İnanç ve Töre Tabusu    36 Dakika

Hindistan’da Tabumabu’da insanlar ailelerinden saygınlık kazanmak için çeşitli şeyler yaparlar. Erkekler 2000 yıllık gelenek olan boğalarla meydanlarda yarışıyorlar. Bu, toplumda onlara saygınlık kazandırıyor. Festival zamanında aileler bereket getirmesi için evlerini süslüyor ve Hindulara dua ediyorlar. Boğalar festival için çeşitli hazırlıklardan geçiriliyor. Boynuzları bilenir, gözlerine limon sıkılır ve içki içirilir. Boğalar öfke ve hırçınlıklarına göre seçilir ve ne kadar zarar verirlerse o kadar iyidir.

Başka bir kültürde ise çocuklar bir inanca göre maskeli ruhlar tarafından götürülür. Bambu eşliğinde ne kadar dayanıklı olduklarına bakılır. Daha sonra çocuklar erkekliğe geçiş safhaları için köye götürülür. Erkekliğe geçişin farklı evreleri vardır. Her evrede erkekliğin farklı evrelerine geçiş yapılır. Gece olunca ateş etrafında dönerler ve erkekliğe ilk adımı atarlar. Ateş farklı kültürlerde farklı şekilde inançlarla kullanılmış. Bazı kültürlerde üzerinden geçilerek sağlıklı olmak, bazıların da tanrıya bağlılık olarak kullanılmış. Papualar korlarla değil alevlere meydan okurlar. Çünkü ateş onlara göre tehlikelerden korur. Ateşle dans edildikten sonraki günün sabahı yılanlar yenmek üzere öldürülür.

Tabumadu’da iki kardeş boğalarla güreşiyor. Kazanırlarsa hem köyleri onurlanacak hem de hediye kazanacaklar. Ama hastaneler boğalarla yararlanan insanlarla doluyor. Boğayla güreşmek her yerde kültür için yapılmıyor. Amerika’da para için her gece boğa güreşi yapılıyor. Boğalarla yapılan etkinlikler 400 yıl önce başlamış. Zamanla bu etkinlik cesaret gösterisi yerine oyun halini almış. 2008 yılında Hindistan’daki bu etkinlik yasaklanmış. Ama tepkiler üzerine yasak kaldırılmış.

Başka bir cesaret gösterisinde ise Şeyn Gatin sıra dışı olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu gösteri Avusturalya’da gerçekleşiyor. İnsanlar bu gösterileri yasak şeyler yapıldığı ve bunlardan heyecan duydukları için izlediklerini söylüyorlar. Kılıç yutma ilk olarak 4000 yıl önce Hint fakirleri tarafından başlamış. O zamandan sonra eğlence olarak görülmeğe başlanmış. Papuaya’da ise 60 cm’lik asma dallarını boğazlarından midelerine değecek kadar sokuyorlar. Böylece erkekler arasında erkeklik hakkı kazanırlar. Ama Şeyn, bu gösterileri erkeklik için değil cesaret için yapıyor. Şeyn eşsizlik için yıllarca çalışmış. Şeyn, dünya rekoru olarak 17 kılıcı boğazından geçiriyor ve rekoru kırıyor. Bu film her kültürde kendini farklı kanıtlama şekilleri olduğunu gösteriyor.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1) Boğa yarışları nerede yapılıyor?

2) Boğalar nasıl kutsanır?

3) Festivale kaç boğa katılıyor?

4) Yılan bazı kültürlerde ne anlama gelir?

5) Ateş üstünde dans etmenin amacı nedir?

6) Boğayla mücadele nerlerde yapılır?

7) Boğayla mücadele hangi amaçla yapılır?

8) Boğa yarışı etkinliği ne zaman ve neden başlamış?

9) Boğa yarışı etkinliği ne zaman kim tarafından yasaklandı?

10) Hayranları Avusturalya’daki şhow yapan adama ne diyor?

11) Kılıç yutma ilk olarak ne zaman başlamış?

12) Şeyn Gotin boğazında kılıç yutmaya ne zaman başlamış?

 

                                                                                              ŞENGÜL GİYEN

                                                                                  EĞİTİM BİYOLOJİ 07010002008