İnsanlardan Sonra İşgalci Türlerin Yeryüzünü İşgali Ve Yeryüzünde Olası Değişimlerden Kesitler
45'

 

   Yeryüzündeki tüm insanlar kaybolsa ne olur. İşgalci bitkiler ve avcıların saldırıları sonucunda dünyadaki değişimler ne olabilir. Su bitkileri kanser gibi çoğalarak yaşam için gerekli oksijenimizi tüketiyor. Dağ büyüklüğündeki kum fırtınaları savunmasız şehirleri yerle bir ediyor. İnsanlar her zaman doğanın işgalcileriyle mücadele etti. Bu istilacı türlerle insanoğlu nasıl mücadele edecektir. İstilacı türler çok çabuk yayılıyorlar. Güney Amerika da çok kısa bir sürede istilacı otlar çok hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Bu otlardan biri olan su sümbülü, mor renkteki bir çiçek olmasına rağmen karanlık bir yönü de bulunmaktadır. Bu bitkilerin yayılmalarını sadece insanlar kontrol edebiliyor. Bu bitki türü çok kısa bir sürede sayılarını iki katına çıkartabiliyor. Bu bitki türü sudaki oksijeni tüketerek, sudaki canlıların yaşamlarını tehdit ediyor. En saldırgan istilacıların bazıları aynı zamanda en küçük olanlardır. Dört yüz bin kadar mikroskobik canlı ve küf spor türü bir zamanlar hayatta olan her şeye saldırıyor. Bu canlılar çok küçüktür. İki yüz elli bin tanesi iğne ucu kadar bir alada toplanabilir. Bu canlılar her yerde yaşayabiliyorlar ve organik maddeyi sindiriyorlar. Bu canlılar ekmekleri, tahtayı, insan leşlerini sindirirler. Sinekler leş kokularını bir kilometre uzaktan alırlar. Birkaç gün sonra diğer böceklerde işin içine katılırlar. Diğer haşereler diğer hayvanlara saldırıyor. Birleşik devletlerde bazı tazılar, köpek yarışı pistinde kaçıp serbest kalınca tavşan ve farelerle besleniyorlar. Bu köpekler burunlarıyla değil gözleriyle avlarını takip ederler. Avlarını koşarak avlarlar. İnce yapılı derilere sahip oldukları için kolayca bu hayvanlar yaralanabilirler. Asya teke böceği bu böcek ağaçları kemiriyor, bu böceklerin larvaları biyolojik yakıt fabrikaları gibidir. Bu larvaların midesindeki fungiler bir şekilde ahşabı enerjiye çevirir. Bu istilacılar zamanla ağıcı kemirerek ağacın devrilmesine neden olurlar. İnsanlar çok şeyi kontrol ediyorlar bu kontroller olmasa dünyadaki değişimler hızlanır. Çölün üzerinde kurulmuş bir şehirden dolayı şehrin sıcaklığı yaklaşık on derece artıyor bu artışla beraber şehrin ortalama sıcaklığı elli derece oluyor. Bu sıcaklık yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sıcaklığın yarattığı değişimler su kaynaklarının tükenmesine neden oluyor. Aşırı ısınan asfaltlar sıcaklığı uzun süre muhafaza edebiliyorlar. İnsanlar bu sıcaklık değişimlerini kontrol etmek için kirli suları artıp tekrar doğaya veriyorlar. Şayet insanlar olmasa bu sıcaklık değişimi kontrolsüzce artması olumsuz sonuçları ortaya çıkartacaktır. Başka bir bölgede timsahlar bölgelerini pitonlardan kuramaya çalışıyorlar. Bu canavarlar çarpıştığında neler olacak?  İnsanlardan sonraki yaşamda pitonlar piramidin en üstündeki avcılar olacaktır.  Çinin bir kentinde çok kısa sürede yapılan çok sayıdaki binalar bu kentin her sene bir buçuk santimetre batmasına neden oluyor. İnsanlardan sonraki yaşamda nehirden gelen bir su kütlesi bu kule için büyük bir tehdit olabilir. İnsanlardan sonraki yaşamda,  bir kenti maymunlar ve kuşlar istila ederler. Maymunlar kuşların yumurtalarını yiyerek yaşamını sürdürür. Maymun, kuşların bir yumurtasını bırakarak, kuşların onlar için yumurta üretmesini garantileyebilir. Çöl üzerinde kurulan kent on yıl sonra kup kuru, çevresindeki çöl onu haritadan tamamen silmek istiyor. Bu daha önceden de yaşanmış ve başka bir medeniyetin sonunu da getirmiş olabilir. İnsanlardan sonraki yaşamda bu kentteki kum fırtınaları daha yıkıcı bir etkiye sahip olacaktır. Kum fırtınaları binaları hepsini yıkacaktır. Yağmurlar sonucunda oluşan seller harabe binaları çamurla dolduracaktır. Kum fırtınası sonucunda yağmurlar oluşur. İnsanlardan sonraki yaşamda devasa binaları sarmaşıklar sarar. Sarmaşık türlerinin bir tane sporu bir binayı tamamen sarabilir. İnsanlardan sonra doğa insanların yapılarını istila ediyor. İngiltere de terk edilmiş bir köy uzun yıllar sonra bir harabeye dönüşmüştür. Çiftlik köyü olan bu yer zamanla doğa istilacılarına maruz kalmıştır. Porsuk duvarların altındaki toprağı kazarak duvarların yıkılmasına neden olmuştur. Kurtçuklar ahşap yapılarının çürümesine neden olmuştur. Zamanla bu köy jeolojik süreçle ortadan yok olup gidecektir. İnsanlardan yüzyıl sonra, insanların yapıları doğal istilacılar tarafından yok oluyor. Bu yapılar kasırga. Kum fırtınası gibi doğal olaylar sonucunda yok olacaktır. İnsanlardan yüz elli yıl sonra pitonlar kendi bölgelerinim hâkimi olacaklardır. Çok güçlü köprülerin çelik destekleri, insanlardan sonraki yaşamda en fazla iki yüz yıl dayanabilirler. Çelik desteklerin çürümesiyle köprüler yıkılacaktır. İnsanlardan sonraki yaşamda taç mahal gibi yapılarda yok olacaktır. Çünkü taç mahal killi bir toprak üzerinde yapılmıştır ve küçük bir depremle ortadan kalkar. İnsanlardan sonra istilacılar görevlerini tamamlayacak ve doğa buzul çağında olduğu gibi tekrar kendini yenileyecektir. Dünyanın yeni hâkimleri olacaktır. Fakat insanların bıraktıkları mirası hatırlayabilecekle mi?

   

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da vardır:

S1. İstilacı türlerin genel özellikleri nelerdir?

S2. Asya teke böceği bölgeler arasındaki yayılımı nasıl gerçekleşti?

S3. Asya teke böceği ağaçtan nasıl bir enerji elde eder?

S4. Dünyanın üçüncü radyo ve televizyon kulesi nerede bulunmaktadır?

S5. Pohokam yerlileri nasıl ortadan kaybolmuştur?

S6. Kum fırtınası sonrasında hangi yağmurlar yağar?

S7. Pitonların genel özellikleri nelerdir?

S8. Şempanzeler hangi davranışlarıyla kuş ve yumurta üretimi yapıyorlar?

S9. Taç mahal ne amaçla yapılmıştır?