Kamchatka’da Bulunan Duman, Buhar Ve Ateşin Kaynağı Volkanlar Gayzerler Ve Sıcak Su Kaynaklarıdır.  46 dakika

       Dünyada, günümüzde dahi, yabani yaşam alanları bulunmaktadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin, devlet politikası olarak uyguladığı  “Kapalı Toplum” ilkesi sayesinde Sibirya da bu yabani yaşam alanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Günümüzde Japonya sınırları içerisinde yer alan Kamchatka Bering Denizi’nde yer almaktadır. Dünyadaki en büyük göçlerden biri olan “Kızıl Som” ların göçleri Kamchatka’ da gerçekleşir. Kızıl Som, en ilginç balık türlerinde biridir. Bering denizinden Kamchatka Yarımadası’nın içlerine doğru göç ederler. Amaçları ise yaklaşık 5 sene önce yumurtadan çıktıkları gölleri veya ırmakları bulmaktır. Yollarını koklayarak bulurlar. Okyanusta köpek balığı, fok ve balinaların yemi durumunda olan Kızıl Som’lar Kamchatka’ da boz ayıların yemi durumuna düşerler.

       Kamchatka boz ayıların dünyada en yoğun oldukları yerlerden biridir.10 000 den fazla boz ayı burada yaşar. Boz ayılar ve Kızıl Somların karşılaşması beslenme ve üreme dürtülerinin savaşıdır. Kalan Kızıl Somların erkekleri tatlı suda değişime uğrarlar, kamburları çıkar ve çeneleri büyür. Bu değişiklikler bölge savaşlarında kendilerine silah sağlamış olur. Kızıl dişi Somlar buralarda yumurtlayıp ölürler.

       Kamchatka’nın en büyük göllerinden biri olan Kuhliskaya Gölü Staller Kartallarına kış boyunca ev sahipliği yapar. Bu kartal türü dünyanın en büyük kartallarından biridir. Kamchatka yanardağlar sayesinde şekil almıştır. Burada 300 yanardağ bulunur ve 29 u faaldir.

       Kış ile birlikte Kamchatka’ da Avrasya’nın en büyük ayıları Gayzer vadisine göç ederler. Gayzer vadisinde kışlar sert değildir. Ayılar burada otların yanı sıra yemek için fokları da gözlemlerler. Foklar ise karada ayıların suda ise balinaların yemleri durumundadır.

       Her yaz Sorguçlu Kutup Martıları üremek ve yuva yapmak için Kamchatka’ da açıklarındaki adalara gelir. Bu martılar uçmak ve hızlı yürüme yeteneklerinin yanı sıra yüzebilirlerde.

       Bering Adasının batı sahilinde 100 000 den fazla Kuzey Kürklü Foku çoğalmak için toplanır. Bu sırada buralarda Rus Kutup Tilkileri de fokları avlama uğraşına girerler. Dişi foklar hemen doğum yaptıktan sonra denize balık avlamak için açılırlar.

       Burada yaşayan Kara Ayaklı Martılar, kutup martılarının avlarını çalıp yorulduktan sonra, tilkiler için bir avdırlar. Aynı zaman da kutup martısının avlayıp , kara Ayaklı Martının çaldığı balık, serüveninin sonunda tilkinin midesine gidebilir.

       Staller Deniz Kartalının yuvasına getirdiği yiyecekler kuzgunlar için hazır yiyecek konumundadır.

       Bütün bunlardan sonra sonsuz yaşam döngüsü avcı ve av için bir kez daha başlıyor.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Yer Almaktadır.

S1) Kızıl Somlar yumurtadan çıktıkları gölleri veya nehirleri neden arar ve buralara neden yerleşir?

S2) Boz ayıların doğal ortamlarından Gayzer Vadisine göç etmelerinin sebebi nedir?

S3) Kışları Gayzer Vadisi neden Kamchatka’nın genelinden daha sıcaktır?

S4) Gayzer Vadisine ayılardan başka göç eden hayvanları söyleyiniz?

S5) Bering Denizi’nin canlı türü bakımından zenginliğinin sebebi nedir?

S6) Ruslar, Deniz Kürklü Foklara neden Deniz Ayısı derler?

S7) Balık avlamak için denize açılan anne foklar tekrar karaya döndüklerinde yavrularıyla nasıl buluşurlar?

S8) Annelerinden ayrı kalan yavru fokların karada karşılaşabilecekleri tehlikeler nelerdir?

S9) Kutup martılarının avlandıktan sonra karşılaştıkları zorluklar nelerdir?

S10) Kuzgunları diğer kuşlardan ayıran özellikleri nelerdir?

          SALİH YENİOCAK EĞİTİM BİYOLOJİ 4.SINIF