise Kar Tavuğudur. Kar Tavukları kışın beyaz kar rengine yazın ise kahve renkli toprak rengine bürünürler. Misk öküzü yeni biten otları kemirir. Tundralarda bitkilerin oluşması Rengeyiklerini buraya çeker. Rengeyikleri yazı otlayarak geçirmek için bir günde 55 km yıl kat edebilirler. Daha çok likenlerle beslenerek yaşayabilirler. Kuzey Avrasya yağmur kuşları birkaç erkekle çiftleşirler. Bunlarda erkekler kuluçkaya yatar ve yavrularını bakımını üstlenirler. Kuzey kutbu kırlangıcı en uzun göç eden hayvandır. Kuzey kutbu tilkileri ise yerdeki çukurlarda yaşar. Erkek Deniz ayıları sudan yeni çıktıklarında kanları deriden çekilmiştir. Bir süre sonra deriye kan giderek renklenir.

1- Memeliler arasında en hızlı büyüyen tür hangisidir?

2- Rengeyikleri en çok ne ile beslenirler?

3- Kar Tavukları ne tür bir uyumla doğada bulunurlar?

4- Deniz Ayıları sudan yeni çıktıklarında neden renksiz görünürler?