Japonya’da Meydana Gelebilecek Doğal Felaketleri Önleme Teknolojileri 43 dakika

            Medeniyetler tarihi boyunca birçok kez Japonya dünya sahnesine hakim olmuştur. Ancak bu sahnede büyük felaketlerle karşı karşıya kalmıştır. Geniş manada bakıldığında  Japonya maruz kaldığı felaketlerden sağ çıkmak için yeraltını kullandı diyebiliriz.        

            II. dünya savaşı sırasından en fazla zarar gören ülke kuşkusuz Japonya’dır. Amerika’nın Hiroşima ve Nagazaki’ye gönderdiği atom bombası adeta Japonya’yı  haritadan silecek kadar etkili  bir teknolojik silahtır.  Ayrıca bunların yanında Japonya’yı asırlardır tehdit eden bir diğer tehlike de şüphesiz güçlü depremlerdir. Bunlara ilave olarak büyük seller, yangınlar ve daha birçok felakete maruz kalmış ama üstesinden her zaman gelmiş bir ülkedir Japonya.

            II. dünya savaşında Japonya’nın  pearl harbour’u vurmasıyla Amerika da savaşa bulaştı ve  6 ağustos 1945günü bir savaş uçağından atılan ve yerin 2000 fit üzerinde patlatılan atom bombası  patlamaya neden oldu ve meydana gelen patlamada güneşin sıcaklığının 200 katı bir sıcaklıkla patlama merkezinden 2km’lik bir alanda ne var ne yok her şey kül oldu. Yalnızca patlama merkezine 1 km mesafedeki Hiroşima kalesinde bulunan askeri karargâhtaki birkaç kişi sağ kalabildi. Bunu da karargâhın 2 m’lik beton duvarları ve bunun dışında 5oo yıllık kale duvarları sayesinde başardılar. Patlamanı olduğu yerde radyasyondan dolayı 75 yıl hiçbir şey yetişmeyeceği tahmin ediliyordu ama Japonya bunu da başardı ve büyük ölçüde üstesinden geldi.

            Sadece bununla sınırlı kalmayıp bir diğer konu Japonya’da amerikanın giderek güçlenmesi ile imparatorluk sarayını vurabilecek güce kavuşması ile imparatoru korumak maksatlı Nagano dağının derinliklerine adeta bir şehir kurmuşlardır. 6000 m uzunluğunda ve toplam hacmi 200.000 metreküp olarak kurulan tüneller dünyanın en güvenli ofisleridir. Bu tünellerin üzerinde 300 metre yükseklikte bir dağ vardır. Bu tünellerin kazılmasında binlerce Koreli köle gibi çalıştırılarak can verdi. Peki, ne uğruna? Tabii hiçbir şey. Çünkü bu tüneller hiç kullanılmadı bile. Elde kalan ise sadece hiçbir günahı olmadığı halde ölen Japon ve Koreliler oldu…

            Bir diğer konu Tokyo nehir ve deniz seviyesinden düşük olduğundan olası sellerde meydana gelecek hasarlardır. Bunun çözümünü de yeraltında bulmuşlar. Yeraltına kurdukları su toplama tankları sel kapakları ve pompalama motorları ile kutumatsu nehrine oradan da denize göndererek felaketlerden kurtulmuşlardır. Kurdukları devasa büyüklüklerdeki tanklarda devasa güçlü pompalama motorları kullanmaktadırlar.

            Japonya dünyanın en çok depreme maruz kalan ülkesidir. 4 adet aktif tektonik plakanın üzerine kurulmuştur. Son 300 yılda meydana gelen 5 büyük deprem neredeyse haritadan siliyordu. Esas sorun deprem sarsıntılarından sonra meydana gelen gaz yangınları su kanallarının patlaması su akıntıları vs dir. Buna çözüm olarak da yerin 60 metre altında yer altı kanalları kurarak gaz hatlarını elektrik ve su kanallarını burada topladılar. Ve olası sarsıntılarda yerin altı yüzeye oranla daha az sarsıldığından felaketler önlenmiş olacaktır. Bu projenin adı Ciosides’dir.

            Eski Japonya’da ayrıca Ninjalar bulunuyorlardı. Bunlar bilgi toplamak üzere kullanılan casuslardır. Bunların samurailerden farkı samurailer feodal lortlar için çalışırken Ninjalar daha serbesttirler. Ninjalar çok uyanık ve zeki olmak zorundadırlar. Evlerinde birçok gizli bölme ve yer altı çıkış tünelleri bulunur.

            Kısacası Japonya her türlü sorunun çözümünü yeraltında bulmuştur.

Hiroşima da bulunan bir askeri sığınak atom bombasının etkisinden kurtulmayı başardı. Japon Sığınakları ikinci dünya savaşı sırasında Japonların dağların içine Koreli köleleri kullanarak inşa ettikleri dev tünellerdir.

Japonların nehir taşkınlarını önlemek için geliştirdikleri dev yeraltı tankları vardır.

Servis hatlarının Tokyo şehrinin altına kurulması depremden daha az etkilenmesine neden oluyor.

Casus olarak çalışan Ninjalar gerektiğinde kaçmak için bir dizi teknik kullanıyorlardı.

 

       Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.       

1)       Japonya’yı sarsan e büyük depremin adı ve tarihi nedir?

2)       Atom bombasının yerden 2000 fit yüksekten patlatılmasının ne gibi bir avantajı olabilir?

3)       Su toplama tanklarındaki pompalama motorlarının milyonlarca tonluk suya nasıl oldu da yetti?

4)       Atom bombasının atıldığı tarih ve saat nedir ve uçağın adı nedir? Atom bombasına ne ad veriyorlardı?

5)       Bombanın çalışabilmesi için nasıl bir mekanizma kullanılmıştır?

6)       Japonların gaz,elektrik,su kanalları ve metro hatlarını derinlerde kurmalarının nedeni nedir?

7)       Japonyada nagano dağının derinliklerine yapılan tünellerin uzunluğu ve hacmi nedir?

8)       Japonya’da meydana gelebilecek sellere neden olacak nehrin adı nedir ve alternatif olarak kullanılan nehrin adı nedir?

9)       Ninjalarla  samurailer arasındaki farklar nelerdir?

10)    Japonya’da toplam kaç su toplama tankı bulunur ve bunların kapasiteleri nedir?

11.Atom Bombası Sığınağında insan hayatta kalabilir mi?

12.Japon Sığınakları nerededir?

13.Japon Deprem Teknolojisi nasıldır?

14.Nehir Sellerini Önlemede insanlar nasıl davranıyor?

15.Ninjaların Kullandığı Teknoloji nasıldır?