Antik Mısırın ve Hititlerin Savaş Teknolojisi ve Kadeş Savaşı

            Bu olay, antik çağda savaşan iki süper gücün hikâyesidir.

            Mısırlılar kültürlü bir uygarlıktır. Eğitimin ve gelişimin zirvesine ulaşmış bir halkı vardır. Mısırlılarda silah aleti üretimi yaygındır. Esnek zırh, ölümcül balta ve kılıç gibi silahları yapacak teknikleri buldular. Bu savaş aletleriyle birlikte savaşçı ruhları ortaya çıkar. Güçlü, savaşçı ruhlarının ortaya çıktığı en büyük olay Kadeş Savaşı’dır. Bu savaş II. Ramses komutasındaki Mısırlılarla, Kral Movataly liderliğindeki Hititler arasında yapılır. Toplam 6000 savaş arabası kullanılır. Hem Mısırlılar hem Hititler geliştirilmiş silahlarını savaş alanına getirirler. Mısır ile Hitit İmparatorluğu arasındaki savaş 20.yy. ikinci yarısında ABD ve Sovyetler arasındaki soğuk savaşla kıyaslanabilir.

            Ramses, Mısır topraklarını korur ve kültürlü bir toplumun gelişmesini sağlar. Bu savaştaki en önemli amaç Mısır topraklarının güvenliğini sağlamaktır.

            Mısır, Nil nehrine sahip bir ülkedir ve bereketli toprakları vardır. Ancak bu ülkenin Doğu Akdeniz tarafındaki açık topraklardan dolayı diğer yerlerden gelen düşmanlara karşı savunmasızdır.

            Hititler silah ustalıklarını gösteren ilginç kanıtlar keşfettiler. Bunlara bronz ok, mızrak başı, bıçaklar ve balta başları da dâhildir. Orak biçimli silahlar Hititlere özgüdür. Hititlerin o dönemde kıllandıkları aletler Mısırlıların kullandıkları aletlere benzemez. Mısırlıların askeri donanımlarının modası geçmiştir. Bunların hatası güçlerini geliştirmemek olmuştur. Çünkü düşmanları da daha ileri bir seviyede değildiler. Ancak bu durum Hititlerle çatışmaya girecekleri zaman değişecektir.

            Mısırlıların kullandığı silah gürz başıdır. Gürz başı ilk İngiltere’de bulunmuştur. Ancak metal miğferler giyinen askerlere karşı gürz başı yetersiz kalır.

            İsa’dan önce 13.yy. Mısır ordusu zayıflamıştır. Mısır’ın her tarafı çöldür. Kuzeyinde Akdeniz vardır. Ancak çeşitli yerlerden birçok tehdit aldıklarından kendilerini geliştirmek zorunda kalırlar. II. Ramses gelişimi sağlayıp hayatta kalma mücadelesi verir. Mısır ordusu ile Hitit ordusu eşit olmalıdır. Bu yüzden delici baltayı geliştirdiler.

            II. Ramses deriden yapılmış vücut zırhını, Hititler ise esnek metal zırhlarını giyerek savaş alanına giderler. Ramses düz ve ucu keskin kılıçları kullanır. Hititler ise ince uçlu düz kılıçtan yanadır. Ayrıca II. Ramses ölümcül yekpare yayı geliştirir(12.yy İsa’dan önce).Şu anda da Kahire Müzesi’nde 3000 yıllık yekpare yay bulunur. Yekpare yay; boynuz, lif ve ahşaptan oluşur ve saniyede 100 metrelik bir hız ile hareket eden antik çağın en güçlü yayıdır.

            II. Ramses Hititlerle Kadeş Savaşı’nda mücadele için güçlü bir ordu oluşturur ve hafif, yıldırım hızlı savaş arabaları geliştirilir. Hitit savaş arabası ise ağırdır ve esnek değildir, yavaştır.

            II. Ramses ile Mısır askeri donanımda zirveye ulaşır. Antik çağın en belirleyici savaşı Kadeş Savaşı’dır ve II. Ramses’in ünü bu savaşa bağlıdır. Kadeş Savaşı’ndaki Mısır taktikleri anahtar, keskin ve sık ok atışlarıdır.

            Kadeş Savaşı’nı II. Ramses kazanır. Hitit lideri buna karşı ateşkes ilan eder ve barış imzalanır.

            Kadeş civarındaki çatışmalar 15 yıl devam eder ama en kanlı çatışma Kadeş Savaşı’dır. Bu savaş sonunda güçlerini bileştiren Hititler ve mısırlar için Asurlar bir tehlike oluşturur.

                       

  Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1)Hititlerin başkenti neresidir?

2)Tarihteki ilk barış antlaşması hangisidir?

3)Mısırlılara düşman devlet kimdir?

4)Hititler ne kadar süre güçlü bir devlet olarak yaşamışlardır?

5)Mısır ordusunun piyade kuvvetleri kimlerden oluşuyordu)

6)II. Ramses hangi yıllar arasında hüküm sürmüştür?

7)Kadeş Savaşı’nı hangi uygarlık kazanmıştır)

8)Hititler ve Mısırlılar güçlerini birleştirip hangi devlete savaş açmışlardır?

               07010002008   Şengül GİYEN

 BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 3.SINIF 2009