Kamboçya'nın Kayıp Kımer İmparatorluğunun Orman İçindeki Taş Tapınağının Hayat Hikâyesi 45 Dk

            Bu film 800 yıl hüküm sürmüş Kımer İmparatorluğu topraklarını neden bırakıp gittiklerini incelemek için Kamboçya’da yapılan bir çalışmayı anlatıyor. Kımer İmparatorluğu, Güney Doğu Asya’da hüküm sürmüştür. Bu incelemeye şehrin ortasına inşa edilmiş Angkor Wat Tapınağı’yla başlanıyor. Bu tapınak 32 yılda inşa edilmiş ve yapımında 50 bin işçi çalışmış. Angkor Wat Tapınağı’nın çoğu kum taşlarıyla yapılmış. Bu tapınağı yaparken işçiler taşları kaldıraçlarla kaldırmışlar. Angkor Wat Tapınağı önce planlanmış, birleştirilmiş en son oymalar yapılmıştır. Kımerler hükümdarlarını dünyadaki tanrı sayarlarmış. Bu tapınak Hint dünyasını temsil etmek için yapılmış.  Angkor Wat,1145’te tamamlanmış bir tapınaktır. Kımerler su kanalları ve barajlarda da büyük başarı göstermiştir. Kulan dağlarından tapınaklara kadar 110 kilometre alanda sulamayla Kımer’in yıllık hasadı alınması sağlanmış. Kamboçyalılar akan nehrin altındaki taşları oymuşlar ve bu şekilde suyun bereket getireceğine inanmışlar. Mabetlerdeki Kımer yazıtları kralların büyüklüğünden söz eder. Bu yazıtlar gündelik yaşam hakkında bilgi vermez.   Angkor’daki başka bir tapınak ise Bayon’dur. Bu tapınak Budist mabedidir. 14.yy da bir Kımer kralı tarafından yaptırılmış. Bu tapınak duvarlarında günlük yaşam ve savaşlar resmedilmiş. Bayon’daki taş kabartmalar bunların savaşçı bir toplum olduğunu gösterir. Güçlerine, bilgeliklerine rağmen Kımer İmparatorluğu çökmüştür. Şehir ve tapınakları terk etmişler. Kımer İmparatorluğu’nun yıkılışında birçok faktör etkili olmuş. Fazla güçlenmeleri otoritelerini korumayı güçleştirmiş. Çeltik tarlalarının büyümesi kontrolü zorlaştırmış ve ekonomileri gerilemiş. Angkor’da erozyonun meydana gelmesi su kanallarını tıkamış ve sulanamayan tarım alanları yok olmaya başlamış. Bu nedenle kıtlık ortaya çıkmış. Siyamlar 1432’de  Angkor’a saldırmışlar. Bir yıl sonra Angkor halkı bu tapınağı boşaltmışlar. Günümüzde Kamboçyalılar bayraklarını Angkor Wat’ta dalgalandırıyor.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır:

1)      Kımer İmparatorluğunun başkenti neresidir?

2)      Kımer İmparatorluğu hangi tarihler arasında nerede hüküm sürmüştür?

3)      Angkor Wat’ın dünyadaki konumu nasıldır?

4)      Hindistan Kamboçya’ya o kadar uzak olmasına rağmen Hint inançlarının etkisi Angkor Wat Tapınağı’nda neden görülür?

5)      Angkor Wat Tapınağı neden ormanın ortasında inşa edilmiş?

6)      Tapınaktaki kuleler ve su neyin temsilcisiydi?

7)       Kımerler tarımda en çok hangi bitkiyi ürettiler?

8)      Kımer İmparatorluğu bir gecede nasıl yok olmuştur?

9)      Bayon Tapınağı neyiyle ünlüdür?

10)   Kımerlerin savaş taktikleri nasıldır?

11)   Kımer İmparatorluğu neden yok olmuştur?

12)   Kayıp bir uygarlık olan Angkor Wat Tapınağı ne zaman bulunmuş?

ŞENGÜL GİYEN

EĞİTİM BİYOLOJİ 07010002008