FELAKET ABD’Yİ VURAN VE ACİZ BIRAKAN KATRİNA KASIRGASI (55 DK.)

FİLMİN ÖZETİ

 

            Katrina kasırgası doğal bir afet olmasına rağmen ama maalesef bir insan felaketine dönüştü. Kaza geliyorum gibi olmuştur. çünkü insanların hatasından dolayı gerekli tedbirleri almayıp, önlemini almak doğal olmayan bir afete dönüşür. Peki ABD bir süper güç olduğu halde neden tedbirini alamıyor. Ya da almak istemiyor. Gerekli politikalar içinde olabilir bir düşünelim ki onları kurtarmaya gelecek onlar. Onlar kendi başının çaresine bakamıyorlar. Bilim adamları bilgisayarda bir sümülasyon yapıp her şeyi ortaya çıkardığı halde sel suları dalga kıranları aşıp şehri bataklığa ya da yok olmasına götürecek şekilde bildirmesine rağmen tüm iletişim bağlantılarının kesilmesi ile olduğu halde hiçbir önlem alınmıyor ve hiçbir şey olmamış gibi oradaki yöneticiler kendi havasında oluyorlar.

Rüzgar, havanın sıcaklık farkından dolayı yer değiştirmesine denir. Rüzgar, havanın yer değiştirmesi ile oluşan doğal bir olaydır. Büyüklüğü, oluşma şekli ve yıkıcılığına göre farklı isimlerle anılır. Rüzgarın yıkıcılığı en fazla olanı fırtına, kasırga ve hortum denen hava olaylarıdır. Genelde bu hava olayları okyanuslarda veya okyanusa kıyısı bulunan karalarda görülür. Fırtına şiddetli rüzgarlardan oluşur. Kasırga ise çok geniş bir alanı etkileyen yıkıcılığı yüksek fırtınalara denir. Kasırga, çok geniş bir alanı etkiler ve çok uzun sürer. Kasırgaların önceden tespit edilmesi mümkündür. Fakat bazı kasırgalar aniden ortaya çıkabilir. Erken uyarı, sağlam yapı malzemesi ve sığınaklar insanları kasırgaların yaratacağı tahribatlardan koruyucu etki yaratır. Erken uyarı, sağlam yapılar, sığınaklar vb. tedbirler rüzgarın etkisini en aza indirmenin en geçerli yöntemleridir.

            Genelde okyanusa kıyısı olan kara parçalarını etkileyen kasırga Amerika’da her yıl görülen olağan bir hava olayıdır. 27 Ağustos 2005’te önceden öngörülen sonuçlarına karşı, yeteri kadar önlem alınmadığı için ABD’yi çaresiz bırakan bir felaket olan Katrina ABD’yi vuran en büyük kasırgadır. ABD’nin Katrina için yeteri hazırlık ve önlem almadığı görülmektedir. Siyahların yaşadığı bölgeyi vuran dev kasırgadır. Ornelas şehrinin yüzde seksenini su altında bıraktı ve evlerin hepsini kullanılamaz hale getirdi. Katrina kasırgası on binlerce kişiyi evsiz bıraktı ve birçok kişinin ölmesi ile sonuçlandı.
New Orleans da meydana gelen kasırgada şehrin %85 su altında kalmış, birçok kişi hayatını kaybetmiş ve 200 binden fazla ev yıkılmıştır. 29 Ağustos 2005 meydana gelen Katrina kasırgası, insan eliyle meydana gelen doğal affet olarak isimlendirilmiştir.

   New Orleans da düzenli hayatın tamamen çöktüğü bir dönemde bu kasırga meydana gelmiştir. Hükümet dalga kıranların onarımı için gerekli bütçeyi sağlamamış ve insanlar yaklaşan sel hakkında uyarılmamıştır. 29 Ağustos 2005 meydana gelen kasırga önündeki setleri yıkıp şehri su altında bırakmış. Arabası olan veya kaçabilecek durumda olanlar felakete yakalanmadan şehri terk edebilmişlerdir. Geriye şehri terk etmek istemeyen ve kaçabilecek imkânı olmayan onlarca insan bu felaketi yaşamak zorunda kalmışlardır. Stadyuma alınan bu insanlar günlerce yığın halinde burada aç susuz kalmak zorunda kalmışlardır.

    İdareciler günlerce bürokrasi adı altında bu insanların yaşadığı felaket karşısında tepkisiz kalmışlardır. Pem simülasyonunda dalga kıranların kırılacağını ve şehrin su altında kalacağını söylemesine rağmen idareciler bunu yalanlama yoluna giderek haklılıklarını günlerce savundular.

   Hükümet tarafından bu çaresiz insanlara yardım gönderilmezken civar halk kendi çabaları ile onlara yardım ulaştırmaya çalıştılar. Aileler halkın yardımı ile New Orleansden çıkarılmaya çalışıldı. Şehir su altında kalmıştı. Evlerin içi tamamen su dolmuş insanların çoğu çatılara kaçarak boğulmaktan son anda kurtulmuştu. Saatlerce, günlerce çatılarda küçük bir parçaya tutunarak kurtarılmayı bekleyen bu insanları hükümet adeta görmüyordu. Yaşadıkları acı, kayıp, sarsıntı devede tüy gibi düşünülüyordu.

  Bu felakette hükümet, FEMA (felaketlerle ilgilenen birim) başarısız olmuştu. Felaketin ardından şehir tamamen bataklığa dönmüştü. İnsanlar evsiz, aç, susuz sokaklarda kalmışlardı. Şehirdeki askerlerin müdahalesine rağmen şehri yağmalamaya başladılar. Bu durum barbarca görünse dahi çaresizliğin aslında asıl yüzüydü. Kendi halkını bu kadar çaresiz bırakan hükümet hala beyaz sarayında bürokrasi adı altında oturuyordu.

   Kasırganın üzerinden dört gün geçtikten sonra New Orleans'e yardım ulaşmaya başlandı.6 Eylülde dalga kıranlar onarılmaya başlandı. Kasırganın üzerinden on gün geçmesine rağmen şehirdeki suların çekilmesine dair hiç bir çalışmaya başlanılmadı.

  13 Eylülde başkan Bush başarısızlığın sorumluluğunu yaptığı basın toplantısı ile üzerine aldı. FEMA başkanı Michael Brown istifa etti. Mahkeme karşısına çıkarıldığında ise sorumluluğu kabul etmediğini beyan etti.

  Onlarca insan öldü ve bir şehir harabeye döndü. Bunun nedeni ise bir doğa olayı değil insanların ihmalkârlığı yüzünden yaşanıldı.   

 

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:

 

 1. Meteoroloji uzmanları neden Katrina ismini verdi?
 2. ABD’nin buna gücü yok mudur? Yoksa acizliğinden midir?
 3. Buna doğal afet mi yoksa insan afeti mi denir?
 4. Kimin suçlanması gerekiyor?
 5. Yardım için çağrılanlar neden gelemiyorlar?
 6. İnsan eliyle bir doğal afet nasıl yapılır?
 7. Katrina Kasırgası Nedir?
 8. Katrinaya Hazırlık Yapılmış mıydı?
 9. Katrina’nın Etkileri Nasıl Oldu?
 10. Katrinanın ABD’ye Maddi Manevi Nasıl Zarar Verdi?
 11. New Orleans nerededir?
 12. Bu kasırgaya neden Katrina adı verildi?
 13. Katrina kasırgası nerede gerçekleşti?
 14. Dönemde hükümetin başında kim vardı?
 15. FEMA neden eksik önlem aldı?
 16. Katrina kasırgası ne zaman oldu?
 17. Bu felaketin yaşanmasına ne neden oldu, doğa mı insanlar mı?
 18. (Katrina kasırgasını göz önünde bulundurarak) Doğal afetlerden minimum derecede nasıl zararla kurtulabiliriz?
 19. Kasırgadan sonra şehirde biriken sular neden çekilmedi?
 20. Halk şehri neden yağmalamaya başladı?
 21. Yardımlar neden zamanında ulaştırılmadı?
 22.  İnsanları korumak için ayrılan barınak ve gıda neden yetersiz kaldı? Sorumlusu kim veya kimlerdi?

  Zehra Semiz 07010002003 / 5. Sınıf Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği